Preskoći do sadržaja

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na preddiplomske stručne studije

Pravo upisa imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj.

Kandidati koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Prijavu za prijelaz s drugog studija mogu podnijeti studenti koji zadovoljavaju uvjete iz Odluke o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa.

Uvjeti upisa na specijalističke diplomske stručne studije

  • završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova ili
  • završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 150 ECTS bodova uz obvezu polaganja razlikovnih ispita ili
  • stečena viša/visoka stručna sprema izjednačena sa nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ ili
  • završen diplomski sveučilišni studij

Odluka o pravu i uvjetima upisa na preddiplomske stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije