Upisi na preddiplomske stručne studije - Veleučilište Baltazar Zaprešić | Veleučilište Baltazar Zaprešić

Upisi na preddiplomske stručne studije - Veleučilište Baltazar Zaprešić

Upisi na preddiplomske stručne studije

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i odluke Stručnog vijeća od 22. veljače 2018. godine Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ iz Zaprešića raspisuje Natječaj za upis na preddiplomske stručne studije u akademskoj godini 2018./2019.

Tri studijska usmjerenja preddiplomskog stručnog studija Poslovanje i upravljanje

Nastava za preddiplomski stručni studiji Poslovanje i upravljanje izvodi se u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23.

Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije 

Broj mjesta za upis na studij Informacijske tehnologije: 10 studenata za redoviti studij i 20 studenata za izvanredni studij. Nastava za preddiplomski stručni studiji Informacijske tehnologije izvodi se u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23.

Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje u Biogradu na Moru

Broj mjesta za upis na Dislocirani studij Biograd na Moru, smjer Poslovna ekonomija i financije: 10 redovitih studenata i 25 izvanrednih studenata. Nastava za preddiplomski stručni studiji Poslovanje i upravljanje izvodi se u Biogradu na Moru, prostor srednje škole BnM.

O studijima

Stručni naziv: za završeni preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje: stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.), a za završeni preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije: stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih tehnologija (bacc. techn. inf.).

Trajanje svih studija: 6 semestara

ECTS bodovi za sve studije: 180 bodova

Uvjeti upisa

Temeljni uvjeti upisa završena su četverogodišnja srednja škola, položena državna matura ili položen razredbeni ispit na Veleučilištu i potpisan Ugovor o studiranju.

Upis na temelju državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na Veleučilištu, izravno će se upisati kandidati koji u školskoj godini 2017./2018. polože državnu maturu i tako završe svoje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Ovi se kandidati za upis prijavljuju u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem pristupaju na mrežnoj stranici www.postani–student.hr.

Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na Veleučilištu, izravno će se moći upisati i oni kandidati koji su državnu maturu položili u ranijim školskim godinama. Ovi se kandidati za upis prijavljuju izravno u Studentsku službu Veleučilišta u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23, a za Dislocirani studij Biograd na Moru u Studentsku službu u Srednjoj školi Biograd na Moru. Uz prijavu za upis, ovi kandidati prilažu domovnicu, rodni list, svjedodžbe svih razreda srednje škole i dokaz o položenoj državnoj maturi.

Oni kandidati koji se upisuju putem državne mature, čiji se rezultati očekuju nakon 12.7., mogu ispuniti elektronički obrazac po primitku neslužbenih rezultata. Snimak liste neslužbenih rezultata, popunjeni elektronički obrazac i ostalu dokumentaciju dostavite na e-mail adresu: info@bak.hr.

Upis na temelju položenog razredbenog ispita mogu izvršiti kandidati koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i o tome posjeduju svjedodžbe sva četiri razreda i svjedodžbu srednje škole o položenom završnom ispitu, te kandidati koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske (uz odgovarajuću dokumentaciju o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije). Razredbeni postupak zasniva se na vrednovanju općeg uspjeha kandidata u sva četiri razreda i završnog ispita srednje škole te provjeri njihova znanja na razredbenom ispitu.

Razredbeni ispit za preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje

Kandidati pišu zajednički test iz opće kulture (opća informiranost, informiranost o državnom uređenju, Hrvatski jezik i  književnost, Engleski jezik ili Njemački jezik), te posebni dodatni test iz srednjoškolskog gradiva sukladno izabranom studijskom usmjerenju i to:

 • za usmjerenje Poslovna ekonomija i financije iz predmeta Matematika,
 • za usmjerenje Menadžment u kulturi iz predmeta Sociologija,
 • za usmjerenje Menadžment uredskog poslovanja iz predmeta Hrvatski jezik u poslovnom komuniciranju.

Razredbeni ispit za preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije

Kandidati pišu test koji sadrži sljedeće elemente: opća informiranost, Informatika,  Matematika i Engleski jezik.

Razredbeni ispit održava se online prema utvrđenim razredbenim rokovima. Temeljem vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i rezultata razredbenog ispita utvrđuje se lista uspješnosti (rang lista) kandidata za upis.

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit

Sustav m-Baltazar omogućuje vam pristup i rješavanje razredbenog ispita online.

Literatura za razredbeni ispit za akademsku godinu 2018./2019.

Zajednički dio testa za sva usmjerenja:

 1. DRŽAVNO UREĐENJE

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE – najnovije izdanje

 1. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Udžbenici hrvatskog jezika od 1. do 4. razreda gimnazije (u obzir dolaze svi vrijedeći udžbenici).
Čitanke iz književnosti od 1. do 4. razreda gimnazije (u obzir dolaze sve vrijedeće čitanke).

 1. ENGLESKI JEZIKI ILI NJEMAČKI JEZIK

Engleski jezik

Gramatika na razini A2, odnosno osnovnoj razini državne mature:
Raymnod Murphy: Essential Grammar in Use (Cambridge University Press, 2007.)
Popis gramatičkih cjelina dostupan u Ispitnom katalogu za državnu maturu iz Engleskoga jezika, dostupnom na web-adresi: http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_08-09/Obvezni /IK-eng.pdf

Vokabular: bilo koji srednjoškolski udžbenik s popisa odobrenih udžbenika MZOŠ-a, a koji odgovara A2, odnosno pre-intermediate razini.
Popis je dostupan na web -adresi: http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=13759

Njemački jezik

Gramatika na razini A2, odnosno osnovnoj razini državne mature.
Marčetić, Tamara, „Pregled gramatike njemačkog jezika „ Školska knjiga, Zagreb ili PONS, „Kratka gramatika NJEMAČKI JEZIK“ Klett Verlag, Zagreb
Popis gramatičkih cjelina dostupan u Ispitnom katalogu za državnu maturu iz Njemačkoga jezika, dostupnom na web-adresi: http://dokumenti.ncvvo.hr/Ispitni_katalozi_08-09/Obvezni /IK-njem.pdf )

Vokabular: bilo koji srednjoškolski udžbenik s popisa odobrenih udžbenika MZOŠ-a, a koji odgovara A2, odnosno snovnoj razini državne mature:
Popis je dostupan na web -adresi: http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=13759

Dodatni test za usmjerenje Poslovna ekonomija i financije:

MATEMATIKA: ELEZOVIĆ, Neven i DAKIĆ, Branimir: MATEMATIKA 1,2,3,4, udžbenik i zbirka zadataka za 1.,2.,3. i 4. razred gimnazije), Element, Zagreb, 2000. (i novija izdanja) ili bilo koji drugi sličan udžbenik.

Dodatni test za usmjerenje Menadžment u kulturi 

SOCIOLOGIJA: Fanuko, N., (2004 i novija izd.), Sociologija, udžbenik za gimnazije, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, Profil.

Dodatni test za usmjerenje Menadžment uredskog poslovanja

HRVATSKI JEZIK U POSLOVNOM KOMUNICIRANJU – znanje iz opće kulture

Dodatni test za studij Informacijske tehnologije:

INFORMATIKA: Ogrizek Biškupić I., Banek Zorica M. (2014.): Web tehnologije, Veleučilište Baltazar Zaprešić
Maletić F., Šimović V. i Afrić W. (2010.): Osnove informatike, Golden marketing učiteljski fakultet

Postupak prijave za upis

Prijave za upis predaju se ili na e-adresu: info@bak.hr ili u Studentsku službu Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23, svakim radnim danom od 8 do 16 sati, a utorkom, srijedom i četvrtkom do 18 sati te svake druge i treće subote u mjesecu od 8 do 12 sati. Za Dislocirani studij Biograd na Moru u Studentsku službu u Srednjoj školi Biograd na Moru svakim radnim danom od 17 do 20 sati ili na e-adresu: referada.biograd@bak.hr.

Da biste se prijavili potrebno je:

 • popuniti elektronički obrazac
 • nakon što ispunite elektronički obrazac potrebno je dostaviti domovnicu, rodni list, svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžbu o završnom ispitu ili položenoj državnoj maturi na e-mail: info@bak.hr
 • dostaviti potvrde o plaćenima naknadama:
  • za razredbeni postupak s obvezom polaganja razredbenog ispita u iznosu od 400,00 kn
  • za razredbeni postupak bez obveze polaganja razredbenog ispita u iznosu od 200,00 kn.

Naknada se uplaćuje na žiroračun Veleučilišta IBAN: HR4423600001101282482, otvoren u Zagrebačkoj banci d. d. Zagreb. U polje poziv na broj potrebno je upisati OIB kandidata, a model brojeve 00. Strani državljani i kandidati koji su se obrazovali u inozemstvu prilažu i rješenje o ekvivalenciji inozemne svjedodžbe.

Da biste se upisali potrebno je donijeti:

 • dvije fotografije veličine 4 x 6 cm
 • dokaz o podmirenim troškovima indeksa i upisne dokumentacije: 500,00 kn
 • dokaz o podmirenim troškovima osiguranja: 50,00 kn
 • sve originalne dokumente (ako nisu predani pri prijavi)
 • dokaz o uplati školarine prema utvrđenoj dinamici plaćanja (Odluku o načinima plaćanje školarine pogledajte ovdje)

NAPOMENA: Uplatnice s podatcima za podmirenje  troškova osiguranja, indeksa i obrazaca te prve rate školarine se preuzimaju na Veleučilištu prilikom upisa.  

Detaljnije obavijesti zainteresirani mogu dobiti na broj telefona: 01/3315 139, 01/3310 321, ili e-mail preddiplomski.studij@bak.hr, a za Biograd na Moru na broj telefona: 099 2663 383, ili e-mail: referada.biograd@bak.hr.

Dobro došli u Baltazarovo hoodie društvo! Svakom novom studentu koji se predbilježi u znak dobrodošlice poklanjamo službenu Baltazarovu hoodie.

Kontaktirajte nas

Vaše ime (obavezno)

Vaš email (obavezno)

Vaša poruka

Suglasan/suglasna sam da klikom na "Pošalji" potvrđujem da se Veleučilište Baltazar Zaprešić koristi mojim osobnim podacima u svrhu uspostavljanja kontakta za što se može služiti podacima navedenim u kontakt formi (ime, e-mail adresa).

Više...

Studiraj na
Baltazaru
 Suglasan/suglasna sam da klikom na "Pošalji" potvrđujem da se Veleučilište Baltazar Zaprešić koristi mojim osobnim podacima u svrhu uspostavljanja kontakta za što se može služiti podacima navedenim u kontakt formi (e-mail adresa).

Ova stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo, prilagodbu sadržaja i analize posjeta web stranici. Postavke kolačića možete dodatno konfigurirati u Vašem web pregledniku. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close