Study programme

Information technologies

Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske znanosti.
Curriculum:
Share:
Detailed description

Why Information Technologies?

Kompetencije iz područja informacijskih tehnologija najtraženije su na europskom tržištu. Ono što ovaj studij diferencira od sličnih u RH jest to što studenta, osim za znanja iz područja programiranja, rada s mrežama, izrade mobilnih aplikacija i sistemskog inženjerstva, osposobljava i za ona znanja koja poslodavci u sve većoj mjeri ističu kao ključna. Riječ je o znanjima iz područja pravne regulative u IT sektoru, projektnog menadžmenta, upravljanja rizicima i digitalnog marketinga.

Specifičnost ovog studija je kombinacija znanja i vještina iz IT industrije s poduzetničkim vještinama. Rezultat toga su diplomirani IT stručnjaci s visoko izraženim poduzetničkim mindsetom.

Stalnom komunikacijom s relevantnim tvrtkama iz IT industrije pratimo suvremene trendove u tehnologiji i poslovanju, te kontinuirano ažuriramo studijski program.

For any additional information about the study, feel free to contact the head of studies, Ph.D. Alisa Bilal Zorić by email abilal@bak.hr

About the programme

Stručni prijediplomski studij Informacijske tehnologije osposobljava diplomante za modeliranje, preoblikovanje i poboljšanje poslovnih procesa korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Nakon uspješno završenog stručnog prijediplomskog studija Informacijske tehnologije od studenata se očekuje postizanje sljedećih kompetencija:
• demonstrirati i razumjeti informacijske tehnologije, njihov potencijal i mogućnosti primjene
• analizirati probleme, primijeniti odgovarajuću metodu razvoja i implementirati rješenje
• implementirati algoritme u različitim programskim jezicima
• primijeniti teorijska znanja u praksi
• logički i analitički rješavati probleme, te nuditi adekvatna rješenja u području struke
• prepoznati gospodarske i društvene potrebe i povezanost sa IT područjem
• razviti sposobnost prilagodbe, samoorganizacije kao i rada u timovima
• oblikovati rješenja u pisanom i usmenom obliku koristeći suvremene tehnologije na hrvatskom i
engleskom jeziku

Recommended by employers

Kvalitetu programa stručnog prijediplomskog studija Informacijske tehnologije prepoznali su i brojni dionici u gospodarstvu, među ostalima i Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatska udruga poslodavaca, koji smatraju da u društvu postoji potreba za kvalifikacijama koje imaju završeni prvostupnici studija Informacijske tehnologije Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

Short information
Study:
Information technologies
Way of studying
Regular, Extraordinary
Method of performance
Online
Duration of studies
3 academic years / 6 semesters
ECTS
180
Cijena jedne godine studiranja:
3.000,00 €
Professional title after graduation
bachelor's degree / bachelor's degree in information technologies (bacc. inf. tech.)
Head of the study programme
dr. sc. Alisa Bilal Zorić, v. pred.