Study programme

Communication management

Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje komunikacijske znanosti.
Curriculum:
Share:
Detailed description

Why this study?

Specijalistički diplomski stručni studij Komunikacijski menadžment obrazuje komunikacijske menadžere koji imaju znanja iz ekonomije, politologije i sociologije, razumiju društvene tokove, posjeduju znanja iz zaštite okoliša, održivog razvoja i socijalne odgovornosti radi održanja odnosa s dionicima, a uz znanja iz komunikologije razumiju i psihologiju i metodologiju istraživanja u društvenim znanostima.

Glavni trend u gospodarstvima Europske unije sve je veći prijelaz s proizvodnje na pružanje usluga, a upravo je učinkovita komunikacija pretpostavka kvalitetnog pružanja usluga. Današnje poslovno tržište obilježava velika konkurencija, kao i dominacija novih tehnologija, tako da je od velike važnosti biti vješt komunikator.

Studij Komunikacijski menadžment omogućuje studentima da dobiju dobro opće obrazovanje iz društveno-humanističkog područja te iz znanstvenih polja sociologije, politologije i psihologije, uz razne teme kao što je, naprimjer, pop-kultura. Naime, cilj tog studija nije samo stvoriti učinkovite i sposobne menadžere već autonomne i samosvjesne ljude koji su u stanju kritički evaluirati i kompetentno procijeniti što se događa u svijetu oko njih, a posebno ono što nam se posreduje sredstvima masovnog komuniciranja.

About the programme

Studij komunikacijskog menadžmenta pokriva nekoliko područja iz kojih slijede i referentna zanimanja. Studij integrira marketinške komunikacijemenadžment medija i zabavne industrijekomunikaciju novim tehnologijama and organizacijske i strateške komunikacije. U segmentu PR-a i marketinških komunikacija studenti uče kako iskoristiti vještine pisanja i govorne vještine, kako provesti istraživanje ponašanja potrošača ili medijsko istraživanje te kako na temelju njih napraviti strateški komunikacijski plan te procijeniti i mjeriti njegov efekt.

U segmentu menadžmenta medija i zabavne industrije studenti se medijski opismenjuju, osposobljavaju se za razumijevanje osnovnih pravila medijske retorike i audiovizualne komunikacije te za pisanje, snimanje i produciranje vlastitog audiovizualnog djela. U segmentu komunikacije novim tehnologijama studenti uče razumijevati učinke novih tehnologija te će se upoznati s njihovim osnovnim konceptima i teorijama, kao i s najnovijim dostignućima u polju novih medija. Područje menadžmenta korporativnih komunikacija posebno je zanimljivo za studente koji planiraju izgraditi karijeru ili pokazuju interes za područja ljudskih resursa, korporativnih komunikacija, strateškog planiranja, konzaltinga, lobiranja i za druge općenite menadžerske funkcije.

Communications manager

Communications manager have excellent and effective communication skills, hich is their greatest strength and value they bring to a company. The study of Communications Management is focused on communication, and communication means people.Communications managers initiate and motivate, they identify the needs and interests of clients and stakeholders. They analyse the data in order to understand the situation and the people involved. Finally, they are capable of assessing effects and results, learn from the obtained result and constantly improve their work. All this makes the diploma of Communication Management an excellent intellectual investment for our students.

This is exactly the reason why every organisation needs a communications managerwho will facilitate and improve the organisation’s business and results, motivate employees and create a positive public image. Our graduate students work in a range of positions, organisations and industries: entertainment industry, media, marketing, consulting and lobbying companies, as lectures, trainers, spokesmen, PR consultants, etc.

Lectures held in a modern, well-equipped location in Zagreb.

The Study Communications Management is carried out in our modern, well-equipped location in Zagreb, 23 Lastovska Street.

Program izvanrednog studija
Nastavni plan i program izvanrednog studija
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
5. semestar
Predmeti
6. semestar
Predmeti
Short information
Study:
Communication management
Way of studying
Regular, Extraordinary
Method of performance
Online
Duration of studies
2 academic years / 4 semesters
ECTS
120
Cijena jedne godine studiranja:
3.300,00 €
Professional title after graduation
magistar / magistra komunikacijskog menadžmenta
(mag. comm.)
Voditelj/ica studija
dr. sc. Stjepan Lacković, prof. v. š.