03/05/2024

Javno predavanje na temu “Projekt istraživanja tržišta” u dislociranom centru Veleučilišta u Osijeku

Pozivamo Vas na javno predavanje koje će na stručnom diplomskom studiju Projektni menadžment u Osijeku, a u sklopu kolegija Praktikum projektnih prijava, održati Diana Karakaš, mag. oec.

Predavanje će se održati 13.5.2024. s početkom u 17:00 sati u prostorima dislociranog centra Veleučilšta Baltazar u Osijeku, Šetalište kardinala Franje Šepera 12