Kontaktirajte nas

Voljeli bismo razgovarati s vama.
Slobodno nam se obratite koristeći podatke u nastavku.

Posjetite nas

Dislocirani centri

Pošaljite nam e-mail

Pošaljite nam poruku

Ostali kontakti

VELEUČILIŠTE BALTAZAR ZAPREŠIĆ ZA PRIMANJE PISMENA OD INFORMACIJSKIH SUSTAVA UREDSKOG POSLOVANJA DRUGIH TIJELA KORISTIT ĆE MREŽNU ADRESU

e-adresa: dekan@bak.hr

DEKAN

izv. prof. dr. sc. Ivan Ružić
tel.: 01/3355-477
e-adresa: dekan@bak.hr

PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTE STRUČNIH DIPLOMSKIH STUDIJA I KVALITETU

dr. sc. Kristijan Čović, v. pred.
e-adresa: kcovic@bak.hr

POMOĆNICA DEKANA ZA STRUČNE PRIJEDIPLOMSKE STUDIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU

dr. sc. socio. Ivana Lacković, v. pred.
e-adresa: ivanalackovic.marketing@bak.hr

POMOĆNIK DEKANA ZA ADMINISTRATIVNE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Ivan Pokupec, univ. spec. oec
tel.: 01/4001-386
e-adresa: ivan.pokupec@bak.hr

GLAVNA TAJNICA VELEUČILIŠTA

Nina Nemčić, univ. mag. iur.
e-adresa: nnemcic@bak.hr

POSLOVNA TAJNICA

Renata Tucman, mag. oec.
tel.: 01/3355-477
faks: 01/3355-480
e-adresa: tajnistvo@bak.hr

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Matea Barun, univ. spec. oec.
telefon: 01/4002-788
e-adresa: matea.barun@bak.hr

VODITELJICA ODJELA OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA

Nina Nemčić, univ. mag. iur.
tel.: 01/3355-476
e-adresa: nina.nemcic@bak.hr

STRUČNA SURADNICA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

Matea Barun, univ. spec. oec.
telefon: 01/4002-788
e-adresa: mbarun@bak.hr

STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE NABAVE I ODRŽAVANJA

Marko Kalamir, mag. oec.
e-adresa: marko.kalamir@bak.hr

RADNO VRIJEME STUDENTSKE REFERADE

PONEDJELJAK I SRIJEDA / 8:00 – 16:30 (Pauza: 11:30 – 12:00)
UTORAK I ČETVRTAK / 8:00 – 18:30 (Pauza 12:30 – 13:00)
PETAK / 8:00 – 14:00

VODITELJICA ODJELA ZA POSLOVE STUDENTSKE REFERADE

POSLOVI STUDENTSKE REFERADE ZA STUDIJ:
POSLOVANJE I UPRAVLJANJE

Iwana Habuš, mag. oec.
telefon: 01/3315-139
e-adresa: preddiplomski.studij@bak.hr

VIŠA REFERENTICA ZA POSLOVE STUDENTSKE REFERADE ZA STUDIJ:
POSLOVANJE I UPRAVLJANJE

Dubravka Žlebački, bacc. oec.
telefon: 01/3315-522
e-adresa: diplomski.studij@bak.hr

VIŠA REFERENTICA ZA POSLOVE STUDENTSKE REFERADE ZA STUDIJ:
POSLOVANJE I UPRAVLJANJE

Gordana Kuš Gašparić
telefon: 01/3310-321
e-adresa: preddiplomski.studij@bak.hr

REFERENTICA ZA ORGANIZACIJU OBRANA ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA

Marijana Šestan
Telefon: 01/3310-203
e-adresa: obrane.radova@bak.hr

RADNO VRIJEME ZA STUDENTE:
PON,SRI,ČET I PET 08:00 – 16:00
UTO 10:00 – 18:00

RADNO VRIJEME RAČUNOVODSTVA

PON, SRI, PET 8:00 – 16:00 (Pauza: 11:30 – 12:00)
UTO I ČET 8:00 – 18:00 (Pauza 12:30 – 13:00)

VODITELJICA ODJELA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Sanja Slatković, mag. oec.
tel.: 01/3315-523
faks: 01/3310-264
e-adresa: sanja.slatkovic@bak.hr

STRUČNA SURADNICA ZA FINANCIJSKO PLANIRANJE I ANALIZU

Ivana Lacković, mag. oec.
tel.: 01/3357-642
e-adresa: racunovodstvo@bak.hr

REFERENTICA U RAČUNOVODSTVU

Orjana Delić
tel.: 01/3357-642
e-adresa: odelic@bak.hr

VODITELJ ODJELA ZA INFORMATIČKO-RAČUNARSKE, TEHNIČKE I KOMUNIKACIJSKE POSLOVE

Saša Lacković, bacc. inf.
tel.: 01/3315-727
e-adresa: podrska@bak.hr

STRUČNI SURADNIK ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Damir Vidaković, mag.comm.
tel.: 01/3315-735
e-adresa: podrska@bak.hr

STUDIJ: POSLOVANJE I UPRAVLJANJE

Voditeljica studija:
mr. sc. Dubravka Maras, v. pred.
dmaras@bak.hr

STUDIJ: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Voditeljica studija:
dr. sc. Alisa Bilal Zorić, v.pred.
abilal@bak.hr

STUDIJ: PROJEKTNI MENADŽMENT

Voditelj studija:
dr. sc. Zlatko Barilović, prof. struč. stud.
zbarilovic@bak.hr

STUDIJ: KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT

Voditelj studija:
dr. sc. Stjepan Lacković, prof. v. š.
slackovic1@bak.hr

STUDIJ: MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA

Voditelj studija:
dr. sc. Ninoslav Gregurić Bajza, v. pred.
nbajza@bak.hr

STUDIJ: FINANCIJE I INSTITUCIJE

Voditelj studija:
Dario Lešić, univ. spec. oec.
dlesic@bak.hr

DISLOCIRANI STUDIJ BIOGRAD NA MORU

Voditelj studija:
dr. sc. Pave Ivić, prof. struč. stud.
pivic@bak.hr

DISLOCIRANI STUDIJ OSIJEK

Voditelj studija:
dr. sc. Matej Galić, prof. v. š.
mgalic@bak.hr

 

STRUČNA SURADNICA ZA ORGANIZACIJU NASTAVE

Višnja Jurač, bacc. oec.
tel.: 01/3315-739
e-adresa: visnja.jurac@bak.hr

VODITELJICA PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Ljiljana Nekić, mag. oec.
tel.: 099 308 5918
e-adresa: ljnekic@bak.hr

VODITELJICA UREDA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Kristina Đolo Labus, univ. spec. rel. publ.
e-adresa: kdololabus@bak.hr ili international@bak.hr

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

PONEDJELJAK – ČETVRTAK 9:00 – 17:00
PETAK 8:00 – 16:00

Pauza: 13:00 – 13:30

VODITELJICA KNJIŽNICE

Gordana Šiber, dipl. phon., russ., bibl.
telefon: 01/3314-685
e-adresa: knjiznica@bak.hr

REFERENTICA – POMOĆNA KNJIŽNIČARKA

Sanja Košpić
telefon: 01/3314-685
e-adresa: sanja.kospic@bak.hr

VIŠA REFERENTICA ADMINISTRATIVNIH POSLOVA U CENTRU ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Renata Tucman, mag. oec.
e-adresa: rtucman@bak.hr

REFERENTICA ZA POSLOVE SA STUDENTIMA U DISLOCIRANOM CENTRU
ZA STUDIJE: KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT, FINANCIJE I INVESTICIJE

Zdenka Vidaković
telefon: 01/4008-103
e-adresa: zvidakovic@bak.hr

RADNO VRIJEME ZA STUDENTE: 16:30 – 20:30h

LASTOVSKA ULICA 23, ZAGREB

RADNO VRIJEME ZA STUDENTE

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK: 08:00 – 16:00h
UTORAK, ČETVRTAK: 12:00 – 20:00h

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 30, 23210 BIOGRAD N/M

VODITELJ DISLOCIRANOG STUDIJA

dr. sc. Pave Ivić, prof. struč. stud.
e-adresa: pivic@bak.hr

REFERENTICA ZA POSLOVE SA STUDENTIMA U DISLOCIRANOM CENTRU
ZA STUDIJE: POSLOVANJE I UPRAVLJANJE (Biograd), MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA

Josipa Šangulin, bacc. oec.
telefon: 099/2663-383
e-adresa: referada.biograd@bak.hr

RADNO VRIJEME ZA STUDENTE (OSIJEK)

PONEDJELJAK, ČETVRTAK: 11:00 – 19:00 h
UTORAK, SRIJEDA, PETAK: 07:00 – 15:00 h

ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 13/IV (ZIMSKA LUKA), 31000 OSIJEK

VODITELJ DISLOCIRANOG STUDIJA

dr. sc. Matej Galić, prof. v. š.
e-adresa: mgalic@bak.hr

REFERENTICA ZA POSLOVE SA STUDENTIMA U DISLOCIRANOM CENTRU
ZA STUDIJE: PROJEKTNI MENADŽMENT, PROJEKTNI MENADŽMENT (Osijek)

Livija Greganić, bacc. oec.
telefon: 099/249-5616
e-adresa: referada.osijek@bak.hr

ISPOSTAVA STUDENT SERVISA U ZAPREŠIĆU

Vladimira Novaka  23, Zaprešić
tel.: 01/4001-125

Radno vrijeme:

PON – PET
7:30 – 15:30