11/04/2024

Dolazni Erasmus+ studenti posjetili Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

Danas su dolazni Erasmus+ studenti na studiju Poslovanje i upravljanje, u sklopu kolegija Organizacija i funkcioniranje institucija EU, posjetili Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj.

Uz predavanja gospodina Denisa Redžepagića i gospođe Hane Huzjak, učili su o ulozi Europske komisije, politikama i zakonodavstvu EU, budžetu EU. Istaknuti su izazovi aktualnog trenutku u odnosu na politike proširenja, migracije, sigurnost, kao i o fondu Next Generation EU namijenjenom za projekte oporavka i jačanja otpornosti zemalja članica. Studenti su posebno iskazali interes za teme vezano uz uvođenje EUR-a, usvajanje pravne stečevine prilikom pristupanja EU, odnos EU prema zemljama koje su u procesu pridruživanja i slično. Predavači su naglasili važnost sudjelovanja građana EU na predstojećim izborima za EU parlament 09.06.2024. godine.