Useful links

Enrollment in the Dislocated Study Osijek (CLASSICAL STUDY)

University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić also conducts classes as part of the Dislocated Studio in Osijek, where students can enroll in professional graduate studies. Project management

Classes are held in the premises at the address Šetalište cardinala Franja Šeper 13/IV (Zimska luka), where the Student Office of the Dislocated Studio is also located.

Na temelju članka 69. stavak 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i članka 39. Statuta Veleučilišta te Odluke Stručnog vijeća od 29. ožujka 2024. godine Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ iz Zaprešića raspisuje Natječaj za upis studenata stručnih diplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025. za redovite i izvanredne studente.