03/11/2023

U Biogradu na Moru održana Međunarodna ljetna škola kreativnog poduzetništva u organizaciji Veleučilišta Baltazar Zaprešić.

U Biogradu na Moru je od 19. do 23. srpnja 2023. godine održana Međunarodna ljetna škola kreativnog poduzetništva u organizaciji Veleučilišta Baltazar Zaprešić.
Teme na koje se fokusirala ljetna škola bile su kreativnost u poduzetništvu, izgradnja kreativnog poduzeća i kreativne tehnike za razvoj poslovne ideje. Također, studenti su u pet dana intenzivnih predavanja i radionica imali prilike učiti o poduzetničkom procesu te usvojiti osnove upravljanja projektima.

Cilj ovog programa bio je analizirati kreativan pristup u poduzetničkom načinu razmišljanja, od stvaranja ideje i prepoznavanja prilika do realizacije poduzetničkog projekta. Poseban naglasak stavljen je na razvoj poslovne ideje kroz primjenu tehnika design thinkinga koje omogućuju kreiranje inovativnih proizvoda i usluga.

Ovo, drugo po redu izdanje ljetne škole, okupilo je 26 studenata iz 5 partnerskih institucija iz Poljske, Češke i Slovenije. Partneri na ovom projektu su bili GEA College, Ljubljana i Fakulteta za uporabne i društvene studije, Nova Gorica (FUDŠ) iz Slovenije, Visoka tehnička i ekonomska škola, Češke Budejovice i Newton College, Prag iz Češke te Akademija primijenjenih znanosti, Varšava (Poljska).

Studenti su u tjedan dana imati priliku u timovima razvijati svoje poduzetničke ideje uz pomoć mentora dr. sc. Sendi Deželić s Veleučilišta Baltazar i dr. sc. Andreja Raspora iz Slovenije. Osim toga, studenti su tijekom terenskh radionica i studijskih putovanja upoznali rad i projekte Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru te posjetili brojne kulturne i prirodne znamenitosti Zadra, Nina i Nacionalnog parka Krka.