Study programme

Project management

Interdisciplinary scientific area, scientific field. Project Managament
Curriculum:
Share:
Detailed description

Why Project Management?

U sadašnjoj sve većoj dinamici poslovanja, koju prate nastojanja za postizanjem veće konkurentnosti, rastu potrebe za uspješnim izvođenjem projekata. To vrijedi za sve organizacije koje svoju strategiju i druge poslovne i razvojne planove izvode projektima rasta i razvoja. Projekti rasta odnose se na projekte uvođenja novih proizvoda i tehnologija, znanstvenoistraživačke projekte, projekte osvajanja tržišta i druge investicijske projekte, a projekti razvoja na projekte razvoja kadrova, informatizacije poslovanja, organizacije, projekte poslovnih integracija itd.

In order to have good quality project preparation and implementation, it is necessary to have project organisation which will be efficient in each phase, from the strategic project preparation to its delivery. Project management, which can be organised in many different ways depending on the business’s organisation and type of project, requires organisational solutions for successful project management and qualified project managers.

Za sve dodatne informacije o studiju obratite se s povjerenjem voditelju studija Projektni menadžment dr. sc. Zlatko Barilović, prof. struč. stud. na e-adresu zbarilovic@bak.hr.

About the programme

Studenti stručnog diplomskog studija Projektni menadžment osposobljavaju se za:

  • Project start-upproject start upand leading projects in project-oriented companies, from the preparation, through implementation, to the warranty phase
  • and management which facilitate organisation’s operational and development projects;
  • Participate in preparing and leading complex projects in all kinds of profit and non-profit sector organisations
  • Preparing and leading projects of using external funds, especially EU funds
  • organiziranje cjelovitog projektnog rada u organizacijama u kojima će kao stručnjaci djelovati.

The special feature of this study is its interdisciplinarity and the fact that the students have different educational backgrounds: from economy, law, civil engineering, etc.

Locations: Zaprešić and Osijek online i Osijek (klasično)

Kratki info o studiju: https://youtu.be/K2OLGl_vg34?si=OEBdzmKmXRay01FT

International certificates and cooperation

The study Project Management is the first registered programme for education of project managers in accordance with the IPMA regulations in the Republic of Croatia and the broader regionIPMAThe registaration has been achieved through the International Project Management Association Registration (IPMA REG)The IPMA REG registration code is printed on the diploma supplements of the specialist graduate professional study Project Management.

The study Professional Management cooperates with the Croatian Association for Project Management (CAPM), which enables students to gain internationally approved project management certificates in accordance with IPMA four level certification. More than 200 students have taken this opportunity, and together with their professors they participate in numerous activities and projects with Young Crewu Croatia, gathering young project managers from Croatia.

Furthermore, the study Project Management cooperates with Project Management Institute Croatia PMI Croatia, where students have can participate in concrete projects and keep up with the latest trends in project management. 

Thanks to the study Project Management, the University has become a member of ORACLE Academy Member Institution.Because of it, our students can use modern ICT tools for project management, such as ORACLE Primavera P6 Professional Project Management and ORACLE Primavera Risk Analysis.

The study programme has also signed a cooperation agreement with PM² AlliancePM² Alliance is an international non-profit organisation that brings together individuals from international institutions, companies and academic community in order to foster dialogue, sharing resources and tackling challenges, at the same time promoting the adoption of the PM² standard methodology for managing projects of the European Commission.

Sinergija znanja – SING 2023 – projekt za studente Projektnog menadžmenta na Veleučilištu Baltazar Zaprešić u suradnji s Gradom Zaprešićem

U svibnju 2023. godine uspješno je završeno peto izdanje projekta “Sinergija znanja“ – SING 2023 za studente Projektnog menadžmenta na Veleučilištu Baltazar Zaprešić u suradnji s Gradom Zaprešićem. Projekt Sinergija znanja – SING predstavlja partnerstvo između Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešiću i Grada Zaprešića koji su zajedno radili na realizaciji ovog projekta u sklopu završnog semestra Stručnog diplomskog studija Projektnog menadžmenta u Zaprešiću. Vrijednost projekta je višestruka: kroz tri kolegija i intenzivan, praktičan rad, studenti su stekli priliku za razradu svojih ideja unutar projektnih područja definiranih od strane Grada te dodatna praktična znanja, a Grad Zaprešić dobio je vrijednu projektnu dokumentaciju koja će poslužiti kao temelj za buduće projekte – s ciljem daljnjeg rasta i razvoja Grada Zaprešića.

Stručno mentorstvo obavili su nastavnici doc. dr. sc. Milan Puvača, pred., Karlo Jurač, mag. oec., pred. te doc. dr. sc. Ernest Vlačić, prof. v. š. koji su mentorirali ukupno 11 timova, a među kojima su odabrani finalisti unutar svakog projektnog područja.

Vrhunac projekta predstavljalo je finale projekta SING koje je održano 11. svibnja 2023. godine na Veleučilištu. Finalu su prisustvovali predstavnici Grada Zaprešića, uključujući gradonačelnika Grada Zaprešića, gospodina Željka Turka, Uprava Veleučilišta Baltazar Zaprešić, nastavnici i studenti programa Projektni menadžment te dr. sc. socio. Ivana Lacković, v. pred., koordinatorica projekta SING 2023.

U finalu su se izvrsno predstavili slijedeći projektni prijedlozi: projekt Zeleni koraci (projektno područje Europski zeleni plan), projekt Pametne zdravstvene stanice za provjeru zdravstvenog stanja građana grada Zaprešića i okolice (projektno područje Održivi razvoj), projekt Poduzetnički Hub (projektno područje Poduzetništvo) te projekt Zaprešić Digipromo – turistička ponuda diva iz predgrađa (projektno područje Turizam).

U iznimnoj konkurenciji, pobijedio je tim koji je predstavio projektnu ideju pod nazivom „Zaprešić Digipromo – turistička ponuda diva iz predgrađa” ­(projektni tim: Marin Vlahov, Ivan Šimić, Branka Beljak, Josip Šefer i Jasmin Mehić). Studentima pobjedničkog tima, gradonačelnik Turk ispred Grada Zaprešića timu je uručio posebno priznanje za njihov izvanredan rad, prigodnu novčanu nagradu kao poticaj za njihov daljnji rad.

Ova gesta priznanja i podrške od strane Grada ističe važnost i vrijednost projekta “SING 2023” te potiče studente na daljnje usavršavanje i angažman u području projektnog menadžmenta. Stručni diplomski studij Projektni menadžment kreiran je tako da pruža studentima priliku primijeniti teorijska znanja iz područja projektnog menadžmenta u stvarnom okruženju, potičući kreativnost, timski rad i praktične vještine koje su ključne za uspješno vođenje projekata u njihovim budućim profesionalnim karijerama.

Pobjednički tim nagrađen je s novčanom nagradom Grada Zaprešića koju je studentima uručio gradonačelnik Zaprešića, gospodin Željko Turk

Pobjednički tim s predstavnicima Grada Zaprešića i Veleučilišta Baltazar Zaprešić

Program izvanrednog studija
Nastavni plan i program izvanrednog studija
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
5. semestar
Predmeti
6. semestar
Predmeti
Short information
Study:
Project management
Way of studying
Regular, Extraordinary
Method of performance
Online
Duration of studies
2 academic years / 4 semesters
ECTS
120
Cijena jedne godine studiranja:
3.300,00 €
Professional title after graduation
magistar / magistra projektnog menadžmenta
(mag. oec.)
Voditelj/ica studija
dr. sc. Zlatko Barilović, prof. struč. stud.