University of Applied Sciences Baltazar Zapresic

Outbound student mobility

University of Applied Sciences Baltazar Zapresic

Outbound student mobility

Odlazna studentska mobilnost može se ostvariti u svrhu studijskog boravka koji podrazumijeva pohađanje kolegija i polaganje ispita ili istraživanje pod nadzorom tutora na inozemnoj instituciji domaćinu. Nakon ostvarene mobilnosti student se vraća na Veleučilište Baltazar gdje nastavlja i završava započeti studij.

Sve o mobilnosti na jednom mjestu saznajte OVDJE.

O odlaznoj studentskoj mobilnosti

Također, svrha odlazne studentske mobilnosti može biti i obavljanje stručne prakse na inozemnoj instituciji domaćinu. U većini slučajeva studenti ostvaruju stručnu praksu stipendiranu putem Erasmus+ programa.

Bez obzira na svrhu mobilnosti, ako je student izvršio svoje unaprijed dogovorene obaveze, po povratku se vrši priznavanje ostvarenih ocjena i ECTS bodova, ovjerava semestar te student nastavlja započeti studij na Veleučilište Baltazar. Procedure koje student mora poštovati tijekom mobilnosti kao i postupak priznavanja mobilnosti detaljno su objašnjeni u Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti.

Na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju možete pronaći većinu informacija vezanih za mobilnost u svrhu studijskog boravka, stručne prakse, aktualne natječaje, pročitati dosadašnja iskustva studenta kao i odgovore na najčešće postavljana pitanja.

A) Studijski boravak

Studijski boravak odvija se u okviru redovitog preddiplomskog ili diplomskog studija u inozemstvu na partnerskom visokom učilištu, uključujući izradu završnog rada. Razdoblje studiranja u inozemstvu mora biti dio studentova studijskog programa kojim se stječe kvalifikacija u bilo kojem ciklusu studija. Razdoblje studiranja u inozemstvu može obuhvaćati i razdoblje stručne prakse (stažiranja). Takvom kombinacijom stvaraju se sinergije između akademskog i stručnog iskustva u inozemstvu. Kombinacija je u skladu s pravilima financiranja i minimalnim trajanjem mobilnosti u svrhu studijskog boravka.

B) Studentska praksa

Stručna praksa (stažiranje, pripravništvo) obavlja se u inozemstvu u poduzeću, organizaciji ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Stručna praksa (stažiranje) u inozemstvu podupire se za vrijeme studiranja u bilo kojem ciklusu studija i za osobe koje su nedavno diplomirale. Stručna praksa odvija se u punom radnom vremenu (najmanje 6 sati dnevno) uz uvjet da matična visokoškolska ustanova istu prizna kao dio studijskog programa. Ako to nije moguće, stručna praksa evidentira se u Dopunskoj izjavi o studiju. Studenti mogu realizirati stručnu praksu u okviru godine dana od završetka studija (diplomiranja), no na natječaj se prijavljuju dok imaju status studenta.  U tom slučaju po završetku prakse ista se ne upisuje u Dopunsku ispravu o studiju.

C) Blended / kombinirana mobilnost

Svako razdoblje studiranja ili stručne prakse u inozemstvu bilo kojeg trajanja, može biti u obliku kombinirane mobilnosti. Kombinirana mobilnost spoj je fizičke mobilnosti i virtualne komponente, koja olakšava suradničko učenje i timski rad putem interneta. Na primjer, virtualna komponenta može putem interneta okupiti studente iz različitih zemalja i studijskih područja radi pohađanja programa putem interneta ili zajedničkog i istodobnog rada na zadacima koji se priznaju kao dio njihova studija. Uz to, studenti (u kratkom stručnom studiju ili preddiplomskom ili diplomskom studiju) koji ne mogu sudjelovati u dugoročnoj fizičkoj mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse, primjerice zbog svojeg studijskog područja ili zašto što imaju manje mogućnosti za sudjelovanje, moći će obaviti kratkoročnu fizičku mobilnost tako da je kombiniraju s obveznom virtualnom komponentom.

Trajanje mobilnosti
 • studijski boravak: 2 do 12 mjeseci (standardna fizička mobilnost)
 • stručna praksa: 2 do 12 mjeseci (standardna fizička mobilnost)
 • blended / kombinirana mobilnost: 5-30 dana fizička mobilnost + obvezna virtualna mobilnost

 

Preporuke za uključivanje osoba s posebnim potrebama u Erasmus + program

Financijska potpora za studente u okviru Erasmus Natječaja 2023./2024.

1) Sklapanje Learning Agreementa (kod odlaska na studijski boravak i kod odlaska na stručnu praksu)
LEARNING AGREEMENT ZA STUDIJSKI BORAVAK

VAŽNO: Smjernice za studente – minimalan broj ECTS bodova koji se ostvaruju na mobilnosti – 15 bodova po semestru

Student je dužan prije odlaska na inozemnu ustanovu sa svojim Erasmus koordintorom usporediti studijski program na matičnoj i inozemnoj instituciji te izabrati kompatibilne kolegije koje će pohađati/polagati. Izabrani kolegiji/naziv završnog rada upisuju se u LA uz pripadajući broj ECTS bodova. 

LA, osim studenta, na matičnoj ustanovi potpisuje odgovorna osoba (voditelj studijskog usmjerenja). Matična ustanova svojim potpisom jamči priznavanje ECTS bodova / rezultata ostvarenih na mobilnosti.

Student i njegov/njezin koordinator također dogovaraju koje predmete/module student neće morati ponovno polagati na matičnoj ustanovi nakon uspješno završenog studija u inozemstvu (recognition sheet)

Europska komisija zahtijeva da se od akademske godine 2022./23. koristi baza Online Learning Agreement putem koje se generiraju / potpisuju digitalni LA. Slijedite upute zaprimljene od inozemne ustanove vezano uz kreiranje/potpisivanje LA. U obrascu LA pod contact person / responsible person at sending institution navodite fakultetske koordinatore, a ne djelatnice Centra za međunarodnu mobilnost / Erasmus obzirom da Centar nema ovlasti potpisivati Learning Agreemente! Upute Europske komisije za online learning agreement.

Svaka izmjena/nadopuna LA moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta na stranu visokoškolsku ustanovu. Sve izmjene se dogovaraju između sve tri strane, te se unose u LA.

Student je dužan dostaviti presliku Learning Agreementa SA SVIM POTPISIMA I PEČATIMA Centru za međunarodnu mobilnost / Erasmus čim bude sklopljen!

LEARNING AGREEMENT ZA STRUČNU PRAKSU

Svaki student prije odlaska na stručnu praksu treba sklopiti LA koji uključuje plan aktivnosti, ishode učenja s obzirom na znanja, vještine i kompetencije koje student treba steći, mentorstvo, vezu stručne prakse sa studijem i ostvarene rezultate koji će se priznati po završetku stručne prakse.

U Learning agreementu su opisane uloge i odgovornosti svih strana koje sudjeluju u organizaciji i izvedbi stručne prakse.

LA potpisuju student, inozemna tvrtka/ustanova/organizacija te matična visokoškolska ustanova studenta. Svaka kasnija izmjena/nadopuna moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta u stranu tvrtku/ustanovu/organizaciju u kojoj će obaviti stručnu praksu. Svaka izmjena/nadopuna treba se dogovoriti između sve tri strane, te unijeti u LA čim prije.

Student je dužan dostaviti presliku Learning Agreementa SA SVIM POTPISIMA I PEČATIMA Uredu za međunarodnu mobilnost / Erasmus.

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe.

Sljedeće vrste organizacija nisu prihvatljive kao organizacije primateljice za stručnu praksu studenata: institucije EU-a i ostala tijela EU-a, uključujući specijalizirane agencije (njihov iscrpni popis nalazi se na stranici https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hr); organizacije koje upravljaju programima EU-a kao što su nacionalne agencije za program Erasmus+ (kako bi se izbjegao mogući sukob interesa i/ili dvostruko financiranje).

Informacije o institucijama za obavljanje stručne prakse:

http://www.leo-net.org/,  www.globalplacement.com; www.praxisnetwork.eu; www.erasmusintern.org,

2) OLS Eu Academy/ Mrežna jezična potpora

Započelo je novo razdoblje OLS-a i jezičnih procjena i tečajeva. Novi sustav zove se EU Academy i nema ograničenja jezika – studenti mogu učiti više jezika odjednom ako žele.

Jezične procjene više nisu obvezne, te sustav možete koristiti ukoliko to želite. Korištenje OLS-a i dalje se ohrabruje s obzirom na brojne koristi i mogućnosti nove platforme. Jednako tako, ohrabruje se i poticanje na ispunjavanje jezične procjene prije početka mobilnosti za studente.

3) Erasmus+ App

Nova aplikacija Erasmus+ App mobilna je aplikacija za sudionike programa Erasmus+ koja će cijelo iskustvo mobilnosti mladima staviti na dohvat ruke. Cilj projekta je mobilnost učiniti jednostavnom, dostupnom i na dohvat ruke svakom korisniku, istovremeno promičući inovacije i digitalizaciju na duge staze.

Značajke Erasmus+ App-a (trenutno u razvoju):

 1. Strukturirane informacije o postojećim Erasmus+ programima
 2. Najbolji savjeti za život daleko od kuće (općeniti, specifični za državu i grad)
 3. Interaktivni popisi korak po korak tijekom cijelog razdoblja mobilnosti
 4. Integracija s Ugovorom o online učenju (Online Learning Agreement)
 5. Integracija s online platformom za jezičnu podršku (OLS Platform)
4) Sklapanje Ugovora za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ studij i stručnu praksu

Ugovore priprema Ured za međunarodnu mobilnost / Erasmus. Ugovore potpisuju dekan Veleučilišta i student. Ugovore potpisuju i studenti koji odlaze na mobilnost bez financijske potpore (zero-grant studenti).

VAŽNO:

 1. siječnja 2019. stupio je na snagu novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak prema kojem se stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja, neće uzimati u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za studente, tj. stipendija postaje neoporeziv dohodak! Slijedom toga, sve Erasmus+ potpore isplaćene studentima nakon 1. siječnja 2019. više neće ulaziti u limit od 15.000 kuna i time utjecati na njihov status uzdržavanog člana. Više informacija možete pronaći here.
5) Prijava na inozemno Sveučilište (samo za studente koji idu na studijski boravak)

Nakon provedenog Natječaja Veleučilište Baltazar Zaprešić će inozemnim institucijama poslati pisma nominacije kojima će nominirati izabrane studente. Inozemna institucija donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju kandidata.

Student je dužan prijaviti se inozemnoj instituciji. Student treba proučiti internetske stranice inozemne institucije te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži tj. ispuniti sve potrebne obrasce u dogovoru s inozemnom institucijom. Neka sveučilišta imaju i on-line prijavu. Po načelima Erasmus programa studenti trebaju tražiti informacije za Erasmus studente.

Studenti najčešće moraju ispuniti i dostaviti sljedeće dokumente: prijavni obrazac, obrazac za smještaj, prijepis ocjena (ponekad se mora prevesti na strani jezik od strane sudskog tumača), Learning Agreement, potvrdu o znanju jezika.

Nakon što inozemno sveučilište primi pismo nominacije od Veleučilišta Baltazar Zaprešić te svu potrebnu dokumentaciju od studenta, izdati će studentu pozivno/prihvatno pismo. Nakon što student dobije prihvatno pismo, može započeti s pripremom za razmjenu. Ako prihvatno pismo ne stigne u roku od mjesec i pol dana, student se mora obratiti kontakt osobi na inozemnom sveučilištu.

6) Reguliranje zdravstvenog osiguranja

Student je dužan biti zdravstveno osiguran za vrijeme boravka u inozemstvu.
Ako imate uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a prema mjestu vašeg prebivališta može vam se na vaš zahtjev, besplatno, izdati Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). EKZO se, u pravilu, izdaje na rok od godine dana i važi do datuma koji je na njoj naveden. Hrvatski državljani se tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom.

Obvezno za studente koji idu na stručnu praksu: Uvjet za dobivanje financijske potpore za stručnu praksu je ugovaranje obveznih osiguranja (osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti na radnom mjestu), osiguranja ugovara student o osobnom trošku. Osiguranje od odgovornosti i nezgode obuhvaća štetu koju je uzrokovao sudionik ili je nanesena sudioniku tijekom boravka u inozemstvu.

Neke inozemne ustanove imaju pakete osiguranja koji su obvezni.

7) Reguliranje boravka (vize, privremeni boravak)

Hrvatski državljani mogu boraviti dulje od tri mjeseca na području država članica EU bez vize u svrhu studiranja ili sudjelovanja u programima razmjene, ali sukladno unutarnjem zakonodavstvu imaju obvezu regulirati boravak po drugim osnovama preko nadležnih tijela država članica.

Popis stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan je na stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Za Tursku vrijedi poseban vizni režim.

08) Zeleni Erasmus

Preporuke sudionicima za zeleniju mobilnost u okviru programa Erasmus+, koji sadrži korisne informacije o tome kako postupiti prije, tijekom i nakon mobilnosti kako bi ona bila što zelenija vidite ovdje.

Obveze studenata nakon povratka s mobilnosti

Student je po povratku na Veleučilište Baltazar Zaprešić dužan Uredu za međunarodnu suradnju u roku od 30 dana dostaviti:

 1. Izjavu inozemne ustanove (Confirmation of Arrival/Departure) potvrda u kojoj se navodi točno razdoblje mobilnosti, s potpisom i pečatom ovlaštene osobe s inozemne ustanove. Ukoliko se utvrdi da je student na razmjeni boravio manji broj mjeseci od onog predviđenog Ugovorom, od studenta će se tražiti povrat dijela stipendije.
 2. Transcript of Records tj. Recognition Outcomes (posljednji dio Learning Agreement for Studies – section to be completed after the mobility) (popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ECTS bodovima za izvršene aktivnosti) odnosno potvrdu domaćeg ili stranog mentora o izradi završnog rada Traineeship Certificate (posljednji dio Learning Agreement for Traineeships – section to be completed after the mobility; dostavljaju ga studenti koji su bili na stručnoj praksi)
 3. Završno izvješće za studijski boravak ili Završno izvješće za stručnu praksu (studenti će po završetku mobilnosti na mail primiti obrazac završnog izvješća koji se ispunjava u bazi Beneficiary Module)
 4. Presliku police osiguranja