Usmjerenje studija

Poslovna ekonomija i financije

Znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija
Nastavni plan:
Podijeli s drugima:
Detaljni opis

Zašto poslovna ekonomija i financije

Tijekom Preddiplomskoga stručnog studija Poslovanje i upravljanje, usmjerenje Poslovna ekonomija i financije, studenti/studentice se upoznaju sa suvremenim znanstvenim spoznajama te stječu stručna znanja i vještine vezane uz operativno poslovanje i upravljanje poduzećem, institucijom ili ustanovom koja posluje u promjenjivoj okolini, ponajprije na operativnoj razini upravljanja i odlučivanja. Nastavni program koncipiran je na način da implementira moderan i sustavan pristup poslovanju i upravljanju koji integrira suvremene znanstvene spoznaje i vještine vezane uz operativno poslovanje i upravljanje. U izvođenju nastavnog programa primjenjuju se  postupci, modeli, tehnike i metode u različitim područjima praktičnog djelovanja poduzeća, institucije ili ustanove, uz   korištenje suvremenih tehnika i metoda poučavanja.

Studenti i studentice studija Poslovanja i upravljanja usmjerenja Poslovna ekonomija i financije stječu stručna znanja i vještine potrebne za:

  • pokretanje, vođenje i analiziranje vlastitih poslovnih pothvata,
  • aktivno sudjelovanje, donošenje odluka i rješavanje problema u procesu operativnoga poslovnog odlučivanja u poduzeću, instituciji ili ustanovi,
  • pripremu odgovarajućih podloga za donošenje operativnih poslovnih odluka u poduzeću, instituciji ili ustanovi,
  • primjenu postupaka, metoda i tehnika na razini operativnoga poslovnog odlučivanja u poduzeću, instituciji ili ustanovi,
  • analizu i interpretaciju ostvarenih rezultata na razini operativnoga poslovnog odlučivanja u poduzeću, instituciji ili ustanovi,
  • istraživački rad,
  • primjenu generičkih vještina  kao što su inovativnost, kreativnost, poduzetnost i digitalna pismenost.
Kolegiji i profesori studija
1. semestar
Predmeti
2. semestar
Predmeti
3. semestar
Predmeti
4. semestar
Predmeti
5. semestar
Predmeti
6. semestar
Predmeti
Kratke informacije
Studij
Poslovanje i upravljanje
Način studiranja
Redovni, Izvanredni
Način izvođenja
Online
Trajanje studija
3 akademske godine / 6 semestara
ECTS
180
Cijena jedne godine studiranja:
2.700,00 €
Stručni naziv nakon završetka studija
prvostupnik / prvostupnica ekonomije
(bacc. oec.) (s naznakom naziva smjera i dodatnom ispravom uz diplomu, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)
Voditelj studija
mr. sc. Dubravka Maras, v. pred.