11/03/2024

Javno predavanje na temu “Projekt istraživanja tržišta” u dislociranom centru Veleučilišta u Osijeku

Pozivamo vas na javno predavanje koje će se u srijedu 20.03.2024. u 18:00 sati održati u dislociranom centru Veleučilišta, u Osijeku (Šetalište kardinala Franje Šepera 12)

Predavanje na temu “Projekt istraživanja tržišta” održat će Diana Karakaš, mag.oec.

Zbog spriječenosti predavača, navedeno predavanje je OTKAZANO!