Školarina i pogodnosti

Školarina i pogodnosti

Najpovoljniji uvjeti studiranja

Veleučilište sa svakim studentom sklapa Ugovor o studiranju u kojem se obvezuje izvesti program po standardima koje propisuju Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Nastavni plan i program studija, a student se obvezuje izvršavati obveze prema Pravilniku o studiranju i platiti školarinu prema ugovorenoj dinamici. Školarine koje uplaćuju studenti isključivi su izvor financiranja Veleučilišta.

  • Školarina za preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje u sva tri studijska smjera, Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi i Menadžment uredskog poslovanja, iznosi 17 000,00 kuna za jednu studijsku godinu.
  • Školarina za preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije iznosi 20 000,00 kuna za jednu studijsku godinu.
  • Školarina za sve specijalističke diplomske stručne studije, Projektni menadžment, Komunikacijski menadžment, Financijski menadžment, Menadžment javnog sektora, iznosi 20 000,00 kuna za jednu studijsku godinu.

Troškovi upisne dokumentacije i indeksa iznose 500,00 kuna, troškovi godišnjeg osiguranja 50,00 kn, a plaćaju se pri upisu.

Što uključuje školarina?

Školarina uključuje sva predavanja, vježbe, seminare kao i korištenje knjižnične građe potrebne za studiranje. Također, ona uključuje i dodatne prednosti koje studentima olakšavaju studiranje, kao što je subvencionirana prehrana u kantini SC-a, subvencionirani krediti i povlašteni parking u II zoni u gradu Zaprešiću, rad u manjim grupama, tutore i mentore koji su na raspolaganju studentima, vrhunska IT tehnologija koja uključuje softvere koji su studentima dostupni i u slobodno vrijeme i iPade za studente uključene u projekt Veleučilište na dlanu, besplatan Wi-Fi, te školarinu na partnerskim institucijama u sklopu ERASMUS+ programa.

Koji su uvjeti otplate?

Veleučilište je svojim studentima osiguralo razne uvjete otplate školarine. Studenti mogu odabrati način otplate koji im najbolje odgovara:

  • jednokratnom gotovinskom ili virmanskom uplatom cijelog iznosa godišnje školarine umanjenom za popust,
  • kreditom banke uključujući i posebne bankarske Student-friendly kredite koji omogućavaju rok otplate do 10 godina, a koja započinje završetkom studija, uz dodatnu mogućnost korištenja počeka do 12 mjeseci: Zagrebačka bankaSplitska bankaErste banka,
  • kreditnom karticom (Amex, Diners, Master ZABA) do 12 rata bez kamata jednokratno ili u 2 (dva) do 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka,
  • virmanskom uplatom u 11 obroka tako da je prvi obrok u iznosu od 5 000,00 kn, a svaki idući 1.200 kn za preddiplomske studije i 1.500 kn za diplomske studije.

Studentska prava

Redoviti studenti Veleučilišta ostvaruju sva studentska prava kao i redoviti studenti na državnim visokim učilištima (studentska iskaznica, subvencionirani prijevoz, zdravstveno osiguranje).

Popusti na školarinu

Popust za jednokratno plaćanje
U visini od 7% za jednokratnu avansnu uplatu osnovne cijene godišnje školarine prije sklapanja ugovora odnosno upisa u višu godinu studija, jednokratnu uplatu godišnje školarine kreditom banke ili jednokratnu uplatu godišnje školarine koju plaća poslodavac-obveznik plaćanja.

Obiteljski popust
1.000,00 kn na iznos godišnje školarine za studente koji paralelno studiraju ili se upisuju na Veleučilištu Baltazar Zaprešić ukoliko su članovi najuže obitelji (brat, sestra, majka, otac, supružnici).

Da bi ostvarili pravo na taj popust studenti su dužni prilikom upisa na studij ili na višu godinu studija adekvatnim dokumentom dokazati da ostvaruju pravo na traženi popust.

Popust za studente/obveznike plaćanja zaposlene kod iste pravne osobe
• 3-5 studenata popust iznosi 700,00 kn
• 6-10 studenata popust iznosi 1.200,00 kn
• za više od 10 studenata popust iznosi 1.500,00 kn
Da bi ostvarili pravo na taj popust studenti su dužni prilikom upisa na studij ili na višu godinu studija od strane poslodavca dostaviti ovjereni dokument sa popisom studenata upućenih na školovanje, a kojim se dokazuje potreba za obrazovanjem istih.

Popust za studente koji su završili preddiplomski studij na Veleučilištu Baltazar te nastavljaju jedan od diplomskih studija
• 1.500,00 kn prigodom upisa u prvu godinu specijalističkog diplomskog studija za studente koji u roku završe preddiplomski studij (sve tri godine) na Veleučilištu i bez prekida u kontinuitetu (ne računajući apsolventsku godinu) upisuju i nastavljaju studij na specijalističkom diplomskom studiju Veleučilišta, pod uvjetom da su sve svoje ugovorne obveze uredno i na vrijeme izvršavali
• 500,00 kn prigodom upisa u prvu godinu specijalističkog diplomskog studija za sve ostale studente koji su završili jedan od preddiplomskih stručnih studija na Veleučilištu.

Popust članovima studentske sportske udruge, studentskog zbora, pjevačkog zbora i Alumni kluba
• 50% na cijenu jednog cjeloživotnog obrazovnog programa Veleučilišta svakom članu Studentske sportske udruge Baltazar, svakom članu studentskog zbora, pjevačkog zbora Veleučilišta i svakom članu Alumni kluba Veleučilišta.

Popust za studente koji su ispisani sa Veleučilišta te imaju pravo na obnovu upisa na studij
• 50% na osnovnu cijenu godišnje školarine za godinu na koju se upisuju ukoliko su regulirali sve svoje obveze prema prijašnjem ugovoru, nemaju nikakva dugovanja prema Veleučilištu te udovoljavaju kriterijima navedenim u odluci o obnovi upisa na studij.

Prijavi se