Usmjerenje studija

Menadžment javnog sektora

Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.
Nastavni plan:
Podijeli s drugima:
Detaljni opis

Zašto Menadžment javnog sektora?

U dvije akademske godine kroz četiri semestra, znanje i vještine prenosit će vam ugledni profesori i priznati stručnjaci s iskustvom u obnašanju visokih dužnosti u javnom sektoru. Studij je koncipiran u skladu s modernim menadžerskim standardima prema najboljim uzorima iz Europe i Sjedinjenih Američkih država, kao što su studiji:
• Master of Public Administration (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin – Njemačka),
• MAS Public Management (Luzern University of Applied Sciences and Arts – Švicarska),
• MSc Public Management and Governance (London School of Economics – Ujedinjeno Kraljevstvo),
• MPM Public Management (Carnegie Mellon University i Heinz College – Sjedinjene Američke Države), i drugi.

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske prepoznalo je interdisciplinarni pristup diplomskog studija Menadžment javnog sektora složenoj materiji javnog upravljanja, ustvrdivši da studij doprinosi podizanju razine teorijskih i praktičnih znanja i vještina polaznika studija kao mogućih kandidata za službu u javnom sektoru ali isto tako i zaposlenika javnog sektora te je sukladno tome podržalo program ovoga studija (preporuka Ministarstva uprave RH)

O programu

Diplomski studij Menadžment javnog sektora jedinstven je, izazovan, moderan i dinamičan studijski program, fokusiran na obrazovanje magistara menadžmenta javnog sektora. U tom smislu studij će studentima prenijeti teorijska znanja i praktične vještine iz područja interdisciplinarnih društvenih znanosti, kako bi studenti razumijeli pravni i ekonomski okvir javnog sektora te druga područja struke, što će im omogućiti da kao budući magistri budu kompetentni za obnašanje složenih i raznolikih poslova i funkcija u brojnim sastavnicama javnog sektora, povezujući dobru prasku s najnovijim teorijskim dostignućima.

Shodno tome, studenti će se između ostaloga obrazovati o: ustroju i djelokrugu javnog sektora, organiziranju i vođenju poslova u javnom sektoru sukladno međunarodnim i europskim normama i standardima, o institucijama i zakonodavstvu Europske unije i odnosu europskog zakonodavstva prema hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu, te o: strategijskom, projektnom i kriznom menadžmentu, javnim financijama i upravljanju proračunom, javnim politikama i njihovoj pravnoj regulaciji, europskom upravnom prostoru, regionalnom razvoju, upravljanju javnim trgovačkim društvima i ustanovama, sustavu javne nabave, marketingu javnog sektora, metodici timskog rada, inovacijama u javnom sektoru, upravljanju ljudskim potencijalima, odnosima s javnošću, informacijskim sustavima u javnoj upravi i e-državi, itd.

Studij Menadžment javnog sektora ima za cilj educirati buduće magistre menadžmenta javnog sektora i time prodicurati kompetentne, učinkovite i samosvjesne stručnjake i menadžere koji će stečenim zanjima i vještinama biti sposobni organizirati i voditi organizacije u javnom sektoru sukladno suvremenim međunarodnim i europskim normama i standardima poslovanja.

Studij se izvodi u virtualnom okruženju kao ONLINE studij čime se studentima omogućuje sudjelovanje u svim nastavnim procesima uključivo i polaganje ispita iz njihovoga doma ili bilo kojeg drugog mjesta na kojem se zateknu ako tamo imaju pristup internetu i odgovarajuću informatičku opremu, bez obveze ili potrebe dolaženja u prostore Veleučilišta.

Kolegiji i profesori
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
Program izvanrednog studija
Nastavni plan i program izvanrednog studija
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
5. semestar
Predmeti
6. semestar
Predmeti
Kratke informacije
Studij
Menadžment javnog sektora
Način studiranja
Redovni, Izvanredni
Način izvođenja
Online
Trajanje studija
2 akademske godine, 4 semestra
ECTS
120
Cijena jedne godine studiranja:
3.300,00 €
Stručni naziv nakon završetka studija
magistar / magistra menadžmenta javnog sektora
(mag. oec.)
Voditelj/ica studija
dr. sc. Ninoslav Gregurić Bajza, v. pred.