Preskoći do sadržaja

Upisi na Dislocirani studij Biograd na Moru

Upisi na Dislocirani studij Biograd na Moru

Veleučilište Baltazar Zaprešić nastavu izvodi i u sklopu Dislociranog studija Biograd na Moru, na kojem studenti mogu upisati preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje, te specijalistički diplomski stručni studij Menadžment javnog sektora.

Nastava se održava u novouređenim prostorijama na adresi Šetalište Kneza Branimira 52 (I i II kat, u sklopu stare knjižnice), gdje se nalazi i Studentska referada dislociranog studija.

Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje

 • klasično + izvanredni online studij
 • Cijena godišnje školarine iznosi: 18.825,00 kn / 2.498,51 eur

Trajanje studija: 6 semestara
ECTS bodovi: 180 bodova

Stručni naziv:

 • za završeni preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje:
  stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)

Uvjeti upisa

Pravo upisa imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj. Kandidati koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Prijavu za prijelaz s drugih visokih učilišta mogu podnijeti studenti koji zadovoljavaju uvjete iz Odluke o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa.

Dokumenti za upis

 • svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu odnosno položenoj državnoj maturi
 • dokaz uplaćene naknade za razredbeni postupak (kopija uplatnice)

Prijelaznici uz navedene dokumente predaju i ovjereni prijepis ocjena i/ili diplomu o prethodno završenom studiju.

Prijava i dokumenti za upis predaju se osobno u studentsku referadu ili elektronskim putem na mail upisi@bak.hr i referada.biograd@bak.hr

Upisni postupak

Upisni postupak odvijat će se kroz sljedeće moguće postupke:

 1. upis priznavanjem rezultata ispita državne mature
 2. upis na temelju položenog razredbenog ispita
 3. upis za prijelaznike s drugih visokih učilišta

1. UPIS PRIZNAVANJEM REZULTATA ISPITA DRŽAVNE MATURE

 • Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na Veleučilištu, izravno će se upisati kandidati koji u školskoj godini 2020./2021. polože državnu maturu (minimalno B razina obveznih predmeta) i na taj način završe svoje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.
 • Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na Veleučilištu, izravno će se moći upisati i kandidati koji su državnu maturu (minimalno B razina obveznih predmeta) položili u ranijim školskim godinama. 

Troškovi razredbenog postupka za upis na temelju položene državne mature iznose 300,00 kuna / 39,82 eura i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Prijave na natječaj za upis priznavanjem rezultata ispita državne mature

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj ispunjavanjem ONLINE PRIJAVE za upis do dana utvrđenoga u natječaju, te prijavom putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem pristupa putem internetske stranice www.postani-student.hr

2. UPIS NA TEMELJU POLOŽENOG RAZREDBENOG ISPITA (SAMO ZA KANDIDATE KOJI SU SŠ ZAVRŠILI PRIJE 2010. GODINE)

Za ove kandidate Veleučilište će organizirati i provesti razredbeni postupak koji se zasniva na vrednovanju općeg uspjeha tih kandidata u sva četiri razreda i završnog ispita srednje škole, te provjeri njihova znanja na razredbenom ispitu. Razredbeni ispit održava se online.

Kandidati pišu zajednički test iz područja Opće informiranosti, Državnog uređenja RH, Hrvatskog jezik i književnosti, Engleskog jezika ili Njemačkog jezika.

Temeljem vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i rezultata razredbenog ispita utvrđuje se lista uspješnosti (rang lista) kandidata za upis.

Troškovi razredbenog postupka za upis na temelju polaganja razredbenog ispita iznose 500,00 kuna / 66,36 eura i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Prijave na natječaj za upis kroz postupak polaganja razredbenog ispita

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj ispunjavanjem ONLINE PRIJAVE za upis do dana utvrđenoga u natječaju.

RJEŠAVANJU RAZREDBENOG ISPITA PRISTUPI OVDJE!

3. UPIS ZA PRIJELAZNIKE S DRUGIH STUDIJA

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su završili najmanje četverogodišnju srednju školu i koji su:

 • upisani na drugo visoko učilište,  
 • ispisani s drugog visokog učilišta,  
 • završili preddiplomski ili diplomski studij na drugom visokom učilištu.

Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom, te Odlukom o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa i u skladu s Pravilnikom o priznavanju prethodnog učenja. Studenti prijelaznici oslobođeni su polaganja razredbenog ispita i za potrebe prijave ispunjavaju samo PRIJAVNI OBRAZAC, te plaćaju troškove razredbenog postupka.

Troškovi razredbenog postupka za prijelaznike iznose 300,00 kuna / 39,82 eura i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Upis studenata prijelaznika moguć je do ispunjenja upisnih kvota, a najkasnije do početka ljetnog semestra

Cijena studija

Iznos školarine i modeli plaćanja definirani su Odlukom o naknadama troškova, cijenama školarina i usluga objavljenoj na web stranici Veleučilišta.

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

Iznos troškova studija za jednu akademsku godinu (godišnja školarina) uključuje:

 • nastavu prema nastavnom planu i programu,
 • uporabu nastavne i računalne opreme, softverskih sustava (sustav za e-učenje, sustav digitalne referade, usluge knjižnice i čitaonice),
 • tri izlaska na ispit za svaki kolegij studija,
 • nastavne materijale u izdanju Veleučilišta Baltazar Zaprešić, dostupne i u digitalnom obliku,
 • mogućnost sudjelovanja u međunarodnoj studentskoj razmjeni ili realizaciju studentske prakse kod poslodavaca u inozemstvu uz financijsku podršku programa za akademsku mobilnost studenata, sukladno dostupnom broju mjesta i kvaliteti prijavljenih kandidata odnosno rezultatima natječaja za sudjelovanje.
 • usluge i podršku Karijernog centra tijekom studiranja (www.praksomdokarijere.bak.hr)

Detaljnije obavijesti zainteresirani mogu dobiti na mob. 099 2663 383 i/ili e-mail referada.biograd@bak.hr

Više informacija o visini školarine, popustima, mogućnostima plaćanja i sl. možete pročitati OVDJE.

Odluku o naknadama troškova studija za novoupisane studente u ak. god. 2022.-2023. možete pročitati OVDJE.

Rokovi za prijavu i upis

Biograd na Moru alumni

Specijalistički diplomski stručni studij:

Trajanje studija4 semestra
ECTS bodovi: 120 bodova

Stručni naziv:

 • za završeni specijalistički diplomski stručni studij Menadžment javnog sektora
  magistar / magistrica menadžmenta javnog sektora (mag. oec.)

Uvjeti upisa

Temeljni preduvjeti za upis na studije su:

 • završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova ili
 • završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 150 ECTS bodova uz obvezu polaganja razlikovnih ispita ili
 • stečena viša/visoka stručna sprema izjednačena sa nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ ili
 • završen diplomski sveučilišni studiJ

Upisni postupak

Upisni postupak odvijat će se kroz sljedeće moguće postupke:

 1. izravan upis
 2. upis za prijelaznike s drugih studija

1. IZRAVAN UPIS

Za kandidate koji imaju završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova ili završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 150 ECTS bodova uz obvezu polaganja razlikovnih ispita ili stečena viša/visoka stručna sprema izjednačena sa nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ ili završen diplomski sveučilišni studij,

2. UPIS ZA PRIJELAZNIKE S DRUGIH STUDIJA

Prijelaz studenata s drugih specijalističkih diplomskih stručnih ili sveučilišnih studija je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom, te Odlukom o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa, te u skladu s Pravilnikom o priznavanju prethodnog učenja.

Troškovi razredbenog postupka za prijelaznike iznose 300,00 kuna / 39,82 eura i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Upis studenata prijelaznika moguć je do ispunjenja upisnih kvota, a najkasnije do početka ljetnog semestra

Prijave za upis

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj do dana utvrđenoga u natječaju ispunjavanjem prijave za upis korištenjem ONLINE PRIJAVE ili korištenjem nacionalnoginformacijskog sustava prijava pri čemu je naknadno nakon konačnog izbora visokog učilišta također potrebno ispuniti ONLINE PRIJAVU.

Prijave za upis se predaju isključivo preko elektroničkog sustava prijave OVDJE.

Dokumenti koji se predaju uz prijavu su:

 • Popunjeni obrazac prijave za upis
 • Svjedodžba /diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju
 • Dokaz o uplati naknade za razredbeni postupak (kopija uplatnice)

Strani državljani i kandidati koji su se obrazovali u inozemstvu obvezni su predati i odgovarajući dokument za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije i razdoblja studiranja s pripadajućom dokumentacijom, sukladno Pravilniku o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja, objavljenom na web stranici Veleučilišta.

Prijava i dokumenti za upis predaju se osobno u studentsku referadu ili elektronskim putem na mail upisi@bak.hr

Naknada za prijavu iznosi 300,00 kn / 39,82 eur, a uplaćuje se na žiro-račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Rokovi za prijavu i upis

Cijena studija

Iznos školarine i modeli plaćanja definirani su Odlukom o naknadama troškova, cijenama školarina i usluga objavljenoj na web stranici Veleučilišta.

Iznos troškova studija za jednu akademsku godinu (godišnja školarina) uključuje:

 • nastavu prema nastavnom planu i programu,
 • uporabu nastavne i računalne opreme, softverskih sustava (sustav za e-učenje, sustav digitalne referade te usluge knjižnice i čitaonice),
 • tri izlaska na ispit za svaki kolegija studija,
 • nastavne materijale u izdanju Veleučilišta Baltazar Zaprešić, dostupne i u digitalnom obliku,
 • mogućnost sudjelovanja u međunarodnoj studentskoj razmjeni ili realizaciju studentske prakse kod poslodavaca u inozemstvu uz financijsku podršku programa za akademsku mobilnost studenata, sukladno dostupnom broju mjesta i kvaliteti prijavljenih kandidata odnosno rezultatima natječaja za sudjelovanje.
 • usluge i podršku Karijernog centra tijekom studiranja (www.praksomdokarijere.bak.hr)

Detaljnije obavijesti zainteresirani mogu dobiti na tel. 099 2663 383 ili e-mail referada.biograd@bak.hr

Više informacija o visini školarine, popustima, mogućnostima plaćanja i sl. možete pročitati OVDJE.

Odluku o naknadama troškova studija za novoupisane studente u ak. god. 2022.-2023. možete pročitati OVDJE.

Pristupačnost