Veleučilište Baltazar

Individualizirano učenje njemačkog jezika A1.1

Cilj tečaja je razviti komunikacijsku kompetenciju na njemačkom jeziku razine A1.1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru jezika.