Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Poslovna ekonomija i financije

 • VODITELJ STUDIJA

  mr. sc. Dubravka Maras, v. pred. | dmaras@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  prvostupnik / prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  2.700,00 eur

Redovni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Znanost o društvu 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Makroekonomija 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Mikroekonomija 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Poslovna statistika 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Primijenjena poslovna informatika 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Uvod u metodologiju stručnog rada 45 15 30 0 3 Obavezni Ispit
Ukupno 345 165 90 90 30 6 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Menadžment 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Kreativno poduzetništvo 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Radno pravo 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Poslovna matematika 60 30 0 30 6 Obavezni Ispit
Poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Poslovni engleski jezik I 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Poslovni njemački jezik I 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Creative entrepreneurship 30 20 10 0 6 Izborni Ispit
Business ethics and social corporate responsibility 25 20 5 0 4 Izborni Ispit
Business English I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Business German I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Ukupno 465 290 90 85 52 11 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ekonomika poduzeća 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Računovodstvo 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Trgovinsko poslovanje 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Financijske institucije i tržišta 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Menadžerske vještine 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Poslovni engleski jezik II 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Poslovni njemački jezik II 45 30 0 15 4 Izborni Ispit
Business English II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Financial institutions and markets 30 20 10 0 5 Izborni Ispit
Business German II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Ukupno 455 270 85 100 47 10 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Marketing 60 30 15 15 5 Obavezni Ispit
Poduzetničko računovodstvo 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Poslovne financije 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Poslovna logistika 45 30 15 0 5 Obavezni Ispit
Trgovačko pravo 60 30 30 0 5 Obavezni Ispit
Poslovni informacijski sustavi 60 30 0 30 5 Obavezni Ispit
Business finance 30 20 0 10 5 Izborni Ispit
Ukupno 375 200 60 115 35 7 I / 0 K

3. godina studija 5. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Operativno planiranje 45 30 0 15 5 Obavezni Ispit
Osnove kontrolinga 60 30 15 15 6 Obavezni Ispit
Ekonomika troškova 45 30 0 15 5 Obavezni Ispit
Poslovna etika 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
B2C marketing 45 30 0 15 4 Obavezni Ispit
Financiranje poslovnih kombinacija 45 30 0 15 4 Obavezni Ispit
Business Ethics 20 10 10 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 305 190 40 75 32 7 I / 0 K

3. godina studija 6. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Porezni sustav Europske unije 30 15 15 0 4 Obavezni Ispit
Stručna praksa 0 0 0 0 8 Obavezni Kolokvij
Stručni završni rad 0 0 0 0 10 Obavezni Ispit
Poslovna analiza 60 30 30 0 6 Obavezni Ispit
Sociologija turizma 45 30 15 0 4 Obavezni Ispit
Kulturni turizam 45 15 30 0 4 Obavezni Ispit
Poslovne vještine 45 15 0 30 4 Izborni Ispit
E-komunikacijski kanali 45 15 0 30 4 Izborni Ispit
Business skills 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
E-channels of communication 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
Cultural tourism 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 345 165 100 80 56 10 I / 1 K

Izvanredni studij

1. godina studija 1. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Znanost o društvu 30 30 0 0 5 Obavezni Ispit
Makroekonomija 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Mikroekonomija 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Poslovna statistika 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Primijenjena poslovna informatika 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Uvod u metodologiju stručnog rada 25 10 15 0 3 Obavezni Ispit
Ukupno 175 120 15 40 30 6 I / 0 K

1. godina studija 2. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Menadžment 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Kreativno poduzetništvo 30 20 10 0 6 Obavezni Ispit
Radno pravo 25 20 5 0 5 Obavezni Ispit
Poslovna matematika 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Poslovna etika i društveno odgovorno poslovanje 25 20 5 0 4 Obavezni Ispit
Poslovni engleski jezik I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Poslovni njemački jezik I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Creative entrepreneurship 30 20 10 0 6 Izborni Ispit
Business ethics and social corporate responsibility 25 20 5 0 4 Izborni Ispit
Business English I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Business German I 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Ukupno 295 220 45 30 52 11 I / 0 K

2. godina studija 3. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Ekonomika poduzeća 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Računovodstvo 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Trgovinsko poslovanje 25 20 5 0 5 Obavezni Ispit
Financijske institucije i tržišta 30 20 10 0 5 Obavezni Ispit
Menadžerske vještine 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Poslovni engleski jezik II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Poslovni njemački jezik II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Business English II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Financial institutions and markets 30 20 10 0 5 Izborni Ispit
Business German II 25 20 0 5 4 Izborni Ispit
Ukupno 275 200 25 50 47 10 I / 0 K

2. godina studija 4. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Marketing 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Poduzetničko računovodstvo 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Poslovne financije 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Poslovna logistika 25 20 5 0 5 Obavezni Ispit
Trgovačko pravo 30 25 5 0 5 Obavezni Ispit
Poslovni informacijski sustavi 30 20 0 10 5 Obavezni Ispit
Business finance 30 20 0 10 5 Izborni Ispit
Ukupno 205 145 10 50 35 7 I / 0 K

3. godina studija 5. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Operativno planiranje 25 15 0 10 5 Obavezni Ispit
Osnove kontrolinga 30 20 0 10 6 Obavezni Ispit
Ekonomika troškova 25 15 0 10 5 Obavezni Ispit
Poslovna etika 20 10 10 0 4 Obavezni Ispit
B2C marketing 20 10 0 10 4 Obavezni Ispit
Financiranje poslovnih kombinacija 25 15 0 10 4 Obavezni Ispit
Business Ethics 20 10 10 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 165 95 20 50 32 7 I / 0 K

3. godina studija 6. semestar

Predmeti uk. sati Sati tjedno ECTS I/O I/K
P S V
Porezni sustav Europske unije 25 15 10 0 4 Obavezni Ispit
Stručna praksa 0 0 0 0 8 Obavezni Kolokvij
Stručni završni rad 0 0 0 0 10 Obavezni Ispit
Poslovna analiza 30 20 10 0 6 Obavezni Ispit
Kulturni turizam 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
Sociologija turizma 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
Poslovne vještine 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
E-komunikacijski kanali 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
Business skills 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
E-channels of communication 25 15 0 10 4 Izborni Ispit
Cultural tourism 25 15 10 0 4 Izborni Ispit
Porezno pravo 25 25 0 0 4 Izborni Ispit
Ukupno 255 165 50 40 60 11 I / 1 K
Pristupačnost