Naziv predmeta

Kontroling (MTU) (izborni) (MODUL: PODUZETNIŠTVO U TURIZMU)

Curriculum:
Share:
Cilj predmeta
Sadržaj predmeta
Literatura
Learning outcomes
Short information
Subject tag
Attendance
Izvanredni, Regular
Item type
Izborni
Level of study
Prijediplomski
Semestar
6
ECTS