Usmjerenje studija

Projektni menadžment

Interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje projektni menadžment.
Nastavni plan:
Podijeli s drugima:
Detaljni opis

Zašto Projektni menadžment?

U sadašnjoj sve većoj dinamici poslovanja, koju prate nastojanja za postizanjem veće konkurentnosti, rastu potrebe za uspješnim izvođenjem projekata. To vrijedi za sve organizacije koje svoju strategiju i druge poslovne i razvojne planove izvode projektima rasta i razvoja. Projekti rasta odnose se na projekte uvođenja novih proizvoda i tehnologija, znanstvenoistraživačke projekte, projekte osvajanja tržišta i druge investicijske projekte, a projekti razvoja na projekte razvoja kadrova, informatizacije poslovanja, organizacije, projekte poslovnih integracija itd.

Za uspješnu pripremu projekata te njihovo izvođenje svakako je potrebna projektna organizacija koja djeluje u svim fazama, od strategijske pripreme projekta do njegova kraja, i tako ovladava projektnim procesom. Vođenje projekata, koje može biti u odnosu na organizaciju poduzeća i vrstu projekta organizirano na različite načine, zahtijeva organizacijska rješenja za uspješni projektni menadžment i osposobljene projektne menadžere.

Za sve dodatne informacije o studiju obratite se s povjerenjem voditelju studija Projektni menadžment dr. sc. Zlatko Barilović, prof. struč. stud. na e-adresu zbarilovic@bak.hr.

O programu

Studenti stručnog diplomskog studija Projektni menadžment osposobljavaju se za:

  • pripremu početka (project start up) i vođenje projekta kojim organizacije planiraju i izvode svoje operativne i razvojne projekte
  • pripremu i vođenje projekata u projektno usmjerenim organizacijama, od faze pripreme, izvođenja te faze obvezne garancije
  • sudjelovanje u pripremi i vođenju složenih projekata u svim vrstama organizacija iz profitnog i neprofitnog sektora
  • pripremu i vođenje projekata korištenja vanjskih fondova, a posebno fondova EU-a
  • organiziranje cjelovitog projektnog rada u organizacijama u kojima će kao stručnjaci djelovati.

Posebnost ovog studija jest u njegovoj interdisciplinarnosti, odnosno u činjenici da ga podjednako upisuju studenti koji su svoje prethodno obrazovanje završili u vrlo različitim područjima, kao što su, npr., ekonomija, IT, pravo, građevinarstvo itd.

Mjesto studiranja: online i Osijek (klasično)

Kratki info o studiju: https://youtu.be/K2OLGl_vg34?si=OEBdzmKmXRay01FT

Međunarodne akreditacije i certifikacija

Studij Projektni menadžment prvi je međunarodno registrirani program obrazovanja projektnih menadžera u Republici Hrvatskoj i široj regiji, usklađen s pravilima IPMA-e – International Project Management Association (IPMA). Registracija je postignuta sustavom International Project Management Association Registration (IPMA REG). IPMA REG kod nalazi se i na suplementima diploma studija Projektni menadžment.

Ovim studijem Veleučilište surađuje s Hrvatskom udrugom za upravljanje projektima (HUUP), tako da studenti imaju mogućnost, osim diplome, steći i međunarodno priznate certifikate s područja projektnog menadžmenta u skladu s IPMA-inim četverostupanjskim sustavom ovjere, što je dosad iskoristilo više od 200 studenata. Studenti i njihovi nastavnici sudjeluju u brojnim zajedničkim aktivnostima i projektima i u Young Crewu Croatia, koji okuplja mlade projektne menadžere iz cijele Hrvatske.

Studij Projektnog menadžmenta surađuje i s Udrugom za projektni menadžment PMI Croatia, kroz koju studenti također imaju priliku sudjelovati u radu na konkretnim projektima i pratiti najnovije trendove s područje projektnog menadžmenta. 

Veleučilište je, zahvaljujući studiju Projektni menadžment, postalo i ponosni ORACLE Academy Member Institution. Zahvaljujući tomu, studenti projektnog menadžmenta imaju mogućnost korištenja najsuvremenijih ICT alata za projektni menadžment, kao što su: ORACLE Primavera P6 Professional Project Management ORACLE Primavera Risk Analysis.

Studij ima potpisanu suradnju i s PM² Allianceom. PM² Alliance međunarodna je neprofitna organizacija koja okuplja osobe iz međunarodnih institucija, tvrtki i akademskih krugova s ciljem poticanja dijaloga, dijeljenja resursa i rješavanja izazova, promičući pritom šire usvajanje PM² standardne metodologije upravljanja projektima Europske komisije.

Sinergija znanja – SING 2023 – projekt za studente Projektnog menadžmenta na Veleučilištu Baltazar Zaprešić u suradnji s Gradom Zaprešićem

U svibnju 2023. godine uspješno je završeno peto izdanje projekta “Sinergija znanja“ – SING 2023 za studente Projektnog menadžmenta na Veleučilištu Baltazar Zaprešić u suradnji s Gradom Zaprešićem. Projekt Sinergija znanja – SING predstavlja partnerstvo između Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešiću i Grada Zaprešića koji su zajedno radili na realizaciji ovog projekta u sklopu završnog semestra Stručnog diplomskog studija Projektnog menadžmenta u Zaprešiću. Vrijednost projekta je višestruka: kroz tri kolegija i intenzivan, praktičan rad, studenti su stekli priliku za razradu svojih ideja unutar projektnih područja definiranih od strane Grada te dodatna praktična znanja, a Grad Zaprešić dobio je vrijednu projektnu dokumentaciju koja će poslužiti kao temelj za buduće projekte – s ciljem daljnjeg rasta i razvoja Grada Zaprešića.

Stručno mentorstvo obavili su nastavnici doc. dr. sc. Milan Puvača, pred., Karlo Jurač, mag. oec., pred. te doc. dr. sc. Ernest Vlačić, prof. v. š. koji su mentorirali ukupno 11 timova, a među kojima su odabrani finalisti unutar svakog projektnog područja.

Vrhunac projekta predstavljalo je finale projekta SING koje je održano 11. svibnja 2023. godine na Veleučilištu. Finalu su prisustvovali predstavnici Grada Zaprešića, uključujući gradonačelnika Grada Zaprešića, gospodina Željka Turka, Uprava Veleučilišta Baltazar Zaprešić, nastavnici i studenti programa Projektni menadžment te dr. sc. socio. Ivana Lacković, v. pred., koordinatorica projekta SING 2023.

U finalu su se izvrsno predstavili slijedeći projektni prijedlozi: projekt Zeleni koraci (projektno područje Europski zeleni plan), projekt Pametne zdravstvene stanice za provjeru zdravstvenog stanja građana grada Zaprešića i okolice (projektno područje Održivi razvoj), projekt Poduzetnički Hub (projektno područje Poduzetništvo) te projekt Zaprešić Digipromo – turistička ponuda diva iz predgrađa (projektno područje Turizam).

U iznimnoj konkurenciji, pobijedio je tim koji je predstavio projektnu ideju pod nazivom „Zaprešić Digipromo – turistička ponuda diva iz predgrađa” ­(projektni tim: Marin Vlahov, Ivan Šimić, Branka Beljak, Josip Šefer i Jasmin Mehić). Studentima pobjedničkog tima, gradonačelnik Turk ispred Grada Zaprešića timu je uručio posebno priznanje za njihov izvanredan rad, prigodnu novčanu nagradu kao poticaj za njihov daljnji rad.

Ova gesta priznanja i podrške od strane Grada ističe važnost i vrijednost projekta “SING 2023” te potiče studente na daljnje usavršavanje i angažman u području projektnog menadžmenta. Stručni diplomski studij Projektni menadžment kreiran je tako da pruža studentima priliku primijeniti teorijska znanja iz područja projektnog menadžmenta u stvarnom okruženju, potičući kreativnost, timski rad i praktične vještine koje su ključne za uspješno vođenje projekata u njihovim budućim profesionalnim karijerama.

Pobjednički tim nagrađen je s novčanom nagradom Grada Zaprešića koju je studentima uručio gradonačelnik Zaprešića, gospodin Željko Turk

Pobjednički tim s predstavnicima Grada Zaprešića i Veleučilišta Baltazar Zaprešić

Kolegiji i profesori
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
Program izvanrednog studija
Nastavni plan i program izvanrednog studija
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
5. semestar
Predmeti
6. semestar
Predmeti
Kratke informacije
Studij
Projektni menadžment
Način studiranja
Redovni, Izvanredni
Način izvođenja
Online
Trajanje studija
2 akademske godine, 4 semestra
ECTS
120
Cijena jedne godine studiranja:
3.300,00 €
Stručni naziv nakon završetka studija
magistar / magistra projektnog menadžmenta
(mag. oec.)
Voditelj/ica studija
dr. sc. Zlatko Barilović, prof. struč. stud.