Usmjerenje studija

Projektni menadžment

Interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje projektni menadžment.
Nastavni plan:
Podijeli s drugima:
Detaljni opis

Zašto Projektni menadžment?

U sadašnjoj sve većoj dinamici poslovanja, koju prate nastojanja za postizanjem veće konkurentnosti, rastu potrebe za uspješnim izvođenjem projekata. To vrijedi za sve organizacije koje svoju strategiju i druge poslovne i razvojne planove izvode projektima rasta i razvoja. Projekti rasta odnose se na projekte uvođenja novih proizvoda i tehnologija, znanstvenoistraživačke projekte, projekte osvajanja tržišta i druge investicijske projekte, a projekti razvoja na projekte razvoja kadrova, informatizacije poslovanja, organizacije, projekte poslovnih integracija itd.

Za uspješnu pripremu projekata te njihovo izvođenje svakako je potrebna projektna organizacija koja djeluje u svim fazama, od strategijske pripreme projekta do njegova kraja, i tako ovladava projektnim procesom. Vođenje projekata, koje može biti u odnosu na organizaciju poduzeća i vrstu projekta organizirano na različite načine, zahtijeva organizacijska rješenja za uspješni projektni menadžment i osposobljene projektne menadžere.

Za sve dodatne informacije o studiju obratite se s povjerenjem voditelju studija Projektni menadžment dr. sc. Zlatko Barilović, prof. struč. stud. na e-adresu zbarilovic@bak.hr.

O programu

Studenti stručnog diplomskog studija Projektni menadžment osposobljavaju se za:

  • pripremu početka (project start up) i vođenje projekta kojim organizacije planiraju i izvode svoje operativne i razvojne projekte
  • pripremu i vođenje projekata u projektno usmjerenim organizacijama, od faze pripreme, izvođenja te faze obvezne garancije
  • sudjelovanje u pripremi i vođenju složenih projekata u svim vrstama organizacija iz profitnog i neprofitnog sektora
  • pripremu i vođenje projekata korištenja vanjskih fondova, a posebno fondova EU-a
  • organiziranje cjelovitog projektnog rada u organizacijama u kojima će kao stručnjaci djelovati.

Posebnost ovog studija jest u njegovoj interdisciplinarnosti, odnosno u činjenici da ga podjednako upisuju studenti koji su svoje prethodno obrazovanje završili u vrlo različitim područjima, kao što su, npr., ekonomija, IT, pravo, građevinarstvo itd.

Mjesto studiranja: online i Osijek (klasično)

Kratki info o studiju: https://youtu.be/K2OLGl_vg34?si=OEBdzmKmXRay01FT

Međunarodne akreditacije i certifikacija

Studij Projektni menadžment prvi je međunarodno registrirani program obrazovanja projektnih menadžera u Republici Hrvatskoj i široj regiji, usklađen s pravilima IPMA-e – International Project Management Association (IPMA). Registracija je postignuta sustavom International Project Management Association Registration (IPMA REG). IPMA REG kod nalazi se i na suplementima diploma studija Projektni menadžment.

Ovim studijem Veleučilište surađuje s Hrvatskom udrugom za upravljanje projektima (HUUP), tako da studenti imaju mogućnost, osim diplome, steći i međunarodno priznate certifikate s područja projektnog menadžmenta u skladu s IPMA-inim četverostupanjskim sustavom ovjere, što je dosad iskoristilo više od 200 studenata. Studenti i njihovi nastavnici sudjeluju u brojnim zajedničkim aktivnostima i projektima i u Young Crewu Croatia, koji okuplja mlade projektne menadžere iz cijele Hrvatske.

Studij Projektnog menadžmenta surađuje i s Udrugom za projektni menadžment PMI Croatia, kroz koju studenti također imaju priliku sudjelovati u radu na konkretnim projektima i pratiti najnovije trendove s područje projektnog menadžmenta. 

Veleučilište je, zahvaljujući studiju Projektni menadžment, postalo i ponosni ORACLE Academy Member Institution. Zahvaljujući tomu, studenti projektnog menadžmenta imaju mogućnost korištenja najsuvremenijih ICT alata za projektni menadžment, kao što su: ORACLE Primavera P6 Professional Project Management ORACLE Primavera Risk Analysis.

Studij ima potpisanu suradnju i s PM² Allianceom. PM² Alliance međunarodna je neprofitna organizacija koja okuplja osobe iz međunarodnih institucija, tvrtki i akademskih krugova s ciljem poticanja dijaloga, dijeljenja resursa i rješavanja izazova, promičući pritom šire usvajanje PM² standardne metodologije upravljanja projektima Europske komisije.

Projekt SING za studente Projektnog menadžmenta u suradnji s Gradom Zaprešićem

Projekt “Sinergija znanja Grada Zaprešića i Veleučilišta Baltazar Zaprešić” (SING) pokrenut je potpisivanjem Sporazuma o suradnji između Grada Zaprešića i Veleučilišta Baltazar Zaprešić. Grad je prepoznao potencijal Veleučilišta, na kojemu studenti stječu znanja s područja projektnog menadžmenta, te je studentima Projektnog menadžmenta u sklopu studijskog programa ponudio razradu ideja koje razmatra kao potencijalne razvojne projekte grada Zaprešića. Razradom konkretnih projekata studenti stječu dodatna praktična znanja te reguliraju stručnu praksu, a Grad dobiva projektnu dokumentaciju na temelju koje kasnije može krenuti i u realizaciju predloženih projekata, s ciljem daljnjeg rasta i razvoja Zaprešića.

Kroz projekt SING studenti primjenjuju znanja, vještine i sposobnosti koje su potrebne svakom modernom voditelju projekata. Od studenata se očekuje istraživački rad te procjena izvedivosti projekta i mogućnost njegove praktične primjene. Sve prethodno navedeno itekako je bitno za njihov profesionalni razvoj u struci projektnog menadžmenta.  Projekt SING svakako je dokaz kako je studijkreiran tako da pruža studentima priliku primijeniti teorijska znanja u stvarnom okruženju, potičući kreativnost, timski rad i praktične vještine koje su ključne za uspješno vođenje projekata u njihovim budućim profesionalnim karijerama.

Kolegiji i profesori
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
Program izvanrednog studija
Nastavni plan i program izvanrednog studija
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
5. semestar
Predmeti
6. semestar
Predmeti
Kratke informacije
Studij
Projektni menadžment
Način studiranja
Redovni, Izvanredni
Način izvođenja
Online
Trajanje studija
2 akademske godine, 4 semestra
ECTS
120
Cijena jedne godine studiranja:
3.300,00 €
Stručni naziv nakon završetka studija
magistar / magistra projektnog menadžmenta
(mag. oec.)
Voditelj/ica studija
dr. sc. Zlatko Barilović, prof. struč. stud.