Upisi na preddiplomske stručne studije

Upisi na preddiplomske stručne studije

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Stručnog vijeća od 22. veljače 2019. godine Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ iz Zaprešića raspisuje Natječaj za upis studenata na preddiplomske stručne studije u akademskoj godini 2019./2020.

Tri studijska usmjerenja preddiplomskog stručnog studija Poslovanje i upravljanje

Nastava za preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje izvodi se u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23.

Cijena godišnje školarine iznosi: 17.000,00 kn

*Napomena: za izvanredne studente mogućnost odabira online studija

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije

Broj mjesta za upis na studij Informacijske tehnologije: 10 studenata za redoviti studij i 20 studenata za izvanredni studij. Nastava za preddiplomski stručni studiji Informacijske tehnologije izvodi se u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23.

Cijena godišnje školarine iznosi: 20.000,00 kn

Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje u Biogradu na Moru

Broj mjesta za upis na Dislocirani studij Biograd na Moru, smjer Poslovna ekonomija i financije: 10 redovitih studenata i 25 izvanrednih studenata. Nastava za preddiplomski stručni studiji Poslovanje i upravljanje izvodi se u Biogradu na Moru, prostor srednje škole BnM.

Biograd na Moru alumni

O studijima

Stručni naziv: za završeni preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje: stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.), a za završeni preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije: stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih tehnologija (bacc. techn. inf.).

Trajanje svih studija: 6 semestara

ECTS bodovi za sve studije: 180 bodova

Uvjeti upisa

Pravo upisa: imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj. Kandidati koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Prijavu za prijelaz s drugog studija mogu podnijeti studenti koji zadovoljavaju uvjete iz Odluke o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa.

Upisni postupak

Upisni postupak odvijat će se kroz sljedeće moguće postupke:

 • upis priznavanjem rezultata ispita državne mature
 • upis na temelju položenog razredbenog ispita
 • upis za prijelaznike s drugih visokih učilišta

UPIS PRIZNAVANJEM REZULTATA ISPITA DRŽAVNE MATURE

 • Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na Veleučilištu, izravno će se upisati kandidati koji u školskoj godini 2018./2019. polože državnu maturu i na taj način završe svoje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Ovi se kandidati za upis prijavljuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojemu pristupaju preko internetske stranice www.postani-student.hr
 • Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na Veleučilištu, izravno će se moći upisati i kandidati koji su državnu maturu položili u ranijim školskim godinama.

UPISI NA TEMELJU POLOŽENOG RAZREDBENOG ISPITA

Za ove kandidate Veleučilište će organizirati i provesti razredbeni postupak koji se zasniva na vrednovanju općeg uspjeha tih kandidata u sva četiri razreda i završnog ispita srednje škole te provjeri njihova znanja na razredbenom ispitu. Razredbeni ispit održava se online prema niže utvrđenom rasporedu.

Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje
Kandidati pišu zajednički ispit iz opće kulture (opća informiranost, informiranost o državnom uređenju, Hrvatski jezik i književnost, Engleski jezik ili Njemački jezik), te posebni dodatni test iz srednjoškolskog gradiva sukladno izabranom studijskom usmjerenju i to:

 • za usmjerenje Poslovna ekonomija i financije iz predmeta Matematika,
 • za usmjerenje Menadžment u kulturi iz predmeta Sociologija,
 • za usmjerenje Menadžment uredskog poslovanja iz predmeta Hrvatski jezik u poslovnom komuniciranju.

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije
Kandidati pišu ispit koji sadrži sljedeće elemente: opća informiranost, Informatika, Matematika i Engleski jezik.

Temeljem vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i rezultata razredbenog ispita utvrđuje se lista uspješnosti (rang lista) kandidata za upis. 

Prijave na natječaj za upis kroz postupak polaganja razredbenog ispita

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj do dana utvrđenoga u natječaju ispunjavanjem prijave za upis korištenjem online prijave na web stranici Veleučilišta (OVDJE) ili korištenjem nacionalnog informacijskog sustava prijava pri čemu je naknadno nakon konačnog izbora visokog učilišta također potrebno ispuniti online prijavu na web stranici Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

Dokumenti koji se predaju uz prijavu su:

 • domovnica ili izvadak iz e-građana
 • rodni list ili izvadak iz e-građana
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu
 • dokaz uplaćene naknade za razredbeni postupak

Naknada za razredbeni postupak koji uključuje i polaganje razredbenog ispita iznosi 400,00 kn, a uplaćuje se na žiro-račun Veleučilišta IBAN:HR4423600001101282482, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, uz poziv na broj pod kojim upisujete svoj OIB.

Prijava i dokumenti za upis predaju se osobno ili elektronskim putem u referadu Veleučilišta. 

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti:

 • koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i o tome posjeduju svjedodžbe sva četiri razreda i svjedodžbu srednje škole o položenom završnom ispitu,
 • koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske.

UPIS ZA PRIJELAZNIKE S DRUGIH STUDIJA

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su završili najmanje četverogodišnju srednju školu i koji su:

 • upisani na drugog studija,
 • ispisani s drugog studija,
 • završili preddiplomski ili diplomski studij na drugom visokom učilištu.

Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom te Odlukom o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa i u skladu s ECTS bodovima koje su ostvarili. Studenti prijelaznici oslobođeni su polaganja razredbenog ispita i za potrebe prijave ispunjavaju samo prijavni obrazac na stranici Veleučilišta te plaćaju troškove razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka za prijelaznike iznose 200,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta.

Upis studenata prijelaznika moguć je prije početka akademske godine/predavanja ili do ispunjenja upisnih kvota. Prijave za upis se predaju isključivo preko elektroničkog sustava prijava na web stranici Veleučilišta.

Razredbeni ispit

Sustav m-Baltazar omogućuje vam pristup i rješavanje razredbenog ispita online.

Literatura za razredbeni ispit za akademsku godinu 2019./2020.

Zajednički dio testa za sva usmjerenja:

 1. DRŽAVNO UREĐENJE

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE – najnovije izdanje

 1. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Udžbenici hrvatskog jezika od 1. do 4. razreda gimnazije (u obzir dolaze svi vrijedeći udžbenici).
Čitanke iz književnosti od 1. do 4. razreda gimnazije (u obzir dolaze sve vrijedeće čitanke).

 1. ENGLESKI JEZIKI ILI NJEMAČKI JEZIK

Engleski jezik

Gramatika na razini A2, odnosno osnovnoj razini državne mature:
Raymnod Murphy: Essential Grammar in Use(Cambridge University Press, 2007.)
Popis gramatičkih cjelina dostupan u Ispitnom katalogu za državnu maturu iz Engleskoga jezika, dostupnom na web-adresi: http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_08-09/Obvezni /IK-eng.pdf

Vokabular: bilo koji srednjoškolski udžbenik s popisa odobrenih udžbenika MZOŠ-a, a koji odgovara A2, odnosno pre-intermediate razini.
Popis je dostupan na web -adresi: http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=13759

Njemački jezik

Gramatika na razini A2, odnosno osnovnoj razini državne mature.
Marčetić, Tamara, „Pregled gramatike njemačkog jezika „ Školska knjiga, Zagreb ili PONS, „Kratka gramatika NJEMAČKI JEZIK“ Klett Verlag, Zagreb
Popis gramatičkih cjelina dostupan u Ispitnom katalogu za državnu maturu iz Njemačkoga jezika, dostupnom na web-adresi: http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_08-09/Obvezni /IK-njem.pdf )

Vokabular: bilo koji srednjoškolski udžbenik s popisa odobrenih udžbenika MZOŠ-a, a koji odgovara A2, odnosno snovnoj razini državne mature:
Popis je dostupan na web -adresi: http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=13759

Dodatni test za usmjerenje Poslovna ekonomija i financije:

MATEMATIKA: ELEZOVIĆ, Neven i DAKIĆ, Branimir: MATEMATIKA 1,2,3,4, udžbenik i zbirka zadataka za 1.,2.,3. i 4. razred gimnazije), Element, Zagreb, 2000. (i novija izdanja) ili bilo koji drugi sličan udžbenik.

Dodatni test za usmjerenje Menadžment u kulturi 

SOCIOLOGIJA: Fanuko, N., (2004 i novija izd.), Sociologija, udžbenik za gimnazije, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, Profil.

Dodatni test za usmjerenje Menadžment uredskog poslovanja

HRVATSKI JEZIK U POSLOVNOM KOMUNICIRANJU – znanje iz opće kulture

Dodatni test za studij Informacijske tehnologije:

INFORMATIKA: Ogrizek Biškupić I., Banek Zorica M. (2014.): Web tehnologije, Veleučilište Baltazar Zaprešić
Maletić F., Šimović V. i Afrić W. (2010.): Osnove informatike, Golden marketing učiteljski fakultet

Rokovi za prijavu i upis

1. Upisni rok

Studij u Zaprešiću:
Primanje prijava: 18. ožujak – 16. srpanj 2019.
Razredbeni ispit (online): 27.3., 24.4., 22.5., 12.6., 26.6. i 17.7. 2019.
Upisi: 18. srpanj 2019. od 08:00 do 18:00 sati

Dislocirani studij u Biogradu na Moru:
Primanje prijava: 18. ožujak – 16. srpanj 2019.
Razredbeni ispiti (online): 27.3., 24.4., 22.5., 12.6., 26.6. i 17.7. 2019.
Upisi: 19. srpanj 2019.

2. Upisni rok

Studij u Zaprešiću:
Primanje prijava: 26. kolovoz – 17. rujan 2019.
Razredbeni ispit (online): 4. i 18. rujan 2019.
Upisi: 19. rujan 2019.

Dislocirani studij u Biogradu na Moru
Primanje prijava: 26. kolovoz – 17. rujan 2019.
Razredbeni ispiti (online): 4. i 18. rujan 2019.
Upisi: 20. rujan 2019.

3. Upisni rok

Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM
Primanje prijava: 24. rujan – 2. listopad 2019.
Razredbeni ispit (online): 3. listopad 2019.
Upisi: 4. listopad 2019.

Prijelazi s drugih visokih učilišta

Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM
Primanje prijava: 18. ožujak – 2. listopad 2019.
Upisi na studij u Zaprešiću: 18.7., 19.9. i 4.10.2019.
Upisi na studij u BnM: 19.7., 20.9. i 4.10.2019.

4. Upisni rok

Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM
Primanje prijava: 05. listopada. – 28. listopada 2019.
Razredbeni ispit (online): 16. listopada. i 29. listopada 2019.
Upisi: 30. listopada 2019.

Cijena studija

Iznos školarine i modeli plaćanja definirani su Odlukom o naknadama troškova, cijenama školarina i usluga objavljenoj na web stranici Veleučilišta.

Stipendije i financijske potpore dodjeljuju se sukladno aktualnom natječaju objavljenom na web stranici Veleučilišta.

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

 • Iznos troškova studija za jednu akademsku godinu (godišnja školarina) uključuje:
  • nastavu prema nastavnom planu i programu,
  • uporabu nastavne i računalne opreme, softverskih sustava (sustav za e-učenje, sustav za testiranje znanja, sustav za anketiranje, sustav digitalne referade, knjižnice i čitaonice),
  • tri izlaska na ispit za svaki kolegija studija,
  • nastavne materijale u izdanju Veleučilišta Baltazar Zaprešić, dostupne u tiskanom i/ili digitalnom obliku
  • mogućnost sudjelovanja u međunarodnoj studentskoj razmjeni ili realizaciju studentske prakse kod poslodavaca u inozemstvu uz financijsku podršku programa za akademsku mobilnost studenata, sukladno dostupnom broju mjesta i kvaliteti prijavljenih kandidata odnosno rezultatima natječaja za sudjelovanje.

Detaljnije obavijesti zainteresirani mogu dobiti na tel. 01/3315 139, 01/3310 321, e-mail preddiplomski.studij@bak.hr, a za Biograd na Moru na mob. 099 2663 383, e-mail referada.biograd@bak.hr

Odluku o naknadama troškova studija pogledajte OVDJE.

hoodie

Dobro došli u Baltazarovo hoodie društvo! Svakom novom studentu koji se predbilježi u znak dobrodošlice poklanjamo službenu Baltazarovu hoodie.

Prijavi se