Uvjeti upisa

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na preddiplomske stručne studije

Pravo upisa imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj.

Kandidati koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Prijavu za prijelaz s drugog studija mogu podnijeti studenti koji zadovoljavaju uvjete iz Odluke o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa.

Uvjeti upisa na specijalističke diplomske stručne studije

  • završen trogodišnji preddiplomski stručni/sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij
  • poznavanje engleskog jezika
  • potpisan ugovor o studiranju s Veleučilištem
Prijavi se