Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Menadžment uredskog poslovanja

 • VODITELJ STUDIJA

  mr. sc. Dubravka Maras, v. pred. | dmaras@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 godine

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  prvostupnik / prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  2.700,00 eur

Nastavni plan za novu generaciju

Nastavni plan za novu generaciju

Nastavni plan za novu generaciju možete pogledati OVDJE.

Zašto Menadžment uredskog poslovanja?

Zašto Menadžment uredskog poslovanja?

Usmjerenje Menadžment uredskog poslovanja je interdisciplinarno područje oblikovano kako bi odgovorilo na izazove učestalih pravnih reformi te poduzetničkog društva. Intenzivira kompetencije prvostupnika ekonomije za upravljačku operativu u uredskom poslovanju. Promatrajući ured kao mjesto na kojem surađuju menadžeri, stručni radnici, tajnice/ci ili uredsko osoblje, poslovi koje obavljaju najčešće pripadaju jednoj od ovih skupina poslova: odlučivanje, upravljanje  podacima, upravljanje  dokumentima, komunikacija i arhiviranje.

Posebnost ovog  usmjerenja je što uz temeljna znanja iz područja ekonomije student / studentica stječe i ostala znanja koja se u poslovnoj operativi svakodnevno traže. Osim na ekonomiju, studij stavlja naglasak na znanja iz polja prava a zbog čega velik broj državnih službenika odabire taj smjer, zatim informacijsko-komunikacijskih tehnologija (rad u Microsoftovu i Appleovu okruženju te razumijevanje i korištenje web-tehnologije), kao i na osnove menadžmenta (u vidu planiranja, organiziranja, donošenja poslovnih odluka i upravljanja ljudskim potencijalima). Sva navedena područja su pomno organizirana, kolegiji se nadopunjuju tako da student polako gradi svoju interdisciplinarnu bazu stručnog znanja iz područja ekonomije. Studenti /studentice se obrazuju za suradničke i operativne poslove kao i poslove srednje razine menadžmenta, kako u javnim i privatnim organizacijama koje posluju na domaćem i stranom tržištu, tako i u samostalnom poduzetništvu.

Studenti i studentice studijskog usmjerenja Menadžment uredskog poslovanja bit će osposobljeni za:

 • analiziranje, oblikovanje i provođenje poslovne strategije na svim razinama dionika u procesu te učinkovito upravljatnje konfliktima i stresom među istima uz poticanje intrinzične motivacije.
 • poznavanje pravila poslovnog komuniciranja radi postizanja optimalnog poslovnog učinaka ali i osobnog razvoja.
 • primjenu informacijsko-komunikacijskih alata i tehnika za rad na konkretnim interdisciplinarnim zadacima u operativnom dijelu uredskog poslovanja.
 • primjenu relevantnih pravnih normi u upravnom postupku kao i cjelokupnom uredskom poslovanju.
 • identifikaciju potreba za promjenama u poslovanju te razumijevanje iracionalnosti u ljudskom ponašanju.
 • upravljanje kvalitetom u uredskom poslovanju te donošenje poslovnih odluka prema trenutnim uvjetima rada i okruženju.

MUP

O studiju

Kako bih napredovala, pomoć i spas pronašla sam u kolegijima ovog usmjerenja, koji su mi dali znanja od osnova ekonomije do informatike i poslovnog komuniciranja. Sve me to kao stručnjaka i kao čovjeka nadogradilo za cijeli život.

Diana Cerjan

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

Predavači su izuzetno korektni, strpljivi, susretljivi te nadasve stručni u svojem poslu, ali su i osobe s mnogo životnog i profesionalnog iskustva. Od njih sam mnogo toga naučio, a naučeno primijenio u svojem radnom okruženju. 

Mirko Told

Služba za mjesnu samoupravu

Ovo sam usmjerenje odabrao zato što mi je nudilo najširu mogućnost obrazovanja, a samim time i najveću mogućnost zaposlenja ili napredovanja u poslu, s obzirom na to da je uredsko poslovanje neizostavan dio rada svake tvrtke, ustanove i korporacije te je važan dio njihova funkcioniranja.

Martin Golub

Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Pristupačnost