Upiši Baltazar

Iskustva studenata

Pročitajte o iskustvima studiranja naših studenata.

Sanja Bogičević
Koncept agilnosti i kontinuirno učenje, odnosno sposobnost brzog prilagođavanja novim situacijama, trendovima i tehnologijama je model koji studij Projektnog menadžmenta na Baltazaru svojim kvalitetnim pristupom nudi. Bolja pripremljenost sadašnjih i budućih polaznika Projektnog menadžmenta za boljom iskoristivosti novih prilika u nestabilnom tržišnom okruženju, siguran je put u pronalasku poželjnog radnog mjesta.
Matea Puntijar
Na studiju Menadžmenta javnog sektora stekla sam bolje razumijevanje javne uprave, analitičke vještine te sposobnost donošenja odluka u kompleksnim okruženjima, također sam naučila još bolje funkcionirati u timu i dobila priliku dodatno usavršiti svoje prezentacijske sposobnosti.
Martina Šolaja
Vještina koju sam posebno stekla je upravljanje s vremenom. Kao majka sa četvero djece, redovnim poslom sam uspjela sam u roku položiti sve ispite te k tome još 6 ispita razlike. Na studiju sam posebno naučila analizirati javnu upravu, Europsku Uniju, javne financije.