Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu

 • VODITELJ STUDIJA

  mr. sc. Dubravka Maras, v. pred. | dmaras@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  prvostupnik / prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  2.700,00 eur

Redovni studij

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Kulturne i kreativne industrije 45 30 15 0 6 Obavezni Ispit
Računovodstvo 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Znanost o kulturi 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Zakonodavstvo u kulturi 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Menadžerske vještine 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Poslovni engleski jezik II 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Poslovni njemački jezik II 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Business English II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Business German II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Ukupno 410 250 75 85 42 9 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Marketing 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Upravljanje i organizacija u kulturi 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Poslovne financije 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Hrvatska umjetnost u europskom kontekstu 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Kreativna ekonomija 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Poslovni informacijski sustavi 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Business finance 30 20 0 10 5 Izborni Ispit
Ukupno 375 200 75 100 35 7 I / 0 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Znanost o društvu 30 30 0 0 5 Obavezni Ispit
Makroekonomija 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Mikroekonomija 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Poslovna statistika 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Primijenjena poslovna informatika 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Uvod u metodologiju stručnog rada 25 10 15 0 3 Obavezni Ispit
Ukupno 175 120 15 40 30 6 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Menadžment 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Kreativno poduzetništvo 30 20 10 0 6 Obavezni Ispit
Hrvatski kulturni identitet 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Počela turizma 25 20 0 0 6 Obavezni Ispit
Poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje 25 20 5 0 4 Obavezni Ispit
Poslovni engleski jezik I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Poslovni njemački jezik I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Creative entrepreneurship 30 20 10 0 6 Izborni Ispit
Business ethics and social corporate responsibility 25 20 5 0 4 Izborni Ispit
Business English I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Business German I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Ukupno 295 220 50 20 52 11 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Kulturne i kreativne industrije 30 25 5 0 6 Obavezni Ispit
Računovodstvo 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Znanost o kulturi 25 20 5 0 5 Obavezni Ispit
Zakonodavstvo u kulturi 30 25 5 0 5 Obavezni Ispit
Menadžerske vještine 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Poslovni engleski jezik II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Poslovni njemački jezik II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Business English II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Business German II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Financial institutions and markets 30 20 10 0 5 Izborni Ispit
Ukupno 275 210 25 40 47 10 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Marketing 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Upravljanje i organizacija u kulturi 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Poslovne financije 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Hrvatska umjetnost u europskom kontekstu 25 20 5 0 5 Obavezni Ispit
Kreativna ekonomija 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Poslovni informacijski sustavi 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Business finance 30 20 0 10 5 Izborni Ispit
Ukupno 205 140 15 50 35 7 I / 0 K
Pristupačnost