Preskoći do sadržaja

Upisi na preddiplomske stručne studije

Upisi na preddiplomske stručne studije

Na temelju članka 68. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 39. Statuta Veleučilišta, te Odluke Stručnog vijeća od 16. lipnja 2021. godine, Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ iz Zaprešića raspisuje Natječaj za upis studenata preddiplomskih stručnih studije u akademskoj godini 2021./2022. za redovite i izvanredne studente.

Tri studijska usmjerenja preddiplomskog stručnog studija Poslovanje i upravljanje

Nastava za preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje izvodi se u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23.

Cijena godišnje školarine iznosi: 17.000,00 kn

*Napomena: za izvanredne studente mogućnost odabira online studija

 ___________________________________________________________________

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije

Broj mjesta za upis na studij Informacijske tehnologije: 20 studenata za redoviti studij i 30 studenata za izvanredni studij.

Nastava za preddiplomski stručni studiji Informacijske tehnologije izvodi se u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23.

Cijena godišnje školarine iznosi: 20.000,00 kn

Biograd na Moru alumni

O studijima

Stručni naziv:

 • za završeni preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje:
  stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)
 • za završeni preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije:
  stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih tehnologija (bacc. techn. inf.)

Trajanje svih studija: 6 semestara

ECTS bodovi za sve studije: 180 bodova

Uvjeti upisa

Pravo upisa imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj. Kandidati koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Prijavu za prijelaz s drugih visokih učilišta mogu podnijeti studenti koji zadovoljavaju uvjete iz Odluke o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa.

Dokumenti za upis

 • svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu odnosno položenoj državnoj maturi
 • dokaz uplaćene naknade za razredbeni postupak (kopija uplatnice)

Prijelaznici uz navedene dokumente predaju i ovjereni prijepis ocjena i/ili diplomu o prethodno završenom studiju.

Prijava i dokumenti za upis predaju se osobno u studentsku referadu ili elektronskim putem na mail upisi@bak.hr

Upisni postupak

Upisni postupak odvijat će se kroz sljedeće moguće postupke:

1. UPIS PRIZNAVANJEM REZULTATA ISPITA DRŽAVNE MATURE

 • Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na Veleučilištu, izravno će se upisati kandidati koji u školskoj godini 2020./2021. polože državnu maturu (minimalno B razina obveznih predmeta) i na taj način završe svoje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.
 • Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na Veleučilištu, izravno će se moći upisati i kandidati koji su državnu maturu (minimalno B razina obveznih predmeta) položili u ranijim školskim godinama. 

Troškovi razredbenog postupka za upis na temelju položene državne mature iznose 200,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Prijave na natječaj za upis priznavanjem rezultata ispita državne mature

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj ispunjavanjem ONLINE PRIJAVE za upis do dana utvrđenoga u natječaju, te prijavom putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem pristupa putem internetske stranice www.postani-student.hr

2. UPIS NA TEMELJU POLOŽENOG RAZREDBENOG ISPITA

Za ove kandidate Veleučilište će organizirati i provesti razredbeni postupak koji se zasniva na vrednovanju općeg uspjeha tih kandidata u sva četiri razreda i završnog ispita srednje škole, te provjeri njihova znanja na razredbenom ispitu. Razredbeni ispit održava se online.

Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje
Kandidati pišu zajednički test iz područja Opće informiranosti, Državnog uređenja RH, Hrvatskog jezika i književnosti, Matematike, Engleskog jezika ili Njemačkog jezika.

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije
Kandidati pišu test iz područja Opće informiranosti, Matematike, Informatike, Hrvatskog jezika te Engleskog jezika.

Temeljem vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i rezultata razredbenog ispita utvrđuje se lista uspješnosti (rang lista) kandidata za upis.

Troškovi razredbenog postupka za upis na temelju polaganja razredbenog ispita iznose 400,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Prijave na natječaj za upis kroz postupak polaganja razredbenog ispita

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj ispunjavanjem ONLINE PRIJAVE za upis do dana utvrđenoga u natječaju.

RJEŠAVANJU RAZREDBENOG ISPITA PRISTUPI OVDJE!

3. UPIS ZA PRIJELAZNIKE S DRUGIH STUDIJA

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su završili najmanje četverogodišnju srednju školu i koji su:

 • upisani na drugo visoko učilište,  
 • ispisani s drugog visokog učilišta,  
 • završili preddiplomski ili diplomski studij na drugom visokom učilištu.

Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom, te Odlukom o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa i u skladu s Pravilnikom o priznavanju prethodnog učenja. Studenti prijelaznici oslobođeni su polaganja razredbenog ispita i za potrebe prijave ispunjavaju samo PRIJAVNI OBRAZAC, te plaćaju troškove razredbenog postupka.

Troškovi razredbenog postupka za prijelaznike iznose 200,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Upis studenata prijelaznika moguć je do ispunjenja upisnih kvota, a najkasnije do početka ljetnog semestra.

Rokovi za prijavu i upis

1. Upisni rok

Studij u Zaprešiću:
Primanje prijava: 14.6. - 20.7.2021.
Razredbeni ispit (online): 29.6., 6.7., 13.7. i 20.7.2021.
Upisi: 21.7.2021.

Dislocirani studij u Biogradu na Moru:
Primanje prijava: 14.6. - 20.7.2021.
Razredbeni ispit (online): 29.6., 6.7., 13.7. i 20.7.2021.
Upisi: 22.7.2021.

2. Upisni rok

Studij u Zaprešiću:
Primanje prijava: 23.8. - 14.9.2021.
Razredbeni ispit (online): 31.8. i 14.9.2021.
Upisi: 15.9.2021.

Dislocirani studij u Biogradu na Moru:
Primanje prijava: 23.8. - 14.9.2021.
Razredbeni ispit (online): 31.8. i 14.9.2021.
Upisi: 16.9.2021.

3. Upisni rok

Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM
Primanje prijava: 20.9. - 5.10.2021.
Razredbeni ispit (online): 6.10.2021.
Upisi: 7.10.2021.

4. Upisni rok

Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM
Primanje prijava: 11.10. - 25.10.2021.
Razredbeni ispit (online): 19.10. i 25.10.2021.
Upisi: 27.10.2021

Prijelazi s drugih visokih učilišta

Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM
Primanje prijava: 14.6. - 5.10.2021.
Upisi na studij u Zaprešiću: 21.7., 15.9. i 7.10.2021.
Upisi na studij u Biogradu n/M: 22.7., 16.9. i 7.10.2021.

Cijena studija

Iznos školarine i modeli plaćanja definirani su Odlukom o naknadama troškova, cijenama školarina i usluga objavljenoj na web stranici Veleučilišta.

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

Iznos troškova studija za jednu akademsku godinu (godišnja školarina) uključuje:

 • nastavu prema nastavnom planu i programu,
 • uporabu nastavne i računalne opreme, softverskih sustava (sustav za e-učenje, sustav digitalne referade, usluge knjižnice i čitaonice),
 • tri izlaska na ispit za svaki kolegij studija,
 • nastavne materijale u izdanju Veleučilišta Baltazar Zaprešić, dostupne i u digitalnom obliku,
 • mogućnost sudjelovanja u međunarodnoj studentskoj razmjeni ili realizaciju studentske prakse kod poslodavaca u inozemstvu uz financijsku podršku programa za akademsku mobilnost studenata, sukladno dostupnom broju mjesta i kvaliteti prijavljenih kandidata odnosno rezultatima natječaja za sudjelovanje.
 • usluge i podršku Karijernog centra tijekom studiranja (www.praksomdokarijere.bak.hr)

Detaljnije obavijesti zainteresirani mogu dobiti na tel. 01/3315 139, 01/3310 321, e-mail upisi@bak.hr, a za Biograd na Moru na mob. 099 2663 383, e-mail referada.biograd@bak.hr

Više informacija o visini školarine, popustima, mogućnostima plaćanja i sl. možete pročitati OVDJE.

Odluku o naknadama troškova studija pogledajte OVDJE.

hoodie

Dobro došli u Baltazarovo hoodie društvo! Svakom novom studentu koji se predbilježi u znak dobrodošlice poklanjamo službenu Baltazarovu hoodie.