Upisi na specijalističke diplomske stručne studije

Upisi na specijalističke diplomske stručne studije

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i odluke Stručnog vijeća od 22. veljače 2019. godine Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ iz Zaprešića raspisuje Natječaj za upis na specijalističke diplomske stručne studije u akademskoj godini 2019./2020.

Specijalistički diplomski stručni studiji

Projektni menadžment – Zaprešić (redoviti studij 20, izvanredni studij 40)
Projektni menadžment – Osijek (redoviti studij 10, izvanredni studij 20)
Mjesto studiranja: Zaprešić i Osijek
Cijena godišnje školarine iznosi: 20.000,00 kn

Komunikacijski menadžment (redoviti studij 10, izvanredni studij 30)
Mjesto studiranja: Zagreb, Lastovska 23
Cijena godišnje školarine iznosi: 20.000,00 kn

Financijski menadžment (redoviti studij 30, izvanredni studij 40)
Mjesto studiranja: Zaprešić, Vladimira Novaka 23
Cijena godišnje školarine iznosi: 20.000,00 kn

Menadžment javnog sektora (online studij) (redoviti studij 20, izvanredni studij 50)
Mjesto studiranja: Zagreb, Lastovska 23
Cijena godišnje školarine iznosi: 20.000,00 kn

Upravljanje inovacijama (redoviti studij 10, izvanredni studij 35)
Mjesto studiranja: Zagreb, Lastovska 23
Cijena godišnje školarine iznosi: 20.000,00 kn

*Napomena: studij će se izvoditi ukoliko se prijavi najmanje 32 ili više kandidata

O studijima

Stručni naziv: stručni/stručna specijalist/specijalistica projektnog menadžmenta (struč. spec. oec.), stručni/stručna specijalist/specijalistica komunikacijskog menadžmenta (struč. spec. comm.), stručni/stručna specijalist/specijalistica financijskog menadžmenta (struč. spec. oec.), stručni/stručna specijalist/specijalistica menadžmenta javnog sektora (struč. spec. oec.), stručni/stručna specijalist/specijalistica upravljanja inovacijama (struč.spec.oec.).

Trajanje svih studija: 4 semestra

ECTS bodovi svih studija: 120 bodova

Uvjeti za upis

Temeljni preduvjeti za upis na studije su:

 • završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova ili
 • završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 150 ECTS bodova uz obvezu polaganja razlikovnih ispita ili
 • stečena viša/visoka stručna sprema izjednačena sa nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ ili
 • završen diplomski sveučilišni studij

Upisni postupak

Upisni postupak odvijat će se kroz sljedeće moguće postupke:

 • izravan upis
 • upis za prijelaznike s drugih studija

Izravan upis

Za kandidate koji imaju završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova ili završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 150 ECTS bodova uz obvezu polaganja razlikovnih ispita ili stečena viša/visoka stručna sprema izjednačena sa nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ ili završen diplomski sveučilišni studij,

Upis za prijelaznike s drugih studija

Prijelaz studenata s drugih specijalističkih diplomskih stručnih ili sveučilišnih studija je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom te Odlukom o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa  te u skladu s ECTS bodovima koje su ostvarili. Studenti prijelaznici za potrebe prijave ispunjavaju samo prijavni obrazac na stranici Veleučilišta te plaćaju troškove razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka za prijelaznike iznose 200,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta.

Upis studenata prijelaznika moguć je prije početka akademske godine/predavanja ili do ispunjenja upisnih  kvota. Prijave za upis se predaju isključivo preko elektroničkog sustava prijave OVDJE

Prijave za upis

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj do dana utvrđenoga u natječaju ispunjavanjem prijave za upis korištenjem online prijave (OVDJE) ili korištenjem nacionalnog informacijskog sustava prijava pri čemu je naknadno nakon konačnog izbora visokog učilišta također potrebno ispuniti online prijavu na web stranici Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

Dokumenti koji se predaju uz prijavu

 • Popunjeni obrazac prijave za upis
 • Domovnica ili izvadak iz e-građana
 • Rodni list ili izvadak iz e-građana
 • Svjedodžba /diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju
 • Dokaz o uplati naknade za razredbeni postupak

Strani državljani i kandidati koji su se obrazovali u inozemstvu obvezni su predati i odgovarajući zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije i razdoblja studiranja s pripadajućom dokumentacijom, sukladno Pravilniku o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja, objavljenom na Internet stranici Veleučilišta.

Dokumenti se predaju osobno ili elektronskim putem u studentskoj službi specijalističkih studija Veleučilišta s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ, Zaprešić, Vladimira Novaka 23 (Sportski centar «ZAPREŠIĆ»).

Naknada za prijavu iznosi 200,00 kn, a uplaćuje se na žiro-račun Veleučilišta IBAN: HR4423600001101282482, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, uz poziv na broj pod kojim upisujete svoj OIB.

Rokovi za prijavu i upis

1. UPISNI ROK
Primanje prijava: 18. ožujak – 17. srpanj 2019.
Upisi: 18. srpanj 2019. od 08:00 do 18:00 sati

2. UPISNI ROK
Primanje prijava: 26. kolovoz – 24. rujan 2019.
Upisi: 25. rujan 2019.

3. UPISNI ROK
Primanje prijava: 1. – 29. listopad 2019.
Upisi: 30. listopad 2019.

Školarine

Iznos školarine i modeli plaćanja definirani su Odlukom o naknadama troškova, cijenama školarina i usluga objavljenoj na web stranici Veleučilišta.
Stipendije i financijske potpore dodjeljuju se sukladno natječaju objavljenom na web stranici Veleučilišta.

Godišnja školarina uključuje 60 ECTS bodova.

Iznos troškova studija za jednu akademsku godinu (godišnja školarina) uključuje:

 • nastavu prema nastavnom planu i programu,
 • uporabu nastavne i računalne opreme, softverskih sustava (sustav za e-učenje, sustav za testiranje znanja, sustav za anketiranje, sustav digitalne referade te knjižnice i čitaonice),
 • tri izlaska na ispit za svaki kolegija studija,
 • nastavne materijale u izdanju Veleučilišta Baltazar Zaprešić, dostupne u tiskanom i/ili digitalnom obliku,
 • mogućnost sudjelovanja u međunarodnoj studentskoj razmjeni ili realizaciju studentske prakse kod poslodavaca u inozemstvu uz financijsku podršku programa za akademsku mobilnost studenata, sukladno dostupnom broju mjesta i kvaliteti prijavljenih kandidata odnosno rezultatima natječaja za sudjelovanje.

Detaljnije obavijesti zainteresirani mogu dobiti na tel. 01/4001 023, 01/3315 523, e-mail diplomski.studij@bak.hr, za Osijek na mob. 099 2495-617, e-mail referada.osijek@bak.hr

Odluku o naknadama troškova studija pogledajte OVDJE.

hoodie

Dobro došli u Baltazarovo hoodie društvo! Svakom novom studentu koji se predbilježi u znak dobrodošlice poklanjamo službenu Baltazarovu hoodie.

Prijavi se