03/04/2024

Javno predavanje u dislociranom centru Veleučilišta Baltazar u Osijeku

Pozivamo vas na javno predavanje koje će se održati u ponedjeljak 15.4.2024. godine u 17:00 sati u dislociranom centru Veleučilišta Baltazar u Osijeku (Šetalište kardinala Franje Šepera 12).

Predavanje na temu “Planiranje projekta izgradnje solarnih kolektora” održat će se na stručnom diplomskom studiju Projektni menadžment a gost predavač je Hrvoje Zovko, mag. oec.