Preskoći do sadržaja

Česta pitanja

Česta pitanja
Referada - preddiplomski studiji

tel: 01/3310-321
preddiplomski.studij@bak.hr

Referada - Diplomski studiji

tel: 01/3315-522
diplomski.studij@bak.hr

Računovodstvo

tel: 01/3357-642
fax: 01/3310-264
racunovodstvo@bak.hr

IBAN

HR4423600001101282482

Preddiplomski studiji

Kako mogu s druge visokoškolske ustanove prijeći na Baltazar?

Koje vrste popusta na školarinu nudi Veleučilište?

Koja su moja studentska prava?

Što uključuje školarina?

Kolika je školarina?

Koji su uvjeti upisa na preddiplomske studije Veleučilišta Baltazar?

Kako se šalju prijave za upis?

Diplomski studiji

Kako mogu s druge visokoškolske ustanove prijeći na Baltazar?

Koje vrste popusta na školarinu nudi Veleučilište?

Koja su moja studentska prava?

Što uključuje školarina?

Kolika je školarina?

Koji su uvjeti upisa na diplomske studije Veleučilišta Baltazar?

Kako se šalju prijave za upis?

Pitanja vezana za upise na više godine

Koje uvjete moram zadovoljiti za upis u višu godinu?

Što je potrebno donijeti na upise produženja godine ili apsolventske godine?

Što je potrebno donijeti na upise u višu godinu (ne odnosi se na apsolvente i produženje godine)?

Koliko rokova ima za upise na više godine?

Pitanja vezana za studiranje na Baltazaru

Što je apsolventska godina?

Kako ostvarujem svoje pravo na zdravstveno osiguranje?

Kada završava moj studij?

Gdje mogu naći literaturu za ispite?

Koja su predstavnička tijela studenata?

Tko su tutori?

Za što mogu slati studentsku zamolbu?

Što je komisijski ispit?

Koliko puta mogu polagati određeni ispit?

Koliko traje stručna praksa i je li obvezna?

Koji je uvjet za dobivanje potpisa nastavnika u indeks?

Na koliko predavanja minimalno moram doći?

Koja je razlika u pravima redovitih i izvanrednih studenata?

Kada počinje, a kada završava akademska godina?

Pitanja vezana za Eramus+ razmjenu

Kamo studenti mogu otići na studij ili stručnu praksu?

Što slijedi nakon što je student izabran za studij ili stručnu praksu u programu Erasmus+?

Kako se u programu Erasmus+ prijavljuje za studij ili stručnu praksu u inozemstvu?

Koji su kriteriji odabira za sudjelovanje u programu Erasmus+?

Je li moguće otići na studij i obaviti stručnu praksu u okviru iste mobilnosti?

Čime se studentima jamči priznavanje razdoblja mobilnosti po povratku u matičnu ustanovu?

Što pokriva stipendija Erasmus?

Koliki je prosječni iznos financijske potpore / stipendije za studente?

Mogu li se prijaviti izvanredni studenti?

Mogu li studenti u programu Erasmus+ tijekom studija više puta ostvariti mobilnost?

Koje je uvjete potrebno zadovoljiti za studij ili stručnu praksu u programu Erasmus+?

Koliko u programu Erasmus+ traje razdoblje mobilnosti za studij ili stručnu praksu?

Praktična pitanja vezana za razmjenu

Može li Veleučilište Baltazar studentima smanjiti financijsku potporu ili ih zatražiti djelomični/potpuni povrat financijske potpore Erasmus+?

Mogu li studenti uz financijsku potporu Erasmus+ primati i druge stipendije?

Ako student koji već studira ili obavlja stručnu praksu u inozemstvu želi produžiti razdoblje mobilnosti, što treba učiniti?

Može li student zatražiti financijsku potporu Erasmus+ za obavljanje stručne prakse u inozemstvu?

Svakako pogledajte…

Erasmus za mlade poduzetnike

Može li program Erasmus+ pružiti financijsku potporu za preddiplomski/diplomski studij u inozemstvu?

Gdje se može pronaći više informacija o studijskim programima u Europi vezanima za određeni studijski smjer?

Može li u programu Erasmus+ student koji završava studij otići na stručnu praksu u inozemstvo?

Komu se za pomoć mogu obratiti studenti koji su završili s boravkom / stručnom praksom u inozemstvu i imaju problema s predajom mrežnog izvješća EU-a?

Pristupačnost