Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu

 • VODITELJ STUDIJA

  mr. sc. Dubravka Maras, v. pred. | dmaras@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  prvostupnik / prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  2.700,00 eur

Nastavni plan za novu generaciju

Nastavni plan za novu generaciju

Nastavni plan za novu generaciju možete pogledati OVDJE.

Zašto Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu?

Zašto Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu?

Zainteresirani ste za umjetnost, glazbu, kazalište, knjige, film, baštinu, kulturu općenito? Maštate da budete menadžer uspješnog benda ili poduzetnik koji će otvoriti tvrtku u području kulturnih i kreativnih industrija i turizma?  Želite biti ključna osoba u razvoju kulturno-turističkog proizvoda destinacije ili vođenju projekata? Ne znate kako iskoristiti svoj kreativni potencijal?

Ako ste samo na neka od tih pitanja odgovorili pozitivno, onda je Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu baš za vas! Ovo jedinstveno usmjerenje obrazuje za profesiju koja pokreće kreativnu i kulturnu industriju kao jednu od vodećih razvojnih sila svjetskog gospodarstva.  Cilj usmjerenja je osposobiti kvalificirane i stručne menadžere za rad u području kulture i kulturnog turizma u Republici Hrvatskoj koji će se uspješno uključiti na tržište rada kao kreativni poduzetnici ili nositelji razvoja kulturnih institucija, turističkih organizacija i organizacija civilnog društva.

Što radi menadžer u kulturi i kulturnom turizmu?

Što radi menadžer u kulturi i kulturnom turizmu?

Djelatnost menadžera u kulturi i kulturnom turizmu obuhvaća prepoznavanje i promicanje kulturnih praksi i umjetničkog stvaralaštva, očuvanje i širenje značenja i vrijednosti kulturnih dobara te stvaranje i produkciju novih kulturnih i kulturno-turističkih proizvoda.  Menadžeri u kulturi i kulturnom turizmu rade kao menadžer-poduzetnik, menadžer-producent, menadžer festivala, menadžer revitalizacije kulturnih dobara i tome slično. Uz menadžerske, u kulturi i kulturnom turizmu postoje i brojne znanstvene, istraživačke, administrativne i animacijske (medijacijske) profesije poput: administratori u kulturi i kulturnom turizmu, istraživači kulturnog i turističkog razvoja, animatori u kulturi i kulturnom turizmu, voditelji i koordinatori projekata u različitim područjima kulturnih i kreativnih industrija, stručni suradnici i konzultanti kulturnih centara, pučkih otvorenih učilišta i centara za mlade, nezavisni kreativni poduzetnici i slobodni suradnici, voditelji i koordinatori projekata u organizacijama civilnog društva.

O programu

O programu

Uz kolegije namijenjene stjecanju temeljnih ekonomskih znanja, studij sadrži i niz kulturologijskih predmeta koji, uz praktičan rad, osposobljavaju menadžere za stručan rad u području kulture i kulturnog turizma bilo u javnom ili privatnom, profitnom ili neprofitnom sektoru. Stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, po uspješnom završetku stručnog studija Poslovanje i upravljanje, smjer Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu,  moći će demonstrirati razumijevanje različitih pojavnosti kulture i njihovog međuodnosa s društvom te tema kao što su upravljanje i organizacija u institucijama i na projektima iz područja kulture i kulturnog turizma, odnos kulture i gospodarstva, financije i računovodstvo, digitalni marketing i odnosi s javnošću, informacijske tehnologije i alati u suvremenom poslovnom upravljanju.

Studenti/studentice će moći primijeniti znanje pri izradi i provedbi poslovnih planova, projekata i/ili programa u kulturi i kulturnom turizmu, analizi i vrednovanju ostvarenih poslovnih rezultata, upravljanju i donošenju poslovnih odluka te pri upotrebi informatičke tehnologije u poslovnim procesima. Na studiju će steći vještine komunikacije u poslovnom okruženju i za poslovno odlučivanje, za donošenje zakonitih, stručnih i etički korektnih poslovnih odluka. Isto će tako naučiti prezentirati informacije, ideje i probleme, kao i njihova rješenja vezana za poslovanje institucija ili realizaciju projekata u kulturi i kulturnom turizmu. Profesori sa svojim studentima/studenticama razvijaju vještine učenja nužne za cjeloživotno učenje, kao i za nastavak studija.

Kreativne radionice i praktična nastava

Kreativne radionice i praktična nastava

Naši studenti Menadžmenta u kulturi i kulturnom turizmu poznati su po sudjelovanju u mnogim kreativnim radionicama i projektima, pa su tako sudjelovali u projektu postavljanja izložbe Zaš niš ne znamo o Jelici Jug?, u projektu revitalizacije tvrđave Klis, projektu Baltazar bez brkova,  a redovito rade projekt Baltazar dnevni boravak gdje ugošćuju mnoga eminentna imena iz područja kulture i kreativnih industrija. Nastava se ne odvija samo u učionicama, već i izvan nje. Terenska nastava u kojoj studenti posjećuju kulturne ustanove,  sudjeluju u kulturno – turističkim projektima i usvajaju praktična znanja od stručnjaka iz područja, neizostavni je dio nastavnog procesa. Također, studenti sudjeluju i u organizaciji te realizaciji Festivala kulture i komunikacija.

MKKT

O studiju

Menadžment u kulturi usko je vezan s područjem u kojem radim i djelujem, a to je glazba. Znanja koja su za mene bitna jesu iz područja ekonomije, menadžmenta i kreativnog poduzetništva. Ona su mi kvalitetno prenesena kroz niz kolegija i već ih primjenjujem u praksi.

Bojan Šalamon

glazbenik / grupa Connect

Umjetnost je za mene oduvijek bila nadahnuće i svijet u kojem želim živjeti. Sada, nakon više od dvadeset godina profesionalnog rada Veleučilište Baltazar Zaprešić za mene je idealan izbor te mi studiranje na ovom Veleučilištu predstavlja neopisivo zadovoljstvo i ispunjenje.

Maja Jurić Ivoš

v. d. ravnatelja Centra za kulturu i film Augusta Cesarca

Cijeli život moji su interesi bili usmjereni prema kulturi, posebno prema filmu i glazbi; ne samo prema konzumaciji sadržaja nego i upoznavanju procesa njihova nastanka. Stoga sam studij menadžmenta u kulturi izabrao kao pravi studij koji može zadovoljiti moje afinitete.

Arsen Oremović

novinar Večernjeg lista i filmski dokumentarist

Pristupačnost