Preskoći do sadržaja
 • STUDIJ

  Poslovanje i upravljanje

  USMJERENJE

  Poslovna ekonomija i financije

 • VODITELJ STUDIJA

  mr. sc. Dubravka Maras, v. pred. | dmaras@bak.hr

 • ZNANSTVENO PODRUČJE

  Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.

 • TRAJANJE

  3 akademske godine, 6 semestara

 • NAČIN STUDIRANJA

  Redoviti i izvanredni
  Online

 • ECTS BODOVI

  180

 • STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

  prvostupnik / prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 • ŠKOLARINA

  2.700,00 eur

Nastavni plan za novu generaciju

Nastavni plan za novu generaciju

Nastavni plan za novu generaciju možete pogledati OVDJE.

Zašto Poslovna ekonomija i financije?

Zašto Poslovna ekonomija i financije?

Tijekom Preddiplomskoga stručnog studija Poslovanje i upravljanje, usmjerenje Poslovna ekonomija i financije, studenti/studentice se upoznaju sa suvremenim znanstvenim spoznajama te stječu stručna znanja i vještine vezane uz operativno poslovanje i upravljanje poduzećem, institucijom ili ustanovom koja posluje u promjenjivoj okolini, ponajprije na operativnoj razini upravljanja i odlučivanja. Nastavni program koncipiran je na način da implementira moderan i sustavan pristup poslovanju i upravljanju koji integrira suvremene znanstvene spoznaje i vještine vezane uz operativno poslovanje i upravljanje. U izvođenju nastavnog programa primjenjuju se  postupci, modeli, tehnike i metode u različitim područjima praktičnog djelovanja poduzeća, institucije ili ustanove, uz   korištenje suvremenih tehnika i metoda poučavanja.

Studenti i studentice studija Poslovanja i upravljanja usmjerenja Poslovna ekonomija i financije stječu stručna znanja i vještine potrebne za:

 • pokretanje, vođenje i analiziranje vlastitih poslovnih pothvata,
 • aktivno sudjelovanje, donošenje odluka i rješavanje problema u procesu operativnoga poslovnog odlučivanja u poduzeću, instituciji ili ustanovi,
 • pripremu odgovarajućih podloga za donošenje operativnih poslovnih odluka u poduzeću, instituciji ili ustanovi,
 • primjenu postupaka, metoda i tehnika na razini operativnoga poslovnog odlučivanja u poduzeću, instituciji ili ustanovi,
 • analizu i interpretaciju ostvarenih rezultata na razini operativnoga poslovnog odlučivanja u poduzeću, instituciji ili ustanovi,
 • istraživački rad,
 • primjenu generičkih vještina  kao što su inovativnost, kreativnost, poduzetnost i digitalna pismenost.

PEF

O studiju

Svaka pohvala profesorima i njihovim asistentima koji imaju mnogo strpljenja i dobre volje za sva naša pitanja i nedoumice, kojih ima podosta! Naučit ćemo mi to sve uz njihovu pomoć!

Krešimir Jakovina

Krešimir Jakovina

menadžer poslovnog odnosa u Raiffeisenbank Austria Zagreb (RBA) za vođenje portfelja privatnih klijenata

Zašto sam upisala Baltazar? To je fakultet koji meni i mojim kolegama daje ideje o poslovanju, organizaciji, načinu komuniciranja s kooperantima i stvaranju novih poslovnih suradnji. 

Sementa Rajhard

Sementa Rajhard

glumica, glazbenica i voditeljica zabavnog parka

Odabrao sam Baltazar i prezadovoljan sam! Nakon završetka preddiplomskog studija planiram upisati diplomski studij Financijski menadžment i svakako bih svakomu preporučio da upiše ovaj fakultet.

Rene Marincel

Rene Marincel

Organizator Vjenčanja Marincel

Pristupačnost