Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Menadžment uredskog poslovanja

 • VODITELJ STUDIJA

  mr. sc. Dubravka Maras, v. pred. | dmaras@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 godine

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  prvostupnik / prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  2.700,00 eur

Redovni studij

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ekonomika poduzeća 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Računovodstvo 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Trgovinsko poslovanje 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
e-Organizacija i uredsko poslovanje 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Menadžerske vještine 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Poslovni engleski jezik II 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Poslovni njemački jezik II 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Business English II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
E-organization and office management 30 20 5 5 5 Izborni Ispit
Business German II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Ukupno 455 270 80 105 47 10 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Marketing 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Trgovačko pravo 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Poslovni informacijski sustavi 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Upravljanje kvalitetom u uredskom poslovanju 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Poslovne financije 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Upravljanje organizacijskim promjenama 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Business finance 30 20 0 10 5 Izborni Ispit
Ukupno 375 200 75 100 35 7 I / 0 K

3. godina studija 5. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Razvojne strategije i projektno poslovanje 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
E-marketing 45 30 0 15 4 Obavezni Ispit
Organizacijsko ponašanje 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Dinamika projektnih procesa 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Poslovna etika 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Financiranje poslovnih kombinacija 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Business Ethics 20 10 10 0 4 Izborni Ispit
E-marketing (eng) 20 10 0 10 4 Izborni Ispit
Ukupno 355 200 70 85 38 8 I / 0 K

3. godina studija 6. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Poslovne vještine 45 15 0 30 4 Obavezni Ispit
E-komunikacijski kanali 45 15 0 30 4 Obavezni Ispit
Kulturni turizam 45 15 30 0 4 Obavezni Ispit
Sociologija turizma 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Stručna praksa 0 0 0 0 8 Obavezni Kolokvij
Stručni završni rad 0 0 0 0 10 Obavezni Ispit
Organizacija i funkcioniranje EU 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Porezni sustav Europske unije 30 15 15 0 4 Izborni Ispit
Business skills 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
E-channels of communication 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
Cultural tourism 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 315 150 85 80 54 10 I / 1 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Znanost o društvu 30 30 0 0 5 Obavezni Ispit
Makroekonomija 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Mikroekonomija 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Poslovna statistika 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Primijenjena poslovna informatika 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Uvod u metodologiju stručnog rada 25 10 15 0 3 Obavezni Ispit
Ukupno 175 120 15 40 30 6 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Menadžment 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Kreativno poduzetništvo 30 20 10 0 6 Obavezni Ispit
Radno pravo 25 20 5 0 5 Obavezni Ispit
Hrvatski jezik u poslovnom komuniciranju 25 20 0 5 6 Obavezni Ispit
Poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje 25 20 5 0 4 Obavezni Ispit
Poslovni engleski jezik I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Poslovni njemački jezik I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Creative entrepreneurship 30 20 10 0 6 Izborni Ispit
Business ethics and social corporate responsibility 25 20 5 0 4 Izborni Ispit
Business English I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Business German I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Ukupno 290 220 45 25 52 11 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ekonomika poduzeća 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Računovodstvo 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Trgovinsko poslovanje 25 20 5 0 5 Obavezni Ispit
e-Organizacija i uredsko poslovanje 30 20 5 5 5 Obavezni Ispit
Menadžerske vještine 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Poslovni engleski jezik II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Poslovni njemački jezik II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Business English II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
E-organization and office management 30 20 5 5 5 Izborni Ispit
Business German II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Ukupno 275 200 15 60 47 10 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Marketing 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Trgovačko pravo 30 25 5 0 5 Obavezni Ispit
Poslovni informacijski sustavi 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Upravljanje kvalitetom u uredskom poslovanju 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Poslovne financije 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Upravljanje organizacijskim promjenama 25 20 5 0 5 Obavezni Ispit
Business finance 30 20 0 10 5 Izborni Ispit
Ukupno 205 145 10 50 35 7 I / 0 K

3. godina studija 5. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Razvojne strategije i projektno poslovanje 30 10 10 10 6 Obavezni Ispit
E-marketing 20 10 0 10 4 Obavezni Ispit
Organizacijsko ponašanje 30 15 0 15 6 Obavezni Ispit
Dinamika projektnih procesa 30 10 10 10 6 Obavezni Ispit
Poslovna etika 20 10 10 0 4 Obavezni Ispit
Financiranje poslovnih kombinacija 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
Business Ethics 20 10 10 0 4 Izborni Ispit
Organisational behaviour 30 15 0 15 6 Izborni Ispit
E-marketing (eng) 20 10 0 10 4 Izborni Ispit
Ukupno 225 105 40 80 44 9 I / 0 K

3. godina studija 6. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Poslovne vještine 25 15 0 10 4 Obavezni Ispit
E-komunikacijski kanali 25 15 0 10 4 Obavezni Ispit
Stručna praksa 0 0 0 0 8 Obavezni Kolokvij
Stručni završni rad 0 0 0 0 10 Obavezni Ispit
Organizacija i funkcioniranje EU 20 10 10 0 4 Obavezni Ispit
Porezni sustav Europske unije 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
Kulturni turizam 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
Sociologija turizma 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
Business skills 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
Cultural tourism 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
E-channels of communication 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
Ukupno 220 130 50 40 54 10 I / 1 K
Pristupačnost