Study programme

Management of Culture and Cultural Tourism

Scientific area of Social Sciences, scientific field Economics.
Curriculum:
Share:
Detailed description

Why Management of Culture and Cultural Tourism?

Are you interested in multimedia, art, theatre, literature, movies or heritage? Do you dream of becoming a manager of a successful brand or an entrepreneur starting your art gallery? Do you want to become a person creditable for development of computer games market?

If you answered any of these questions affirmatively, than Management of Culture and Cultural Tourism baš za vas! Ovo jedinstveno usmjerenje obrazuje za profesiju koja pokreće kreativnu i kulturnu industriju kao jednu od vodećih razvojnih sila svjetskog gospodarstva.  Cilj usmjerenja je osposobiti kvalificirane i stručne menadžere za rad u području kulture i kulturnog turizma u Republici Hrvatskoj koji će se uspješno uključiti na tržište rada kao kreativni poduzetnici ili nositelji razvoja kulturnih institucija, turističkih organizacija i organizacija civilnog društva.

Promotivnu brošuru Menadžmenta u kulturi i kulturnom turizmu možete pogledati HERE!

What does a manager in culture and cultural tourism do?

Djelatnost menadžera u kulturi i kulturnom turizmu obuhvaća prepoznavanje i promicanje kulturnih praksi i umjetničkog stvaralaštva, očuvanje i širenje značenja i vrijednosti kulturnih dobara te stvaranje i produkciju novih kulturnih i kulturno-turističkih proizvoda.  Menadžeri u kulturi i kulturnom turizmu rade kao menadžer-poduzetnik, menadžer-producent, menadžer festivala, menadžer revitalizacije kulturnih dobara i tome slično. Uz menadžerske, u kulturi i kulturnom turizmu postoje i brojne znanstvene, istraživačke, administrativne i animacijske (medijacijske) profesije poput: administratori u kulturi i kulturnom turizmu, istraživači kulturnog i turističkog razvoja, animatori u kulturi i kulturnom turizmu, voditelji i koordinatori projekata u različitim područjima kulturnih i kreativnih industrija, stručni suradnici i konzultanti kulturnih centara, pučkih otvorenih učilišta i centara za mlade, nezavisni kreativni poduzetnici i slobodni suradnici, voditelji i koordinatori projekata u organizacijama civilnog društva.

About the programme

Uz kolegije namijenjene stjecanju temeljnih ekonomskih znanja, studij sadrži i niz kulturologijskih predmeta koji, uz praktičan rad, osposobljavaju menadžere za stručan rad u području kulture i kulturnog turizma bilo u javnom ili privatnom, profitnom ili neprofitnom sektoru. Stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, po uspješnom završetku stručnog studija Poslovanje i upravljanje, smjer Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu,  moći će demonstrirati razumijevanje različitih pojavnosti kulture i njihovog međuodnosa s društvom te tema kao što su upravljanje i organizacija u institucijama i na projektima iz područja kulture i kulturnog turizma, odnos kulture i gospodarstva, financije i računovodstvo, digitalni marketing i odnosi s javnošću, informacijske tehnologije i alati u suvremenom poslovnom upravljanju.

Studenti/studentice će moći primijeniti znanje pri izradi i provedbi poslovnih planova, projekata i/ili programa u kulturi i kulturnom turizmu, analizi i vrednovanju ostvarenih poslovnih rezultata, upravljanju i donošenju poslovnih odluka te pri upotrebi informatičke tehnologije u poslovnim procesima. Na studiju će steći vještine komunikacije u poslovnom okruženju i za poslovno odlučivanje, za donošenje zakonitih, stručnih i etički korektnih poslovnih odluka. Isto će tako naučiti prezentirati informacije, ideje i probleme, kao i njihova rješenja vezana za poslovanje institucija ili realizaciju projekata u kulturi i kulturnom turizmu. Profesori sa svojim studentima/studenticama razvijaju vještine učenja nužne za cjeloživotno učenje, kao i za nastavak studija.

Creative Workshops

Our students of Cultural Management are known for their active participation in many creative workshops and projects. They took part in a project presenting the exhibition “Why don’t we know anything about Jelica Jug?”and in the project of the Klis fortress revitalisation Baltazar without mustache, and they regularly work on the project Baltazar living room where they host many eminent names from the fields of culture and creative industries. Teaching takes place not only in classrooms, but also outside them. Field teaching, in which students visit cultural institutions, participate in cultural and touristic projects and acquire practical knowledge from experts in the field, is an indispensable part of the teaching process. Also, students participate in the organization and implementation Culture and Communication Festival.

Short information
Study:
Management of Culture and Cultural Tourism
Way of studying
Regular, Extraordinary
Method of performance
Online
Duration of studies
3 academic years / 6 semesters
ECTS
180
Cijena jedne godine studiranja:
2.700,00 €
Professional title after graduation
bachelor's degree in economics
(bacc. oec.) (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)
Head of the study programme
mr. sc. Dubravka Maras