Veleučilište Baltazar

Hrvatski jezik i kultura za strance

Stranac ste na radu u Hrvatskoj ili boravite u Hrvatskoj iz privatnih razloga? Želite naučiti osnove hrvatskog jezika i pisma te time lakše komunicirati u novoj okolini?

Upišite tečaj „Hrvatski jezik i kultura za strance – razine A 1.1 i A 1.2 te steknite komunikacijsku kompetenciju na hrvatskome jeziku potrebnu za Vaše uspješno funkcioniranje u svakodnevnim poslovnim i privatnim situacijama.