Upisi na preddiplomske stručne studije

Upisi na preddiplomske stručne studije

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Stručnog vijeća od 18. ožujka 2020. godine, Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ iz Zaprešića raspisuje Natječaj za upis studenata preddiplomskih stručnih studije u akademskoj godini 2020./2021. za redovite i izvanredne studente

Tri studijska usmjerenja preddiplomskog stručnog studija Poslovanje i upravljanje

Nastava za preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje izvodi se u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23.

Cijena godišnje školarine iznosi: 17.000,00 kn

*Napomena: za izvanredne studente mogućnost odabira online studija

 ___________________________________________________________________

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije

Broj mjesta za upis na studij Informacijske tehnologije: 20 studenata za redoviti studij i 20 studenata za izvanredni studij.

Nastava za preddiplomski stručni studiji Informacijske tehnologije izvodi se u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23.

Cijena godišnje školarine iznosi: 20.000,00 kn

Biograd na Moru alumni

O studijima

Stručni naziv:

 • za završeni preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje:
  stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)
 • za završeni preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije:
  stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih tehnologija (bacc. techn. inf.)

Trajanje svih studija: 6 semestara

ECTS bodovi za sve studije: 180 bodova

Uvjeti upisa

Pravo upisa imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj. Kandidati koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Prijavu za prijelaz s drugih visokih učilišta mogu podnijeti studenti koji zadovoljavaju uvjete iz Odluke o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa.

Upisni postupak

Upisni postupak odvijat će se kroz sljedeće moguće postupke:

1. UPIS PRIZNAVANJEM REZULTATA ISPITA DRŽAVNE MATURE

 • Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na Veleučilištu, izravno će se upisati kandidati koji u školskoj godini 2019./2020. polože državnu maturu (minimalno B razina obveznih predmeta) i na taj način završe svoje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.
 • Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na Veleučilištu, izravno će se moći upisati i kandidati koji su državnu maturu (minimalno B razina obveznih predmeta) položili u ranijim školskim godinama. 

Troškovi razredbenog postupka za upis na temelju položene državne mature iznose 200,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Prijave na natječaj za upis priznavanjem rezultata ispita državne mature

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj ispunjavanjem ONLINE PRIJAVE za upis do dana utvrđenoga u natječaju, te prijavom putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem pristupa putem internetske stranice www.postani-student.hr

2. UPIS NA TEMELJU POLOŽENOG RAZREDBENOG ISPITA

Za ove kandidate Veleučilište će organizirati i provesti razredbeni postupak koji se zasniva na vrednovanju općeg uspjeha tih kandidata u sva četiri razreda i završnog ispita srednje škole, te provjeri njihova znanja na razredbenom ispitu. Razredbeni ispit održava se online.

Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje
Kandidati pišu zajednički test iz područja Opće informiranosti, Državnog uređenja RH, Hrvatskog jezik i književnosti, Engleskog jezika ili Njemačkog jezika, te posebni dodatni test iz srednjoškolskog gradiva, sukladno izabranom studijskom usmjerenju i to:

 • za usmjerenje Poslovna ekonomija i financije iz predmeta Matematika,
 • za usmjerenje Menadžment u kulturi iz predmeta Sociologija,
 • za usmjerenje Menadžment uredskog poslovanja iz predmeta Hrvatski jezik u poslovnom komuniciranju.

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije
Kandidati pišu test iz područja Opće informiranosti, Informatike, Matematike i Engleskog jezika.

Temeljem vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i rezultata razredbenog ispita utvrđuje se lista uspješnosti (rang lista) kandidata za upis.

Troškovi razredbenog postupka za upis na temelju polaganja razredbenog ispita iznose 400,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Prijave na natječaj za upis kroz postupak polaganja razredbenog ispita

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj ispunjavanjem ONLINE PRIJAVE za upis do dana utvrđenoga u natječaju.

RJEŠAVANJU RAZREDBENOG ISPITA PRISTUPI OVDJE!

----------------

LITERATURA ZA RAZREDBENI ISPIT

Zajednički dio testa za sva usmjerenja:

 1. DRŽAVNO UREĐENJE

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE – najnovije izdanje

 1. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Udžbenici hrvatskog jezika od 1. do 4. razreda gimnazije (u obzir dolaze svi vrijedeći udžbenici).
Čitanke iz književnosti od 1. do 4. razreda gimnazije (u obzir dolaze sve vrijedeće čitanke).

 1. ENGLESKI JEZIKI ILI NJEMAČKI JEZIK

Engleski jezik

Gramatika na razini A2, odnosno osnovnoj razini državne mature:
Raymnod Murphy: Essential Grammar in Use(Cambridge University Press, 2007.)
Popis gramatičkih cjelina dostupan u Ispitnom katalogu za državnu maturu iz Engleskoga jezika, dostupnom na web-adresi: https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/10/ENGLESKI-2020.pdf

Vokabular: bilo koji srednjoškolski udžbenik s popisa odobrenih udžbenika MZOŠ-a, a koji odgovara A2, odnosno pre-intermediate razini.

Njemački jezik

Gramatika na razini A2, odnosno osnovnoj razini državne mature.
Marčetić, Tamara, „Pregled gramatike njemačkog jezika „ Školska knjiga, Zagreb ili PONS, „Kratka gramatika NJEMAČKI JEZIK“ Klett Verlag, Zagreb
Popis gramatičkih cjelina dostupan u Ispitnom katalogu za državnu maturu iz Njemačkoga jezika, dostupnom na web-adresi: https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/10/NJEMACKI-2020.pdf

Vokabular: bilo koji srednjoškolski udžbenik s popisa odobrenih udžbenika MZOŠ-a, a koji odgovara A2, odnosno snovnoj razini državne mature:

Dodatni test za usmjerenje Poslovna ekonomija i financije:

MATEMATIKA: ELEZOVIĆ, Neven i DAKIĆ, Branimir: MATEMATIKA 1,2,3,4, udžbenik i zbirka zadataka za 1.,2.,3. i 4. razred gimnazije), Element, Zagreb, 2000. (i novija izdanja) ili bilo koji drugi sličan udžbenik.

Dodatni test za usmjerenje Menadžment u kulturi 

SOCIOLOGIJA: Fanuko, N., (2004 i novija izd.), Sociologija, udžbenik za gimnazije, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, Profil.

Dodatni test za usmjerenje Menadžment uredskog poslovanja

HRVATSKI JEZIK U POSLOVNOM KOMUNICIRANJU – znanje iz opće kulture

Dodatni test za studij Informacijske tehnologije:

INFORMATIKA: Ogrizek Biškupić I., Banek Zorica M. (2014.): Web tehnologije, Veleučilište Baltazar Zaprešić
Maletić F., Šimović V. i Afrić W. (2010.): Osnove informatike, Golden marketing učiteljski fakultet

3. UPIS ZA PRIJELAZNIKE S DRUGIH STUDIJA

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su završili najmanje četverogodišnju srednju školu i koji su:

 • upisani na drugo visoko učilište,  
 • ispisani s drugog visokog učilišta,  
 • završili preddiplomski ili diplomski studij na drugom visokom učilištu.

Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom, te Odlukom o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa i u skladu s ECTS bodovima koje su ostvarili. Studenti prijelaznici oslobođeni su polaganja razredbenog ispita i za potrebe prijave ispunjavaju samo PRIJAVNI OBRAZAC, te plaćaju troškove razredbenog postupka.

Troškovi razredbenog postupka za prijelaznike iznose 200,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta (IBAN: HR4423600001101282482), otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

Upis studenata prijelaznika moguć je do ispunjenja upisnih kvota, a najkasnije do početka ljetnog semestra.

Rokovi za prijavu i upis

1. Upisni rok

Studij u Zaprešiću:
Primanje prijava: 30. ožujka – 21. srpnja 2020.
Razredbeni ispit (online): 29.4., 27.5., 17.6., 8.7. i 22.7.2020.
Upisi: 23. srpnja 2020.

Dislocirani studij u Biogradu na Moru:
Primanje prijava: 30. ožujka – 21. srpnja 2020.
Razredbeni ispiti (online): 29.4., 27.5., 17.6., 8.7. i 22.7.2020.
Upisi: 24. srpnja 2020.

2. Upisni rok

Studij u Zaprešiću:
Primanje prijava: 24. kolovoza – 15. rujna 2020.
Razredbeni ispit (online): 2. i 16. rujna 2020.
Upisi: 17. rujna 2020.

Dislocirani studij u Biogradu na Moru
Primanje prijava: 24. kolovoza – 15. rujna 2020.
Razredbeni ispiti (online): 2. i 16. rujna 2020.
Upisi: 18. rujna 2020.

3. Upisni rok

Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM
Primanje prijava: 21. rujna – 5. listopada 2020.
Razredbeni ispit (online): 6. listopada 2020.
Upisi: 7. listopada 2020.

4. Upisni rok

Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM
Primanje prijava: 7. listopada – 28. listopada 2020.
Razredbeni ispit (online): 14. listopada 2020. i 27. listopada 2020.
Upisi: 29. listopada 2020.

5. Upisni rok

Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM
Primanje prijava: 9. studenog – 24. studenog 2020.
Razredbeni ispit (online): 17. studenoga 2020. i 24. studenoga 2020.
Upisi: 26. studenoga 2020.

Prijelazi s drugih visokih učilišta

Studij u Zaprešiću i Dislocirani studij BnM
Primanje prijava: 30. ožujka – 5. listopada 2020.
Upisi na studij u Zaprešiću: 23.7., 17.9. i 7.10.2020.
Upisi na studij u BnM: 24.7., 18.9. i 7.10.2020.

Cijena studija

Iznos školarine i modeli plaćanja definirani su Odlukom o naknadama troškova, cijenama školarina i usluga objavljenoj na web stranici Veleučilišta.

Stipendije i financijske potpore dodjeljuju se sukladno aktualnom natječaju objavljenom na web stranici Veleučilišta.

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

Iznos troškova studija za jednu akademsku godinu (godišnja školarina) uključuje:

 • nastavu prema nastavnom planu i programu,
 • uporabu nastavne i računalne opreme, softverskih sustava (sustav za e-učenje, sustav za testiranje znanja, sustav za anketiranje, sustav digitalne referade, knjižnice i čitaonice),
 • tri izlaska na ispit za svaki kolegij studija,
 • nastavne materijale u izdanju Veleučilišta Baltazar Zaprešić, dostupne u digitalnom obliku,
 • mogućnost sudjelovanja u međunarodnoj studentskoj razmjeni ili realizaciju studentske prakse kod poslodavaca u inozemstvu uz financijsku podršku programa za akademsku mobilnost studenata, sukladno dostupnom broju mjesta i kvaliteti prijavljenih kandidata odnosno rezultatima natječaja za sudjelovanje.

Detaljnije obavijesti zainteresirani mogu dobiti na tel. 01/3315 139, 01/3310 321, e-mail preddiplomski.studij@bak.hr, a za Biograd na Moru na mob. 099 2663 383, e-mail referada.biograd@bak.hr

Više informacija o visini školarine, popustima, mogućnostima plaćanja i sl. možete pročitati OVDJE.

Odluku o naknadama troškova studija pogledajte OVDJE.

hoodie

Dobro došli u Baltazarovo hoodie društvo! Svakom novom studentu koji se predbilježi u znak dobrodošlice poklanjamo službenu Baltazarovu hoodie.

Prijavi se