22/02/2024

In memoriam dr. sc. Dragutin Funda (1959. – 2022.)

Povodom druge godišnjice smrti u znak sjećanja na dragog kolegu i profesora.

Dr. sc. Dragutin Funda rođen je 25. listopada 1959. godine u Sestrancu, Republika Hrvatska.
Osnovnu školu završio je u Lepoglavi, a srednju školu u Čakovcu. Diplomirao je 1982. godine na Pedagoškom fakultetu u Rijeci., a 2006. godine obranio magistarski rad na Filozofskom fakultetu u Rijeci i stekao znanstveni stupanj magistra znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti. Nakon magisterija doktorirao je 2007. godine na Univerzitetu Privredna akademija Novi Sad, Fakultet za menadžment i stekao znanstveni stupanj doktora znanosti iz znanstvenoga područja menadžment.

Obrazovanje za vodećeg auditora kvalitete, QMS Auditor – Lead Auditor ISO 9001:2000, DNV Knowledge Institute završio je 2003. godine.  Bio je voditelj projekta uvođenja sustava kvalitete sukladno normi ISO 9001:2000 u Upravi za školstvo Ministarstva prosvjete i športa, pomoćnik predstavnika uprave za uvođenje sustava kvalitete u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, autor izrade i prilagodbe evidencijskih dokumenata i instrumenata na projektu «Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u srednje škole Primorsko-goranske županije».

Na dužnost ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme dolazi s mjesta načelnika Odjela za nacionalne manjine, strategije i programe Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Od 19. travnja 2006. godine do 15. veljače 2007. godine bio je predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za norme.

Na Veleučilištu s pravom javnosti Baltazar Zaprešić od 2010. godine, kao profesor visoke škole u trajnom zvanju, osim u nastavnim aktivnostima i obavljanju poslova prodekana za nastavu, obnašao je dužnosti prodekana za Razvoj novih studijskih programa, predstojnika Veleučilišnog odjela za cjeloživotno obrazovanje, predstojnika Veleučilišnog odjela preddiplomskih stručnih studija, predstojnika Veleučilišnog odjela za kvalitetu, učenje na daljinu i razvoj informacijskih tehnologija, voditelja preddiplomskog stručnog studija Poslovanje i upravljanje, voditelja usmjerenja Poslovna ekonomija i financije na preddiplomskom stručnom studiju Poslovanje i upravljanje te člana Stručnog vijeća.

Objavio je mnoštvo stručnih članaka i pet knjiga iz područja sustava upravljanja kvalitetom, a kao koautor sudjelovao je i u izradi knjige „150 godina osnovnog školstva u Lepoglavi“.

Za svoj predani rad i angažman dobio je priznanja i nagrade Elektrotehničkog društva Zagreb – Srebrena medalja s likom Fausta Vrančića, Hrvatskog društva menadžera kvalitete, Zagreb, 18.2. 2009. – Priznanje za značajan doprinos razvoju i djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete i kvalitete uopće te Hrvatskog društva menadžera kvalitete, Zagreb, 4.6. 2016. – Povelja za naročiti doprinos u razvoju i djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete I kvalitete uopće.

Profesora Fundu pamtimo kao dragu i toplu osobu, punu razumijevanja i poštovanja, osobu velikog životnog iskustva i znanja, no opet jednostavnu  i  uvijek  srdačnu  osobu koja je svojim vedrim duhom ostavila dubok i neizbrisiv trag među nastavnicima, djelatnicima i studentima.