Veleučilište Baltazar

Karijerni centar

Karijerni centar pruža studentima stalnu podršku – od trenutka kad upišu studij sve do stjecanja diplome, a i dalje kroz praćenje razvoja njihovih karijera.