Preskoći do sadržaja

Upisi na specijalističke diplomske stručne studije

Upisi na specijalističke diplomske stručne studije

Na temelju članka 68. stavak 3 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 39. Statuta Veleučilišta te odluke Stručnog vijeća od 16. lipnja 2021. godine Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ iz Zaprešića raspisuje Natječaj za upis studenata specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022. za redovite i izvanredne studente.

Specijalistički diplomski stručni studiji

Projektni menadžment – Zaprešić (redoviti studij 20, izvanredni studij 40)
Projektni menadžment – Osijek (redoviti studij 10, izvanredni studij 20)
Mjesto studiranja: Zaprešić i Osijek
Cijena godišnje školarine iznosi: 20.000,00 kn

Komunikacijski menadžment (redoviti studij 10, izvanredni studij 30)
Mjesto studiranja: Zagreb, Lastovska 23
Cijena godišnje školarine iznosi: 20.000,00 kn

Menadžment javnog sektora (online studij) (redoviti studij 10, izvanredni studij 70)
Mjesto studiranja: Zagreb, Lastovska 23 i online
Cijena godišnje školarine iznosi: 20.000,00 kn

Upravljanje inovacijama (redoviti studij 0, izvanredni studij 40)
Mjesto studiranja: Zagreb, Lastovska 23
Cijena godišnje školarine iznosi: 20.000,00 kn
*Napomena: studij će se izvoditi ukoliko se prijavi najmanje 25 ili više kandidata

diplomanti

O studijima

Stručni naziv:

 • za završeni specijalistički diplomski stručni studij Projektni menadžment
  stručni/stručna specijalist/specijalistica projektnog menadžmenta
  (struč. spec. oec.),
 • za završeni specijalistički diplomski stručni studij Komunikacijski menadžment
  stručni/stručna specijalist/specijalistica komunikacijskog menadžmenta
  (struč. spec. comm.),
 • za završeni specijalistički diplomski stručni studij Menadžment javnog sektora
  stručni/stručna specijalist/specijalistica menadžmenta javnog sektora
  (struč. spec. oec.),
 • za završeni specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje inovacijama
  stručni/stručna specijalist/specijalistica upravljanja inovacijama
  (struč.spec.oec.).

Trajanje svih studija: 4 semestra

ECTS bodovi svih studija: 120 bodova

Uvjeti za upis

Temeljni preduvjeti za upis na studije su:

 • završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova ili
 • završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 150 ECTS bodova uz obvezu polaganja razlikovnih ispita ili
 • stečena viša/visoka stručna sprema izjednačena sa nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ ili
 • završen diplomski sveučilišni studij

Upisni postupak

Upisni postupak odvijat će se kroz sljedeće moguće postupke:

 1. izravan upis
 2. upis za prijelaznike s drugih visokih učilišta

1. IZRAVAN UPIS

Za kandidate koji imaju završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova ili završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 150 ECTS bodova uz obvezu polaganja razlikovnih ispita ili stečena viša/visoka stručna sprema izjednačena sa nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ ili završen diplomski sveučilišni studij,

2. UPIS ZA PRIJELAZNIKE S DRUGIH STUDIJA

Prijelaz studenata s drugih specijalističkih diplomskih stručnih ili sveučilišnih studija je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom, te Odlukom o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa, te u skladu s Pravilnikom o priznavanju prethodnog učenja.

Troškovi razredbenog postupka za prijelaznike iznose 200,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Upis studenata prijelaznika moguć je do ispunjenja upisnih kvota, a najkasnije do početka ljetnog semestra.

Prijave za upis

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj do dana utvrđenoga u natječaju ispunjavanjem prijave za upis korištenjem ONLINE PRIJAVE ili korištenjem nacionalnog informacijskog sustava prijava pri čemu je naknadno nakon konačnog izbora visokog učilišta također potrebno ispuniti ONLINE PRIJAVU.

Prijave za upis se predaju isključivo preko elektroničkog sustava prijave OVDJE.

Dokumenti koji se predaju uz prijavu

 • Popunjeni obrazac prijave za upis
 • Svjedodžba /diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju
 • Dokaz o uplati naknade za razredbeni postupak (kopija uplatnice)

Strani državljani i kandidati koji su se obrazovali u inozemstvu obvezni su predati i odgovarajući dokument za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije i razdoblja studiranja s pripadajućom dokumentacijom, sukladno Pravilniku o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja, objavljenom na web stranici Veleučilišta.

Prijava i dokumenti za upis predaju se osobno u studentsku referadu ili elektronskim putem na mail upisi@bak.hr

Naknada za prijavu iznosi 200,00 kn, a uplaćuje se na žiro-račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Rokovi za prijavu i upis

1. UPISNI ROK
Primanje prijava: 14.6. - 20.7.2021.
Upisi: 21.7.2021.

2. UPISNI ROK
Primanje prijava: 23.8. - 14.9.2021.
Upisi: 15.9.2021.

3. UPISNI ROK
Primanje prijava: 20.9. - 25.10.2021.
Upisi: 7.10. i 27.10.2021.

Školarine

Iznos školarine i modeli plaćanja definirani su Odlukom o naknadama troškova, cijenama školarina i usluga objavljenoj na web stranici Veleučilišta.

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

Iznos troškova studija za jednu akademsku godinu (godišnja školarina) uključuje:

 • nastavu prema nastavnom planu i programu,
 • uporabu nastavne i računalne opreme, softverskih sustava (sustav za e-učenje, sustav digitalne referade te usluge knjižnice i čitaonice),
 • tri izlaska na ispit za svaki kolegija studija,
 • nastavne materijale u izdanju Veleučilišta Baltazar Zaprešić, dostupne i u digitalnom obliku,
 • mogućnost sudjelovanja u međunarodnoj studentskoj razmjeni ili realizaciju studentske prakse kod poslodavaca u inozemstvu uz financijsku podršku programa za akademsku mobilnost studenata, sukladno dostupnom broju mjesta i kvaliteti prijavljenih kandidata odnosno rezultatima natječaja za sudjelovanje.
 • usluge i podršku Karijernog centra tijekom studiranja (www.praksomdokarijere.bak.hr)

Detaljnije obavijesti zainteresirani mogu dobiti na tel. 01/4001 023, 01/3315 522, e-mail diplomski.studij@bak.hr, za Zagreb na tel. 01/4008 103, e-mail referada.zagreb@bak.hr, za Osijek na mob. 099 2495-616, e-mail referada.osijek@bak.hr

Više informacija o visini školarine, popustima, mogućnostima plaćanja i sl. možete pročitati OVDJE.

Odluku o naknadama troškova studija pogledajte OVDJE.

hoodie

Dobro došli u Baltazarovo hoodie društvo! Svakom novom studentu koji se predbilježi u znak dobrodošlice poklanjamo službenu Baltazarovu hoodie.