Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Projektni menadžment

 • VODITELJ STUDIJA

  Ivana Lacković, univ. spec. oec., v. pred. | ilackovic.marketing@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje projektni menadžment.

 • TRAJANJE

  2 akademske godine, 4 semestra

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  120

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  magistar / magistra projektnog menadžmenta (mag. oec.)

 • ŠKOLARINA

  3.300,00 eur

Redovni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Projektni menadžment I 45 25 20 0 6 Obavezni Ispit
Marketing projekta 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Menadžment ljudskih potencijala u timskom radu 40 20 10 10 5 Obavezni Ispit
Strategijski menadžment 30 15 0 15 5 Obavezni Ispit
IT potpora virtualnim projektnim timovima 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Engleski jezik za projektni menadžment I 20 10 10 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 195 105 40 50 29 6 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Projektni menadžment II 45 25 20 0 6 Obavezni Ispit
Planiranje i pokretanje projekta 45 35 10 0 6 Obavezni Ispit
Ekonomika i rizici projekta 45 30 0 15 6 Obavezni Ispit
Korporativna etika u projektnom menadžmentu 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje inovacijama 25 15 10 0 4 Obavezni Ispit
Poslovno komuniciranje u projektnom menadžmentu 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Ukupno 210 145 40 25 31 6 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Menadžment EU projekata 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Agilni projektni menadžment 45 20 15 10 6 Obavezni Ispit
Menadžment programa i portfelja 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Upravljanje znanjem i intelektualnim vlasništvom u projektima 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Upravljanje istraživačkim projektima u znanosti i industriji 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 165 95 50 20 25 5 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Poduzetništvo i poslovni planovi 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Upravljanje multiprojektnim okruženjem - praktikum 45 5 10 30 6 Obavezni Ispit
Praktikum projektnih prijava 45 15 15 15 6 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 50 0 0 50 3 Obavezni Ispit
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 15 Obavezni Ispit
Ukupno 170 40 35 95 35 5 I / 0 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Projektni menadžment I 45 25 20 0 6 Obavezni Ispit
Marketing projekta 30 15 0 15 4 Obavezni Ispit
Menadžment ljudskih potencijala u timskom radu 40 20 10 10 5 Obavezni Ispit
Strategijski menadžment 30 15 0 15 5 Obavezni Ispit
IT potpora virtualnim projektnim timovima 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Engleski jezik za projektni menadžment I 20 10 10 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 195 105 40 50 29 6 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Projektni menadžment II 45 25 20 0 6 Obavezni Ispit
Planiranje i pokretanje projekta 45 35 10 0 6 Obavezni Ispit
Ekonomika i rizici projekta 45 30 0 15 6 Obavezni Ispit
Korporativna etika u projektnom menadžmentu 20 20 0 0 4 Obavezni Ispit
Upravljanje inovacijama 25 15 10 0 4 Obavezni Ispit
Poslovno komuniciranje u projektnom menadžmentu 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Ukupno 210 145 40 25 31 6 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Menadžment EU projekata 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Agilni projektni menadžment 45 20 15 10 6 Obavezni Ispit
Menadžment programa i portfelja 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Upravljanje znanjem i intelektualnim vlasništvom u projektima 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Upravljanje istraživačkim projektima u znanosti i industriji 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 165 95 50 20 25 5 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Poduzetništvo i poslovni planovi 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Upravljanje multiprojektnim okruženjem - praktikum 45 5 10 30 6 Obavezni Ispit
Praktikum projektnih prijava 45 15 15 15 6 Obavezni Ispit
Specijalistička praksa 50 0 0 50 3 Obavezni Ispit
Specijalistički diplomski rad 0 0 0 0 15 Obavezni Ispit
Ukupno 170 40 35 95 35 5 I / 0 K
Pristupačnost