Veleučilište Baltazar

O cjeloživotnom obrazovanju i učenju

Cjeloživotno obrazovanje

Cjeloživotno obrazovanje (lifelong education) je koncepcija koja obrazovanje promatra kao cjeloživotni proces organiziranog učenja, koje započinje obveznim školovanjem i formalnim obrazovanjem i traje cijeli život.

Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje (lifelong learning) je sveukupna aktivnost učenja tijekom života, a s ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija unutar osobne i građanske te društvene perspektive i/ili perspektive zaposlenja. Obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima, od rane mladosti do starosti i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno). Ono uključuje nenamjerna, neorganizirana i spontana stjecanja znanja.

Cjeloživotno obrazovanje

Cjeloživotno obrazovanje je institucionalno organizirani sastavni dio cjeloživotnog učenja i može biti:

  • formalno – proces učenja koji je organiziran prema verificiranom obrazovnom programu kojim se stječe javna isprava o određenom stupnju obrazovanja, a stečene kvalifikacije upisuju u e-radnu knjižicu i
  • neformalno – proces učenja koji je organiziran prema obrazovni program koji nije verificiran, a usmjeren je na profesionalno osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj. Na kraju obrazovnog procesa polazniku prima potvrdu o sudjelovanju.
Poveznice:

Obrazovanje odraslih https://mzo.hr/hr/ rubrike/obrazovanje-odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih https://www.azoo.hr/