Veleučilište Baltazar

Stručna praksa

Veleučilište Baltazar Zaprešić visoko je učilište fokusirano na stručna i primjenjiva znanja. Upravo je zato kod nas stručna praksa obvezan dio nastavnog procesa za sve studente preddiplomskih i diplomskih stručnih studija i usmjerenja.