Useful links

Contact and working hours of the student office

Head of the Department for Student Affairs

Poslovi studentske referade za studij Poslovanje i upravljanje

Iwana Habuš, mag. oec.
Phone: 01/3315-139
E-mail: preddiplomski.studij@bak.hr

Iwana Habuš

Viša referentica za poslove studentske referade za studij:
Business And Managament

Dubravka Žlebački, bacc. oec.
Phone: 01/3315-522
E-mail: diplomski.studij@bak.hr

Dubravka Žlebački

Viša referentica za poslove studentske referade za studij:
Business And Managament

Gordana Kuš Gašparić
Phone: 01/3310-321
E-mail: preddiplomski.studij@bak.hr

cropped-Baltazar-logo-shadow.png

Working hours:

PONEDJELJAK I SRIJEDA / 8:00 – 16:30 (Pauza: 11:30 – 12:00)
UTORAK I ČETVRTAK / 8:00 – 18:30 (Pauza 12:30 – 13:00)
PETAK / 8:00 – 14:00

cropped-Baltazar-logo-shadow.png

Referent for the organization of thesis defenses:

Marijana Šestan
Phone: 01/3310-203
E-mail: obrane.radova@bak.hr

Working hours:
MON, WED, THU, FRI – 8:00-16:00
TUESDAY – 10:00-18:00

cropped-Baltazar-logo-shadow.png

DISLOCATED CENTER - ZAGREB

Referentica za poslove sa studentima u dislociranom centru za studije:
Komunikacijski menadžment, Financije i investicije.

Zdenka Vidaković
Phone: 01/4008-103
E-mail: zvidakovic@bak.hr

Radno vrijeme: 16:30 do 20:30

cropped-Baltazar-logo-shadow.png

DISLOCATED CENTER - BIOGRAD ON THE SEA

Referentica za poslove sa studentima u dislociranom centru za studije:
Poslovanje i upravljanje (Biograd), Menadžment javnog sektora

Josipa Šangulin, bacc. oec.
Phone: 099/2663-383
E-mail: referada.biograd@bak.hr

Working hours:
PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK: 08:00 – 16:00h
UTORAK, ČETVRTAK: 12:00 – 20:00h

Josipa Šangulin

DISLOCATED CENTER - OSIJEK

Referentica za poslove sa studentima u dislociranom centru za studije:
Projektni menadžment, Projektni menadžment Osijek

Livija Greganić, bacc. oec.
Phone: 099/249-5616
E-mail: referada.osijek@bak.hr

Working hours:
PONEDJELJAK, ČETVRTAK: 11:00 – 19:00h
UTORAK, SRIJEDA, PETAK: 07:00 – 15:00h

Livija Greganić