Veleučilište Baltazar

Dosadašnji dekani

Veleučilište Baltazar

dr. sc. Milan Jurina, prof. v. š.

DEKAN 2001. – 2007. / 2011. – 2013.

Milan Jurina priznati je stručnjak iz područja društvenih znanosti. Profesor je psihologije i pedagogije te je kao učitelj, nastavnik, profesor i ravnatelj dugi niz godina radio u raznim odgojno-obrazovnim institucijama. Dobitnik je mnogih javnih priznanja, među kojima je i Nagrada za životno djelo Grada Zaprešića.

80x80_1556229624jurina

prof. dr. sc. Nikola Skledar

DEKAN 2007. – 2011.

Nikola Skledar cijeli je život posvetio znanosti – filozofiji i sociologiji, s posebnim naglaskom na sociologiju religije i sociologiju kulture te je utemeljitelj smjera Menadžment u kulturi Veleučilišta Baltazar Zaprešić. No, osim znanosti, posvetio se i nastavi – na sadašnjem Sveučilištu u Zadru biran je u sva zvanja, od asistenta do redovitog profesora u trajnom zvanju. Bio je ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, član i predsjednik Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog bioetičkog društva.

80x80_1556229624nikola_skledar-4

dr. sc. Vinko Morović, prof. v. š.

DEKAN 2013. – 2016.

Vinko Morović obnašao je funkciju gradonačelnika Grada Zaprešića, ravnatelja Srednje škole Ban Josip Jelačić te je bio jedan od osnivača Visoke škole Baltazar Adam Krčelić, danas Veleučilišta Baltazar Zaprešić. Bio je prvi predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta. Tijekom obnašanja funkcije dekana uvelike je doprinio modernizaciji obrazovnih procesa i Veleučilišta.

80x80_1556229624VinkoMorovic (1)

dr. sc. Ana Skledar Matijević

V. D. DEKANA 2016.

Ana Skledar Matijević doktorica je književnih znanosti, a na Veleučilištu Baltazar Zaprešić radi otkad je ono osnovano kao Visoka škole za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić. U više mandata bila je pročelnica Katedre za strane jezike i prodekanica za nastavu. Tajnica je Udruge nastavnika jezika struke na visokim učilištima te članica Matičnog povjerenstva za humanističke znanosti i Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije.

80x80_1556229624DSC_2428-e1478596900406

doc. dr. sc. Zoran Pičuljan, prof. v. š.

DEKAN 2016. – 2017.

Zoran Pičuljan u svojoj je karijeri obnašao brojne funkcije. Bio je stručni suradnik i savjetnik za pravna pitanja visokog obrazovanja i znanosti, savjetnik potpredsjednika Vlade za pravna pitanja, pomoćnik ministra vanjskih poslova za konzularna pitanja, međunarodno pravo i hrvatsko iseljeništvo, tajnik Ministarstva i veleposlanik u Ministarstvu vanjskih poslova, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Češkoj, veleposlanik i načelnik Odjela za diplomatsko školovanje Diplomatske akademije, državni tajnik Ministarstva pravosuđa te zamjenik ministra u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

80x80_1556229624Zoran-Pičuljan_1

prof. dr. sc. Goran Popović, prof. v. š., u trajnom zvanju

V. D. DEKANA 2017. – 2018.

Goran Popović magistrirao je i doktorirao iz područja informacijsko-komunikacijskih znanosti te je dugi niz godina predavao na raznim sveučilištima, a bio je i dekan u tri mandata na veleučilištima. Osim što ima bogatu akademsku karijeru, profesor Popović ujedno je suosnivač te dugogodišnji generalni direktor Hrvatskog komunikološkog društva, ravnatelj Instituta za medije za srednju i jugoistočnu Europu, direktor lista Vjesnik te vodeći konzultant iz područja medija i organizacijskih nauka

80x80_1556229624JO0U0472c

prof. dr. sc. Vladimir Šimović

DEKAN 2018. – 2020.

Profesor Šimović redoviti je profesor u trajnom zvanju, a tijekom svoje akademske karijere obavljao je cijeli niz strateških funkcija, kao što su rukovoditelj katedre i sveučilišnih odjela, profesor, glavni rukovoditelj više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih projekata, rukovoditelj i upravljač (odgovorna osoba), dekan fakulteta, rukovoditelj i upravljač kao prorektor.

80x80_1556229261Dekan