Usmjerenje studija

Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu

Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija.
Nastavni plan:
Podijeli s drugima:
Detaljni opis

Zašto Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu?

Zainteresirani ste za umjetnost, glazbu, kazalište, knjige, film, baštinu, kulturu općenito? Maštate da budete menadžer uspješnog benda ili poduzetnik koji će otvoriti tvrtku u području kulturnih i kreativnih industrija i turizma?  Želite biti ključna osoba u razvoju kulturno-turističkog proizvoda destinacije ili vođenju projekata? Ne znate kako iskoristiti svoj kreativni potencijal?

Ako ste samo na neka od tih pitanja odgovorili pozitivno, onda je Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu baš za vas! Ovo jedinstveno usmjerenje obrazuje za profesiju koja pokreće kreativnu i kulturnu industriju kao jednu od vodećih razvojnih sila svjetskog gospodarstva.  Cilj usmjerenja je osposobiti kvalificirane i stručne menadžere za rad u području kulture i kulturnog turizma u Republici Hrvatskoj koji će se uspješno uključiti na tržište rada kao kreativni poduzetnici ili nositelji razvoja kulturnih institucija, turističkih organizacija i organizacija civilnog društva.

Promotivnu brošuru Menadžmenta u kulturi i kulturnom turizmu možete pogledati OVDJE!

Što radi menadžer u kulturi i kulturnom turizmu?

Djelatnost menadžera u kulturi i kulturnom turizmu obuhvaća prepoznavanje i promicanje kulturnih praksi i umjetničkog stvaralaštva, očuvanje i širenje značenja i vrijednosti kulturnih dobara te stvaranje i produkciju novih kulturnih i kulturno-turističkih proizvoda.  Menadžeri u kulturi i kulturnom turizmu rade kao menadžer-poduzetnik, menadžer-producent, menadžer festivala, menadžer revitalizacije kulturnih dobara i tome slično. Uz menadžerske, u kulturi i kulturnom turizmu postoje i brojne znanstvene, istraživačke, administrativne i animacijske (medijacijske) profesije poput: administratori u kulturi i kulturnom turizmu, istraživači kulturnog i turističkog razvoja, animatori u kulturi i kulturnom turizmu, voditelji i koordinatori projekata u različitim područjima kulturnih i kreativnih industrija, stručni suradnici i konzultanti kulturnih centara, pučkih otvorenih učilišta i centara za mlade, nezavisni kreativni poduzetnici i slobodni suradnici, voditelji i koordinatori projekata u organizacijama civilnog društva.

O programu

Uz kolegije namijenjene stjecanju temeljnih ekonomskih znanja, studij sadrži i niz kulturologijskih predmeta koji, uz praktičan rad, osposobljavaju menadžere za stručan rad u području kulture i kulturnog turizma bilo u javnom ili privatnom, profitnom ili neprofitnom sektoru. Stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, po uspješnom završetku stručnog studija Poslovanje i upravljanje, smjer Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu,  moći će demonstrirati razumijevanje različitih pojavnosti kulture i njihovog međuodnosa s društvom te tema kao što su upravljanje i organizacija u institucijama i na projektima iz područja kulture i kulturnog turizma, odnos kulture i gospodarstva, financije i računovodstvo, digitalni marketing i odnosi s javnošću, informacijske tehnologije i alati u suvremenom poslovnom upravljanju.

Studenti/studentice će moći primijeniti znanje pri izradi i provedbi poslovnih planova, projekata i/ili programa u kulturi i kulturnom turizmu, analizi i vrednovanju ostvarenih poslovnih rezultata, upravljanju i donošenju poslovnih odluka te pri upotrebi informatičke tehnologije u poslovnim procesima. Na studiju će steći vještine komunikacije u poslovnom okruženju i za poslovno odlučivanje, za donošenje zakonitih, stručnih i etički korektnih poslovnih odluka. Isto će tako naučiti prezentirati informacije, ideje i probleme, kao i njihova rješenja vezana za poslovanje institucija ili realizaciju projekata u kulturi i kulturnom turizmu. Profesori sa svojim studentima/studenticama razvijaju vještine učenja nužne za cjeloživotno učenje, kao i za nastavak studija.

Kreativne radionice i praktična nastava

Naši studenti Menadžmenta u kulturi i kulturnom turizmu poznati su po sudjelovanju u mnogim kreativnim radionicama i projektima, pa su tako sudjelovali u projektu postavljanja izložbe Zaš niš ne znamo o Jelici Jug?, u projektu revitalizacije tvrđave Klis, projektu Baltazar bez brkova,  a redovito rade projekt Baltazar dnevni boravak gdje ugošćuju mnoga eminentna imena iz područja kulture i kreativnih industrija. Nastava se ne odvija samo u učionicama, već i izvan nje. Terenska nastava u kojoj studenti posjećuju kulturne ustanove,  sudjeluju u kulturno – turističkim projektima i usvajaju praktična znanja od stručnjaka iz područja, neizostavni je dio nastavnog procesa. Također, studenti sudjeluju i u organizaciji te realizaciji Festivala kulture i komunikacija.

Kolegiji i profesori studija
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
5. semestar
Predmeti
6. semestar
Predmeti
Kratke informacije
Studij
Menadžment u kulturi i kulturnom turizmu
Način studiranja
Redovni, Izvanredni
Način izvođenja
Online
Trajanje studija
3 akademske godine, 6 semestara
ECTS
180
Cijena jedne godine studiranja:
2.700,00 €
Stručni naziv nakon završetka studija
prvostupnik / prvostupnica ekonomije
(bacc. oec.) (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)
Voditelj studija
mr. sc. Dubravka Maras, v. pred.