Study programme

Public sector management

Scientific area of Social Sciences, scientific field Economics.
Curriculum:
Share:
Detailed description

Why Public Sector Management?

U dvije akademske godine kroz četiri semestra, znanje i vještine prenosit će vam ugledni profesori i priznati stručnjaci od kojih mnogi s iskustvom u obnašanju visokih dužnosti u javnom sektoru. Studij je koncipiran u skladu s modernim menadžerskim standardima prema najboljim uzorima iz Europe i Sjedinjenih Američkih država, kao što su studiji:
• Master of Public Administration (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin – Njemačka),
• MAS Public Management (Luzern University of Applied Sciences and Arts – Švicarska),
• MSc Public Management and Governance (London School of Economics – Ujedinjeno Kraljevstvo),
• MPM Public Management (Carnegie Mellon University i Heinz College – Sjedinjene Američke Države), i drugi.

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske prepoznalo je interdisciplinarni pristup diplomskog studija Menadžment javnog sektora složenoj materiji javnog upravljanja, ustvrdivši da studij doprinosi podizanju razine teorijskih i praktičnih znanja i vještina polaznika studija kao mogućih kandidata za službu u javnom sektoru ali isto tako i zaposlenika javnog sektora te je sukladno tome podržalo program ovoga studija (recommendation of the Ministry of Administration of the Republic of Croatia)

About the programme

Stručni diplomski studij Menadžment javnog sektora jedinstven je, izazovan, moderan i dinamičan studijski program, strukturiran za educiranje budućih magistara menadžmenta javnog sektora koji će znanjima i vještinama stečenim na studiju biti sposobni organizirati i voditi organizacije u javnom sektoru sukladno suvremenim međunarodnim i europskim normama i standardima poslovanja.

Sukladno zahtjevima tržišta rada i sugestijama poslodavaca unutar javnog sektora, a vodeći računa o Nacionalnom planu razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. g., koji je donijela Vlada Republike Hrvatske, nastavni program stručnog diplomskog studija fokusiran je na edukaciju studenata prema korisnički orijentiranoj javnoj upravi i učinkovitom pružanju javnih usluga, na digitalnu transformaciju javne uprave i na razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi. U tom smislu, studenti će se između ostaloga obrazovati o: ustroju i djelokrugu javnog sektora, organiziranju i vođenju poslova u javnom sektoru sukladno međunarodnim i europskim normama i standardima, o institucijama i zakonodavstvu Europske unije i odnosu europskog zakonodavstva prema hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu, te o: strategijskom, projektnom i kriznom menadžmentu, metodici timskog rada, javnim financijama i upravljanju proračunom, javnim politikama i njihovoj pravnoj regulaciji, europskom upravnom prostoru, regionalnom razvoju, upravljanju javnim trgovačkim društvima i ustanovama, kriznom upravljanju, sustavu javne nabave s naglaskom na zelenu nabavu, digitalnom marketingu, digitalnim inovacijama u javnom sektoru, odnosima s javnošću, informacijskim sustavima u javnoj upravi i e-državi, itd. Iako se studij se izvodi u virtualnom okruženju kao ONLINE studij, čime se studentima omogućuje sudjelovanje u svim nastavnim procesima uključivo i polaganju ispita iz njihovoga doma ili bilo kojeg drugog mjesta na kojem se zateknu ako tamo imaju pristup internetu i odgovarajuću informatičku opremu, studentima ovoga studija organizirano i gostujuća predavanja uglednih javnih dužnosnika i stručnjaka, okrugle stolove i panel rasprave na aktualne teme, terensku nastavu u sastavnicama javnog sektora i slična događanja.

Voditelj stručnog diplomskog studija Menadžment javnog sektora dr. sc. Ninoslav Gregurić-Bajza sa zadovoljstvom će vam dati sve potrebne dodatne informacije, stoga mu se obratite s punim povjerenjem na e-mail: nbajza@bak.hr

Program izvanrednog studija
Nastavni plan i program izvanrednog studija
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
5. semestar
Predmeti
6. semestar
Predmeti
Short information
Study:
Public sector management
Way of studying
Regular, Extraordinary
Method of performance
Online
Duration of studies
2 academic years / 4 semesters
ECTS
120
Cijena jedne godine studiranja:
3.300,00 €
Professional title after graduation
magistar / magistra menadžmenta javnog sektora
(mag. oec.)
Voditelj/ica studija
dr. sc. Ninoslav Gregurić Bajza, v. pred.