O upisima

Pravo upisa na stručne prijediplomske studije imaju:

 • candidates who completed a four-year high school in Croatia and passed the state matura,
 • candidates who completed a four-year secondary school in the Republic of Croatia before 2010 and did not take the state matriculation exam,
 • candidates who have completed high school education abroad and have a document on the recognition of a foreign educational qualification,
 • candidates who have completed an appropriate vocational short course in the Republic of Croatia or abroad,
 • candidates transferring from another higher education institution

Uvjeti upisa na stručne diplomske studije su:

 • completed professional or university undergraduate studies with at least 180 ECTS credits or
 • completed professional or university undergraduate studies with at least 150 ECTS points with the obligation to pass the distinction exams or
 • obtained higher/higher vocational education equivalent to the corresponding title "bachelor's degree" with an indication of profession or
 • completed graduate university studies

Detaljan opis postupka prijave i upisa, popis potrebne dokumentacije i sl. možete pročitati HERE.

Upisati se možete na jedan od tri načina:

 • Upis priznavanjem rezultata državne mature
 • Upis na temelju završenog odgovarajućeg prethodnog obrazovanja bez položene državne mature
 • Prijelazom sa drugog visokog učilišta

Bez položene državne mature mogu se upisati kandidati koji su četverogodišnju srednju školu završili prije 2010. godine i/ili koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu i imaju dokument o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Za navedene kandidate Veleučilište će organizirati i provesti razredbeni postupak koji se zasniva na vrednovanju općeg uspjeha tih kandidata u sva četiri razreda i završnog ispita srednje škole te provjeri njihova znanja na razredbenom ispitu. Za ove kandidate Veleučilište će organizirati i provesti razredbeni postupak koji se zasniva na vrednovanju općeg uspjeha tih kandidata u sva četiri razreda i završnog ispita srednje škole, te provjeri njihova znanja na razredbenom ispitu.

Svi kandidati koji su četverogodišnju srednju školu završili nakon 2010. godine, obvezni su polagati državnu maturu.

Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta omogućen je u skladu sa Zakonom i Statutom te Odlukom o pravu i uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa te u skladu s Pravilnikom o priznavanju prethodnog učenja.

For application purposes, transfer students fill out the application form on the website of the Polytechnic and pay the costs of the classification procedure.

The costs of the grading procedure for transfer students amount to EUR 50.00 and are paid to the bank account of the Polytechnic (IBAN: HR4423600001101282482), opened at Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

Enrollment of transfer students is possible until enrollment quotas are filled, and no later than the end of the winter semester.

ENROLLMENT APPLICATION PROCEDURE

The applicant is obliged to submit an application for the competition by completing it ONLINE PRIJAVE by the date determined in the competition and/or by using the national information system of applications via the website www.postani-student.hr

Detaljnije informacije vezane za upis i studiranje na Veleučilištu Baltazar kao i sam postupak upisa možete obaviti u nekom od naših upisnih centara:

POPIS UPISNIH CENTARA POGLEDAJTE HERE.

About online studying

Online form of studying takes place in a virtual environment, which implies a modern and high-quality way of education with the help of information and communication technology. This form of study is completely equal to classical forms of teaching. Learning outcomes and acquired competences in the course being conducted online they do not differ at all from the outcomes and competences acquired in the study, which is dominantly carried out in the classroom.

When performing online the study especially emphasizes and expects continuous work, teamwork, critical and creative thinking, all with the aim of achieving the desired results and learning outcomes. The work methodology is suitable for the level of study and the topic of individual courses, while the pace of study is adapted to the students and their available time. The teachers who teach are continuously improving and developing, both in the field of their scientific interest and in the field of design and performance. online courses, with constant support in working with digital technologies. IT support is constantly available to students, so that they can follow classes and fulfill all obligations in a virtual environment.

Part-time and full-time students will be able to attend each course in the form online way of studying and are obliged to achieve a total of at least 40% attendance (extraordinary) and 60% (regular) in the activities in classes via webinars and in other activities in a virtual environment. Regardless of their location, students can follow classes, download teaching materials, view short video lessons, hand in assignments and complete all assigned activities. At the first lesson of a particular course, the teacher will show the students a calendar with all webinar dates, deadlines for execution of certain planned activities, etc.

Teaching materials with all instructions related to the performance of the course as well as student obligations will be published on the system for e-learning Baltazar. Through the Baltazar system, various tests of acquired knowledge will be carried out in the form of quizzes, seminars, assignments, case studies, critical review of current articles related to the topic, etc., as well as a final exam. All students will be able to attend the introductory education "Study on eBaltazar" free of charge.

In teaching processes at the Baltazar Polytechnic, special attention is paid to the principles of ethics, appropriate communication and privacy protection. Platforms for online classes are used exclusively for sharing data and information related to the teaching process, and never for sharing confidential information and personal data. All participants are therefore responsible for the content they publish on online platforms. Any inappropriate posts are immediately removed by the administrator, and all participants are obliged to comply with the provisions of the Code of Ethics of the Baltazar Zaprešić Polytechnic.

 • computer,
 • access to broadband (ADSL) Internet,
 • informatics - information literacy,
 • microphone,
 • kamera.

Diploma ostvarena online studiranjem u potpunosti je jednakovrijedna ostalim diplomama.

O školarini i uvjetima plaćanja

Detaljne informacije o visini školarine kao i mogućnostima otplate te mogućem popustu možete pročitati HERE.

Studenti kojima školarinu plaća poslodavac, osim popusta u iznosu od 5% na jednokratnu uplatu, mogu ostvariti i dodatne popuste:

 • 3-5 students discount is 3%
 • 6-10 students discount is 5%
 • for more than 10 students, the discount is 7%

In order to be entitled to this discount, students are required to submit a certified document from the employer with a list of students sent to education, which proves the need for their education, or from the employer to submit a certified document on the basis of employment relationship with the same.

Popust se određuje prema broju studenata zaposlenih kod istog poslodavca na određenoj godini studija prema tablici:

 

STUDIJ

3-5 STUDENATA

6-10 STUDENATA

>10 STUDENATA

1.GODINA

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI I STRUČNI DIPLOMSKI

3%

5%

7%

2.GODINA

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI I STRUČNI DIPLOMSKI

3%

5%

7%

3.GODINA

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI

3%

5%

7%

Općenito o studiranju na Baltazaru

Akademska godina označuje vrijeme u kojem se odvijaju nastava, vježbe, seminari, konzultacije, praktični rad i ispiti. Akademska godina obično počinje 1. listopada tekuće i završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

Studenti mogu biti redoviti, izvanredni ili studenti gosti.

Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici te sukladno propisima ostvaruju sva prava iz zdravstvenog osiguranja, subvencioniranu prehranu (X-ica), subvencionirani prijevoz i mogućnost rada preko Student servisa.

Izvanredni studenti studiraju prema istom studijskom programu kao i redoviti, ali po posebnom izvedbenom nastavnom planu koji je organizacijski prilagođen potrebama studenata.

Studenti gosti studenti su drugog visokog učilišta koji u okviru programa razmjene studenata upisuju dijelove studijskog programa na Veleučilištu.Redoviti studenti obvezni su nazočiti na najmanje 60% sati nastave, dok su izvanredni studenti obvezni nazočiti na najmanje 40% sati nastave.

Pohađanje nastave uvjet je za dobivanje potpisa nastavnika.

Ako niste iz opravdanih razloga mogli pohađati nastavu, potrebno je predati zahtjev za opravdanje izostanaka u Studentsku službu, uz priloženu potvrdu poslodavca, liječnika ili neku drugu valjanu potvrdu.

Svi redoviti studenti dužni su, radi reguliranja obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, obratiti se najbližoj ustrojstvenoj jedinici HZZO-a uz predočenje dokaza o prebivalištu, boravištu, odnosno odobrenom stalnom boravku u RH (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica) te dokaza o redovitom školovanju (potvrda koju osobno preuzimate u referadi Veleučilišta).

Redovitim studentima koji imaju otvoren Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, HZZO šalje obavijest o reguliranom statusu u obveznom i dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Akademska godina završava 30. rujna te svi studenti moraju regulirati svoj status unutar 30 dana po završetku akademske godine, u suprotnome neće moći ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje.

Studentski zbor štiti interese studenata, upravlja studentskim standardom i razvija projekte koji imaju za cilj podizanje kvalitete studiranja te umrežavanje studenata kroz razna društvena događanja.

Studentskom pravobranitelju možete se obratiti za sve pritužbe ili savjete vezane za studiranje ili studentski život.

U Knjižnici Veleučilišta možete posuđivati knjižničnu građu, čitati časopise, završne i diplomske radove, koristiti računala, učiti, pripremati ispite.

Upis u Knjižnicu i korištenje interneta besplatni su.

Imate pravo u Studentskoj referadi podnositi pisane zamolbe, zahtjeve i žalbe vezane uz ostvarivanja svojih prava i obveza, npr. promjenu studentskog statusa, promjenu smjera ili mirovanje studentskog statusa.

Informacije o vremenu i mjestu održavanja ispita možete pronaći na internetskim stranicama Veleučilišta (OVDJE).

Ispitu možete pristupiti samo ako ste ga prijavili, a ako ste to propustili učiniti, nažalost, profesor vas ne smije pustiti na ispit.

Ispit imate pravo polagati osam puta, od čega su prva tri pokušaja u cijeni školarine, a ostali se naplaćuju u iznosu od 250 kuna.

Savjet!

Svakako na dan ispita provjerite je li ispit možda odgođen.

Ako ste isti ispit pali tri puta zaredom, za vas se formira nastavničko povjerenstvo pred kojim ćete dobiti priliku polagati taj ispit četvrti put. Ako ispit ne položite ni iz osmog puta, taj predmet morate upisati ponovo.

Svi redoviti studenti obvezni su odraditi stručnu praksu u trajanju propisanom izvedbenim planom nastave. Stručna praksa izuzetno je važna jer vam omogućuje upoznavanje s poduzećima, poslodavcima, kao i s praktičnim radom.

Stručnu praksu možete obavljati prema svojem odabiru u Hrvatskoj, u nekoj od država članica EU-a ili u organizacijama s kojima je Veleučilište sklopilo sporazum o suradnji.

Za dodatne informacije o stručnoj praksi s povjerenjem se obratite našem Karijernom centru.

Apsolventsku godinu obvezni su upisati svi studenti koji na zadnjoj godini studija nisu položili sve ispite i obranili svoj Završni rad ili samo obranili Završni rad zaključno sa 30.9.

Apsolventska godina traje najduže godinu dana ili do dana obrane Završnog rada.

Prilikom upisa apsolventske godine, student pokriva troškove navedene u Odluci o naknadama troškova studija koju možete pročitati HERE.

Polaganjem svih ispita, obranom završnih, odnosno diplomskih radova te podmirenjem svih financijskih obveza prema Veleučilištu završava vaš studij, nakon čega slijedi svečana promocija i uručivanje diploma.

Nakon što završite studij pozivamo vas da ostanete povezani s Veleučilištem i svojim kolegama u Alumni klubu i našem programu cjeloživotnog obrazovanja.

O upisu u višu godinu studija

Svake godine Veleučilište osigurava po 4 roka za upise na više godine.

Svake godine Veleučilište osigurava po 4 roka za upise na više godine.

Cijena godišnje školarine za studente koji upisuju produženje godine ili prvu apsolventsku godinu iznosi 25% osnovne cijene godišnje školarine. Na ovu cijenu ne obračunavaju se popusti.

Na upisima se ispunjava upisni obrazac te se izdaje predračun za školarinu i dodatne troškove:

 • troškovi upisa u iznosu od 50,00 eur
 • troškovi osiguranja u iznosu od 10,00 eur

Studenti koji školarinu plaćaju kreditnim karticama, kreditom ili kojima plaća poslodavac moraju prethodno regulirati svoje financijske obveze u Službi računovodstva.

Pitanja vezana za uplate možete postaviti na br. tel.: 01/3357-642 ili na e-adresu: racunovodstvo@bak.hr.

Cijena godišnje školarine za studente koji upisuju višu godinu definirama je Odlukom o naknadama troškova studija.

Na upisima se ispunjava upisni obrazac te se izdaje predračun za školarinu i dodatne troškove:

 • troškovi upisa u iznosu od 50,00 eur
 • troškovi osiguranja u iznosu od 10,00 eur


Studenti koji školarinu plaćaju kreditnim karticama, kreditom ili kojima plaća poslodavac moraju prethodno regulirati svoje financijske obveze u Službi računovodstva.

Pitanja vezana za uplate možete postaviti na br. tel.: 01/3357-642 ili na e-adresu: racunovodstvo@bak.hr.