Veleučilište Baltazar

Poslovanje i upravljanje

Veleučilište Baltazar Zaprešić nastavu izvodi i u sklopu Dislociranog studija Biograd na Moru, na kojem studenti mogu upisati preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje, smjer Poslovna ekonomija i financije.