Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Informacijske tehnologije

 • VODITELJ STUDIJA

  dr.sc. Alisa Bilal Zorić, v.pred. | abilal@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  stručni prvostupnik / stručna prvostupnica informacijskih tehnologija (bacc. inf. tech.)

 • ŠKOLARINA

  2.998,21 eur

Nastavni plan za novu generaciju

Nastavni plan za novu generaciju

Nastavni plan za novu generaciju možete pogledati OVDJE.

Zašto Informacijske tehnologije?

Zašto Informacijske tehnologije?

Kompetencije iz područja informacijskih tehnologija najtraženije su na europskom tržištu. Ono što ovaj studij diferencira od sličnih u RH jest to što studenta, osim za znanja iz područja programiranja, rada s mrežama, izrade mobilnih aplikacija i sistemskog inženjerstva, osposobljava i za ona znanja koja poslodavci u sve većoj mjeri ističu kao ključna. Riječ je o znanjima iz područja pravne regulative u IT sektoru, projektnog menadžmenta, osnova financija, ekonometrije i digitalnog marketinga.

Posebnost ovog programa i njegovo glavno obilježje jest interdisciplinarnost, koja se očituje u povezivanju različitih sadržaja te u pomno razrađenim ishodima učenja svakog kolegija. Pri razradi nastavnih silaba na umu smo imali profil stručnjaka koji želimo obrazovati. Tako ovim studijem dobivate vrhunsko obrazovanje iz financija, prava, ekonomije, razumijevanja poslovnih procesa, menadžmenta i IT-a.

Za sve dodatne informacije o studiju slobodno se obratite voditeljici studija dr. sc. Alisi Bilal Zorić na mail abilal@bak.hr

O programu

O programu

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije osposobljava diplomante za:

 • modeliranje, preoblikovanje i poboljšanje poslovnih procesa korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Nakon uspješno završenog preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije od studenata se očekuje postizanje sljedećih kompetencija

 • demonstrirati i razumjeti informacijske tehnologije, njihov potencijal i mogućnosti primjene
 • analizirati probleme, primijeniti odgovarajuću metodu razvoja i implementirati rješenje
 • implementirati algoritme u različitim programskim jezicima
 • primijeniti teorijska znanja u praksi
 • logički i analitički rješavati probleme, te nuditi adekvatna rješenja u području struke
 • prepoznati gospodarske i društvene potrebe i povezanost sa IT područjem
 • razviti sposobnost prilagodbe, samoorganizacije kao i rada u timovima
 • oblikovati rješenja u pisanom i usmenom obliku koristeći suvremene tehnologije na hrvatskom i engleskom jeziku
Preporučili poslodavci

Preporučili poslodavci

Kvalitetu programa preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije prepoznali su i brojni dionici u gospodarstvu, među ostalima i Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatska udruga poslodavaca, koji smatraju da u društvu postoji potreba za kvalifikacijom koju će imati završeni prvostupnici studija Informacijske tehnologije Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

IT

Pristupačnost