University of Applied Sciences Baltazar Zapresic

Outbound staff mobility

University of Applied Sciences Baltazar Zapresic

Outbound staff mobility

Mobilnost Erasmus osoblja može se odvijati iz bilo koje zemlje sudionice programa u bilo koju drugu zemlju sudionicu programa. Kako bi se osigurale visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti sa što većim učinkom, aktivnost mobilnosti mora biti povezana s profesionalnim razvojem članova osoblja i odgovarati njihovim potrebama za učenjem i osobnim razvojem.

Mogućnosti mobilnosti za osoblje

– održavanje nastave / poučavanje za nastavno osoblje u inozemstvu na partnerskom visokom učilištu. Razdoblje poučavanja omogućuje nastavnom osoblju visokog učilišta ili osoblju poduzeća da poučava na partnerskom visokom učilištu u inozemstvu. Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja može se odvijati u bilo kojem studijskom području / bilo kojoj akademskoj disciplini.

– stručno usavršavanje/osposobljavanje u inozemstvu na partnerskom visokom učilištu, poduzeću ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada podupire profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja visokog učilišta. Razdoblje osposobljavanja omogućuje osoblju visokog učilišta da sudjeluje u aktivnosti osposobljavanja u inozemstvu koja je relevantna za njihov svakodnevni rad na visokom učilištu. Može biti u obliku aktivnosti osposobljavanja ili praćenja rada.

Na aktivnost održavanja nastave/poučavanja može se prijaviti nastavno osoblje, a na aktivnost stručnog usavršavanja/osposobljavanja može se prijaviti i nastavno i nenastavno osoblje. Moguća je i kombinacija podučavanja i usavršavanja.

Svo osoblje ima mogućnost koristiti i kombiniranu (blended) mobilnost. Format podrazumijeva kratkoročnu fizičku mobilnost kombiniranu s online učenjem odnosno s obaveznom virtualnom komponentnom prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti.

Trajanje mobilnosti

Standardna fizička mobilnost u svrhu održavanja nastave može trajati najmanje 2 dana (uvjet je održavanje najmanje 8 sati nastave), a najdulje 60 dana (ne uključujući dane putovanja).

Standardna fizička mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja može trajati najmanje 2 dana, a najdulje 60 dana (ne uključujući dane putovanja).

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.

Mobilnost se može produljiti do najduljeg trajanja od 2 mjeseca ukoliko bude dovoljno raspoloživih financijskih sredstava.

Održavanje nastave/poučavanje mora obuhvaćati najmanje 8 sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka). Ako se održavanje nastave/poučavanje kombinira sa stručnim usavršavanjem/osposobljavanjem tijekom jednog razdoblja u inozemstvu, najmanji broj sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka) smanjuje se na 4 sata. Ako mobilnost traje duže od jednog tjedna, najmanji broj sati nastave u nepunom tjednu mora biti proporcionalan trajanju tog tjedna.

U slučaju kombinirane (blended) mobilnosti fizički dio mora trajati od 5 do 30 dana.

Formalni uvjeti

Mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave na partnerskim visokoškolskim ustanovama ostvaruje se isključivo na temelju Erasmus međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između hrvatskih i stranih visokoškolskih ustanova kojima je odobrena Erasmus sveučilišna povelja.

Nije potreban međuinstitutcijski sporazum u slučaju stručnog usavršavanja, ali ako se usavršavanje realizira na visokoškolskoj ustanovi, ista mora biti nositeljica Erasmus Chartera.

Kada je predviđeno stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status visokog učilišta, nije potrebno sklopiti međuinstitucijski sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim nastavnim planom/planom rada (Mobility Agreement).

Stručno usavršavanje/osposobljavanje podupire profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja visokog učilišta u obliku osposobljavanja u inozemstvu (osim konferencija!) i praćenja rada / hospitiranja / osposobljavanja na partnerskom visokom učilištu ili u drugoj odgovarajućoj organizaciji u inozemstvu.

Kod aktivnosti održavanja nastave sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Također je moguće sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave.

Kod aktivnosti stručnog usavršavanja sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

U izračun financijske potpore ulaze:

  •  troškovi života – za radne dane boravka određeni od strane Europske komisije
  • putni troškovi – jedinični iznosi ovisno o udaljenosti destinacije
U izračun financijske potpore ulaze:
  •  troškovi života – za radne dane boravka određeni od strane Europske komisije
  • putni troškovi – jedinični iznosi ovisno o udaljenosti destinacije
Erasmus+ programske zemlje (KA131) - upute i obrasci za ak. god. 2023./2024.
Obveze osoblja nakon povratka s mobilnosti

Po povratku na Veleučilište Baltazar članovi nastavnog i administrativno-tehničkog osoblja dužni su Uredu za međunarodnu suradnju u roku od 30 dana dostaviti:

  • standardni obrazac kojim se potvrđuje duljina boravka na dotičnoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi
  • Završno izvješće za održavanje nastave odnosno Završno izvješće za stručno usavršavanje (svi sudionici mobilnosti će po povratku na mail adresu dobiti obrazac završnog izvješća koji se ispunjava u bazi Beneficiary Modulel)