Usmjerenje studija

Informacijske tehnologije

Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.
Nastavni plan:
Podijeli s drugima:
Detaljni opis

Zašto Informacijske tehnologije?

Kompetencije iz područja informacijskih tehnologija najtraženije su na europskom tržištu. Ono što ovaj studij diferencira od sličnih u RH jest to što studenta, osim za znanja iz područja programiranja, rada s mrežama, izrade mobilnih aplikacija i sistemskog inženjerstva, osposobljava i za ona znanja koja poslodavci u sve većoj mjeri ističu kao ključna. Riječ je o znanjima iz područja pravne regulative u IT sektoru, projektnog menadžmenta, upravljanja rizicima i digitalnog marketinga.

Specifičnost ovog studija je kombinacija znanja i vještina iz IT industrije s poduzetničkim vještinama. Rezultat toga su diplomirani IT stručnjaci s visoko izraženim poduzetničkim mindsetom.

Stalnom komunikacijom s relevantnim tvrtkama iz IT industrije pratimo suvremene trendove u tehnologiji i poslovanju, te kontinuirano ažuriramo studijski program.

Za sve dodatne informacije o studiju slobodno se obratite voditeljici studija dr. sc. Alisi Bilal Zorić na mail abilal@bak.hr

O programu

Stručni prijediplomski studij Informacijske tehnologije osposobljava diplomante za modeliranje, preoblikovanje i poboljšanje poslovnih procesa korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Nakon uspješno završenog stručnog prijediplomskog studija Informacijske tehnologije od studenata se očekuje postizanje sljedećih kompetencija:
• demonstrirati i razumjeti informacijske tehnologije, njihov potencijal i mogućnosti primjene
• analizirati probleme, primijeniti odgovarajuću metodu razvoja i implementirati rješenje
• implementirati algoritme u različitim programskim jezicima
• primijeniti teorijska znanja u praksi
• logički i analitički rješavati probleme, te nuditi adekvatna rješenja u području struke
• prepoznati gospodarske i društvene potrebe i povezanost sa IT područjem
• razviti sposobnost prilagodbe, samoorganizacije kao i rada u timovima
• oblikovati rješenja u pisanom i usmenom obliku koristeći suvremene tehnologije na hrvatskom i
engleskom jeziku

Preporučili poslodavci

Kvalitetu programa stručnog prijediplomskog studija Informacijske tehnologije prepoznali su i brojni dionici u gospodarstvu, među ostalima i Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatska udruga poslodavaca, koji smatraju da u društvu postoji potreba za kvalifikacijama koje imaju završeni prvostupnici studija Informacijske tehnologije Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

Kolegiji i profesori studija
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
5. semestar
Predmeti
6. semestar
Predmeti
Kratke informacije
Studij
Informacijske tehnologije
Način studiranja
Redovni, Izvanredni
Način izvođenja
Online
Trajanje studija
3 akademske godine, 6 semestara
ECTS
180
Cijena jedne godine studiranja:
3.000,00 €
Stručni naziv nakon završetka studija
prvostupnik / prvostupnica informacijskih tehnologija (bacc. inf. tech.)
Voditelj studija
dr. sc. Alisa Bilal Zorić, v. pred.